Hoppa till huvudinnehåll

Allt färre beväringar avbryter sin militärtjänstgöring - på Nylands brigad är stämningen god och rekryterna hjälper varandra

André Kultanen och Daniel Niklander.
Jägare André Kultanen från Esbo och undersergeant Daniel Niklander från Helsingfors trivs båda väldigt bra på Nylands brigad. André Kultanen och Daniel Niklander. Bild: Yle/Iiris Mattsson Nylands brigad,Dragsvik, Raseborg,beväringar,André Kultanen

En allt mindre andel rekryter väljer att avbryta sin militärtjänstgöring. Försvarsmakten har aktivt gått in för att förändra utbildningskulturen, utbildningsprogrammet och framförallt sättet som man tar emot rekryterna, berättar premiärlöjtnant Joakim Borgar vid Nylands brigad.

12 500 rekryter rycker in i dag, måndag, i hela Finland och i Dragsvik välkomnas cirka 750 nya rekryter, berättar premiärlöjtnant Joakim Borgar vid Nylands brigad.

I hela landet är det allt färre rekryter som väljer att avbryta sin militärtjänstgöring.

Premiärlöjtnant Joakim Borgar.
Premiärlöjtnant Joakim Borgar. Premiärlöjtnant Joakim Borgar. Bild: Yle/Iiris Mattsson Nylands brigad,Dragsvik, Raseborg,Joakim Borgar

På Nylands brigad är det frågan om mellan 10 och 15 procent.

- Det här är en trend som varit nedåtgående i ett tiotal år och nu ligger vi på cirka 13 procent, säger Borgar.

Vad beror det här på?

- Försvarsmakten har aktivt gått in för att förändra utbildningskulturen, utbildningsprogrammet och framförallt sättet som vi tar emot rekryterna under de första veckorna, säger Borgar.

År 2008 var det nästan 19 procent av alla beväringar som avbröt sin militärtjänstgöring, medan siffran för 2018 var 15,7 procent, enligt huvudstabens press- och informationsavdelning.

Färre beväringar har alltså valt att avbryta sin militärtjänstgöring under de senaste tio åren.

Så här många avbryter sin militärtjänstgöring
Så här många avbryter sin militärtjänstgöring

Andelen beväringar som inte slutför militärtjänsten är aningen högre bland dem som rycker in under vintern.

Hälsoskäl vanligaste orsaken

Ungefär tre av fyra beväringar slutar av hälsoskäl, berättar Joakim Borgar.

I nästan hälften av fallen handlar det om mentala problem eller beteendestörningar, enligt huvudstabens press- och informationsavdelning.

Sjukdomar i hållnings- och rörelseorganen samt i bindväven är också vanliga hälsorelaterade orsaker, likaså övervikt och närings- och ämnesomsättningssjukdomar.

Beväringar i Dragsvik.
Den 8 juli ryckte 750 nya rekryter in på Nylands brigad i Dragsvik. Beväringar i Dragsvik. Bild: Yle/Iiris Mattsson Dragsvik, Raseborg,Nylands brigad,beväringar

Bland männen som rycker in är mentala problem eller beteendestörningar de vanligaste orsakerna till att de avslutar militärtjänstgöringen.

För kvinnorna är det främst fysiska problem, som skador och sjukdomar i hållnings- och rörelseorganen, som får dem att avbryta.

Andelen kvinnor som väljer att avbryta har under den senaste tiden legat på cirka 20 procent.

16-18 procent av kvinnorna avbryter inom 45 dagar efter att de ryckt in, eftersom de då kan hemförlovas genast.

God stämning vid Nylands brigad

Vid Nylands brigad är stämningen god, berättar premiärlöjtnant Joakim Borgar.

- I allmänhet trivs man nog väl här när man kommit in i de militära rullorna. I slutenkäterna så ser man att den allmänna åsikten är att stämningen är god, liksom trivseln och kamratandan.

För tillfället tar man i bruk ett nytt utbildningssystem på Nylands brigad, där ett mål är att i högre grad beakta rekryternas specialkunskaper, färdigheter och restriktioner i och med att de placeras i olika enheter som kräver vissa förmågor, berättar Borgar.

André Kultanen och Daniel Niklander.
Jägare André Kultanen och undersergeant Daniel Niklander. André Kultanen och Daniel Niklander. Bild: Yle/Iiris Mattsson Nylands brigad,Dragsvik, Raseborg,beväringar,André Kultanen

Jägare André Kultanen från Esbo och undersergeant Daniel Niklander från Helsingfors trivs båda väldigt bra på Nylands brigad efter cirka sex månader av tjänstgöring.

- Jag har trivts jättebra och är med i beväringskommittén, så vi försöker arbeta för att folk ska trivas här och klarar av att tjänstgöra, berättar Kultanen.

På brigaden finns en rekrytstödgrupp där nya rekryter kan få stöd och dela med sig av sina problem i början av tjänstgöringen.

Dessutom finns det flera olika slags klubbar, till exempel idrottsklubbar och musikklubbar, för att öka trivseln.

- Jag tror att folk avbryter mest på grund av hälsoskäl, oftast rygg- eller knäproblem. Det är ganska tungt att gå med tunga ryggsäckar på marscher, säger Kultanen.

Beväringar i Dragsvik.
På Nylands brigad finns en rekrytstödgrupp för att de nya rekryterna ska få hjälp och stöd under de första veckorna. Beväringar i Dragsvik. Bild: Yle/Iiris Mattsson Nylands brigad,Dragsvik, Raseborg,beväringar

Daniel Niklander tycker att stämningen och andan är god på Nylands brigad.

- Jag har trivts väldigt bra. Vi kommer jättebra överens med mina stugkompisar och vi har en bra anda på brigaden. Det syns i matsalen och i stugorna och hur man talar med varandra. Och vi hjälper varandra i svåra situationer.

Han tycker att utbildningen rekryterna får på brigaden är bra och välplanerad.

- Det finns bra utbildare och chefer som tar planeringen och utbildningen seriöst. Vi behandlas bra och det är viktigt att ta individen i utbildningen i beaktande.

Joakim Borgar, André Kultanen och Daniel Niklander intervjuades av Iiris Mattsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland