Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg beviljade pengar i stället för skolskjuts: Riv upp beslutet och gör bättre säger domstolen

Busshållplatsskylt.
Familjen bor nästan sju kilometer ifrån närmaste hållplats. Busshållplatsskylt. Bild: Mostphotos buss,Skylt,Hållplats,busshållplatsskylt

Allt gick inte rätt till då Raseborgs stad beslutade att erbjuda kilometerersättning i stället för skolskjuts åt en familj i glesbygden.

Gör om och gör rätt. Det är nu i korta ordalag Helsingfors förvaltningsdomstols hälsning till staden.

Raseborgs stads undervisningschef beslutade 2018 att erbjuda en familj kilometerersättning i stället för gratis skolskjuts. Familjen bor närmare sju kilometer från närmaste busshållplats och tiotals kilometer från skolorna i centrum av Ekenäs.

Beskedet var alltså att familjen själv mot en ersättning får skjutsa sina barn till skolan. Familjen besvärade sig mot beslutet till förvaltningsdomstolen. Båda föräldrarna förvärvsarbetar och har inte möjlighet att ordna med skjutsen själva.

Nu upphäver förvaltningsdomstolen stadens beslut och uppmanar undervisningschefen i Raseborg att behandla ärendet på nytt. Orsaken är att beslutet strider mot förvaltningslagen.

Motiveringar saknas

I Raseborgs stads beslut från 2018 framgår inte hur stor ersättning familjen har rätt till.

Uppgifter om vad understödens storlek grundar sig på saknas också i undervisningschefens beslut.

Det här går mot förvaltningslagen som kräver att ett skriftligt beslut innehåller en motivering.

Beslutet ska också ha uppgifter kring vad parterna är berättigade och förpliktigade till eller hur ärendet annars har avgjorts.

Staden ska också ersätta familjen med drygt 1 000 euro för rättegångsavgifter, meddelar förvaltningsdomstolen.

Regionförvaltingsverket har tidigare behandlat ärendet. RFV slog då fast att staden har gjort fel då familjen erbjöds kilometerersättning i stället för gratis skolskjuts - mot familjens vilja.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland