Hoppa till huvudinnehåll

"Efter arbetsdagen grät vårdaren i bilen" - den psykosociala belastningen för hemvårdare är stor

Kvinna sitter i en säng med ansiktet i sina händer.
Kvinna sitter i en säng med ansiktet i sina händer. Bild: Mostphotos depression,gråt,kvinnor,mental hälsa,sorg,sömnlöshet,olycklig kärlek

Många hemvårdare har en tung psykosocial belastning på grund av sitt jobb. De vill leva upp till en kvalitativ och bra vård för de äldre, men det är svårt när arbetstagarna är få och tiden inte räcker till.

Sari Erkkilä, sakkunig vid Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer berättar att en hemvårdsarbetare senast den här veckan efter jobbet suttit i bilen och gråtit eftersom personen mådde dåligt över arbetskvaliteten och var så trött.

- Ett av de stora problemen inom hemvården är den psykosociala belastningen.

Tiden räcker inte till hos de olika klienterna inom hemvården, eftersom arbetarna är för få jämfört med antalet klienter. Kvaliteten kan inte uppnås eftersom tiden är så knapp. Arbetarna kan också behöva hoppa över matpausen eller jobba övertid.

- De anställda vill göra ett bra jobb, men möjligheten ges inte.

Av de 3005 personer inom hemvården som svarade i en undersökning som Sari Erkkilä gjorde ifjol svarade 95% att de var väldigt oroliga över situationen i hemvården.

Fackorganisationerna är inga övervakningsmyndigheter

Inte bara medlemmar i fackföreningen ringer in om klagomål till SuPer utan också vanliga medborgare som är oroliga över situationen inom hemvården.

- När de anställda inom hemvården ringer in, så rekommenderas det att de diskuterar med sin arbetsplats i första hand. Annars kan saken föras vidare till kommunen, Regionförvaltningsverket eller Valvira.

Lähihoitaja Bern Amar työssään auttamassa vanhusta, Attendo, Vantaa, 12.11.2018.
Lähihoitaja Bern Amar työssään auttamassa vanhusta, Attendo, Vantaa, 12.11.2018. Bild: Jari Kovalainen / Yle Attendo Care,hälso- och sjukvård,omvårdnadstjänster (service),äldreboende,invandrare,arbetskraftsinvandring,närvårdare,närvårdare,invandrararbete,äldreomsorg,Hälsovård av åldringar,vårdinstitutioner för åldringar,åldringar,ålderdom,omvårdnadstjänster (social service),närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)

Arbetsplatsen borde främst granska sig själv. En plan görs upp och enligt den granskas det sedan att vården håller kvaliteten.

SuPer är ingen övervakningsmyndighet och kan inte ge några sanktioner när det uppstår problem.

Vappu Okkeri, förste jurist vid Tehy, social- och hälsovårdens fackorganisation, berättar att Tehy inte heller är en myndighet som övervakar, utan som finns för att främst hjälpa de anställda inom vården eftersom de är en fackförening.

Vårdare bör involveras i lösandet av problemen

Vappu Okkeri berättar precis som Sari Erkkilä att det finns stora problem inom hemvården. Bland annat för att man inom äldrevården har sparat in mycket pengar och personal.

Många inom hemvården blir uppsagda, vilket leder till ännu mer belastning för de som jobbar kvar, konstaterar Sari Erkkilä.

- Det behövs mer personal inom hemvården.

En annan sak som man borde ta fasta på och förändra är ledningen. Sari Erkkilä tycker att man borde involvera arbetstagarna i att lösa de problemen som finns inom hemvården. Erkkilä tycker att det auktoritära ledarskapet, där vårdarna inte har något att säga till om, är gammaldags.

- De borde fundera tillsammans på hur man kan förbättra hemvården. Det här ökar också arbetstagarnas motivation.