Hoppa till huvudinnehåll

Svenska män trakasseras nästan lika mycket på jobbet som svenska kvinnor - arbetsplatsens dominanta kön har en avgörande betydelse

Två siluetter syns bakom ett glas. Den ena verkar hota den andra.
Två siluetter syns bakom ett glas. Den ena verkar hota den andra. Bild: Mostphotos familjevåld,våldtäkt,våld

En färsk rapport i Sverige visar att svenska män är nästan lika utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats som kvinnor. Ungefär en halv miljon människor anser sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

Den största betydelsen utgörs av vilket kön som dominerar på arbetsplatsen i fråga.

Kvinnor som arbetar på en mansdominerad arbetsplats är mer utsatta för trakasserier än kvinnor på en kvinnodominerad arbetsplats. Av de kvinnor som arbetar på en mansdominerad arbetsplats har 17 procent angett att de utsatts för trakasserier.

Män som arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats är i sin tur mer utsatta för trakasserier än på mansdominerade arbetsplatser. Ungefär 15 procent av män som arbetar i kvinnodominerade yrken har utsatts för sexuella trakasserier, visar enkäten.

Små skillnader

I det stora hela är skillnaderna mellan könen små. Kvinnor utsätts dock i något större utsträckning för andra former av trakasserier eller mobbning i anslutning till jobbet jämfört med män.

I rapporten som Jobbhälsoindex publicerat sägs det att skillnaderna mellan könen i materialet är så små att de endast blir statistiskt signifikanta om åldersgrupperna slogs samman.

- Det är naturligtvis oroande att så många utsätts för trakasserier i varierande grad. Sedan är det kanske något förvånande att det inte är några större skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hur många som känner sig sexuellt trakasserade, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex.

Hjalmarsson uppger för Dagens Nyheter att svaren överraskade honom - han hade väntat sig en större skillnad mellan könen.

– Men så var det inte. Jag blev förvånad över det - i synnerhet med den debatt och det fokus som har varit på frågan de senaste åren, säger han med syftning på #metoo hösten 2017.

Värst i vård- och omsorgsbranschen

Alla former av trakasserier, inte bara sexuella, förekommer mest i vård- och omsorgsbranschen. Där säger sig var fjärde person ha blivit utsatt för trakasserier.

– Jag föreställer mig att det hänger ihop med typen av arbete. Det är personnära, säger Lars Hjalmarsson till Dagens Nyheter (bakom betalmur).

Där kan det lika gärna handla om en kund eller brukare som trakasserar som en medarbetare eller en chef.

– Exponeras man mer för det, så kan det också bli mer av det, säger Hjalmarsson.

Samtidigt är chefer mer utsatta för trakasserier och mobbning än medarbetare.

På den offentliga sektorn, där skillnaden mellan chefer och medarbetare är som störst, anser 14 procent av cheferna att de råkat ut för trakasserier eller mobbning. 9 procent av medarbetare anser det samma.

Källor: Jobbhälsoindex, Dagens Nyheter