Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa stad har agerat lagstridigt - och stadsdirektörens språkbruk får en anmärkning av JO

Jan D. Oker-Blom
Jan D. Oker-Blom Bild: Petteri Sopanen / Yle Jan D Oker-Blom,Lovisa,porträtt,jan d. oker-blom

Lovisa stad får en anmärkning av riksdagens biträdande justitieombudsman. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom får en anmärkning för sitt språkbruk.

Allt började med ett invånarinitiativ som en Lovisabo lämnade in redan 2009. Sommaren 2018 ville Lovisabon få ut uppgifter om och dokument som hade att göra med behandlingen av invånarinitiativet.

Lovisabon mejlade staden den 15 juni och fick samma dag ett svar av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom som skrev att det kan ta lite längre än vanligt att få svar eftersom det var semestertider.

Lovisabon svarade och påminde om att staden måste följa de tidsgränser som föreskrivs i offentlighetslagen. Stadsdirektörens svar på det här mejlet orsakade rabalder.

Oker-Blom undrade om det är en hobby för Lovisabon att begära ut handlingar, eller om hen gör ofog på det sättet.

Här kan du läsa stadsdirektörens e-postmeddelande på finska:

Hei,

Luonnollisesti. Mehän olemme noudattaneet tapaa, jossa vastaamme mahdollisimman nopeasti ja usein paljon nopeammin kuin mitä laki vaatii. Mutta jos alkaa esiintyä turhaa kitinää niin se loppuu ja käytämme kaikki käytössä oleva aika.

Sinulta taisi tulla tänään taas uusi asiakirjapyyntö. Asiassa johon Frondén jo vastasi. Eihän se voi olla niin, että tämä asiakirjan pyyntö on jokin harrastus tai kiusantekoa...? Oletan ettei voi olla. Varmasti sinulla on vain Loviisan parasta mielessäsi. Juuri siksi totean, että nämä selvitykset maksavat aika paljon. Siksi täytyy tietenkin jokainen vastuullinen kaupunkilainen niitä tehdessä arvioida asian tärkeyttä ja oleellisuutta.

Hyvää juhannusta,
***
Jan D. Oker-Blom
Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja

Stadsdirektören skrev också att staden brukat svara så snabbt som möjligt, men kanske ska sluta med det om det börjar förekomma onödigt gnäll.

Biträdande justitieombudsmannen har nu konstaterat att stadsdirektörens e-postmeddelande var osakligt och inte uppfyllde de krav på korrekt språkbruk som finns i offentlighetslagen.

Här kan du läsa biträdande JO:s utlåtande:

Som jag tidigare konstaterat är tidsgränserna som fastställs i offentlighetslagen absoluta. En begäran om information ska hanteras omedelbart och information om offentliga dokument ska ges utan dröjsmål, senast inom två veckor från att begäran mottagits. Endast under lagstadgade villkor kan tidsgränsen förlängas till högst en månad. I det här ärendet uppfylldes inte sådana villkor.

Av stadsdirektörens förklaring framgår att han hade fel uppfattning om de förfaringssätt som stadgats i offentlighetslagen när han fattade beslut om att ge ut handlingen. Jag tycker det är oroande att den högsta tjänsteinnehavaren i Lovisa stad inte har korrekt information om skyldigheterna att tillhandahålla och behandla information som hör till god praxis och anges i offentlighetslagen.

Dessutom var stadsdirektörens meddelande osakligt och det uppfyllde inte kravet på korrekt språkbruk enligt principen om god förvaltning som fastställs i förvaltningslagen.

Den klagandes begäran om information gällde hanteringen av hens invånarinitiativ. Den högsta laglighetsövervakaren hade redan konstaterat att Lovisa stad i strid med lagen har försummat de skyldigheter som kommunallagen och stadens förvaltningsstadga ålägger dem när invånarinitiativet har behandlats.

Med tanke på detta skulle stadsdirektör Oker-Blom ha haft en särskild skyldighet att klargöra frågan och svara på den klagandes informationsbegäran på ett lämpligt sätt. När han försummade detta, visade hans förfarande enligt min mening likgiltighet mot offentlighetslagen och myndigheternas skyldigheter som instiftats där.

Förfarandet överensstämmer inte heller med principen om god förvaltning och kravet på bra språk. Som helhet stred stadsdirektörens tillvägagångssätt mot lagen.

(Översättning från finska: Helena von Alfthan)

- Jag står fortfarande fast vid den formuleringen. Jag tycker inte att den var på något sätt särskilt drastisk eller oartig eller osaklig utan ... befogad. Men om de nu vill poängtera att det måste vara ännu mera neutralt språk från en tjänsteinnehavares sida så låt vara, säger Jan D. Oker-Blom till Yle Östnyland.

Det måste vara välställt här i landet om man har tid och energi att fästa sig vid ordval som inte har varit svordomar eller hot eller något annat allvarligt― Jan D. Oker-Blom

Skulle du i framtiden skriva att det är en invånares hobby att begära ut handlingar?

- Det är klart att jag tar ad notam av vad JO säger och följer naturligtvis alla regler, lagar och till och med uppmaningar. Samtidigt tycker jag att frågan var befogad - jag vet inte hur det borde ha formulerats mjukare eller artigare.

- Men om det om och om igen från samma personer kommer begäran om handlingar och frågor om det ena eller andra som inte verkar ha något samband med den här personen eller dess plats av boning eller arbete så undrar man lite varför, säger Oker-Blom.

Han ser att saken inte borde ha varit aktuell eller oklar.

- Det fick mig i mina enkla tankegångar att fundera att kan det finnas någon annan orsak bakom att man begär de här papprena.

Rådhuset i Lovisa
Rådhuset i Lovisa Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,lovisa stad

Han konstaterar ändå att han å andra sidan är väl medveten om att det är en medborgerlig rättighet och kommunal skyldighet att begära och ge ut offentliga handlingar.

- Naturligtvis levererar vi vad som begärs. Man skulle ändå hoppas att alla skulle använda sin tid och energi på möjligast konstruktiva verksamheter som gynnar samhället och oss alla.

- Det gäller JO också. Det måste vara välställt här i landet om man har tid och energi att fästa sig vid ordval som inte har varit svordomar eller hot eller något annat allvarligt.

Stadens förvaltning har försummat sina skyldigheter

Biträdande justitieombudsmannen har nu konstaterat att Lovisa stads förfarande har varit lagstridigt. Stadens förvaltning har försummat de skyldigheter som lagen ålägger dem när invånarinitiativet behandlats.

Det har tagit för lång tid att behandla invånarinitiativet och staden har underlåtit att ta i beaktande kommuninvånarnas grundläggande medbestämmanderätt.

porträtt på didde
Arkivbild av Jan D. Oker-Blom. porträtt på didde Bild: Yle/Helena von Alfthan Jan D Oker-Blom

Jan D. Oker-Blom medger att staden inte kunnat hålla sig till tidsgränsen.

Han säger att det tar tid att leta fram omfattande ärenden som sträcker sig till tiden före kommunsammanslagningen, vilket betyder ett grävjobb i gamla Pernås arkiv och gamla Lovisas arkiv.

- Det är inte sådana handlingar att vi bara printar ut dem, utan de måste grävas fram och vi måste leta efter olika trådar och diarienummer i en stor helhet. Det kan tyvärr gå så att den här ganska strama tidsgränsen överskrids. Det borde den naturligtvis inte få.

Oker-Blom säger att staden som bäst tittar på nya elektroniska arkivsystem för att kunna förbättra och försnabba processen då någon begär handlingar av staden.

Enligt offentlighetslagen ska offentliga dokument ges ut omgående och utan dröjsmål. Det här betyder i praktiken inom två veckor i vanliga fall och inom en månad då det gäller mer komplicerade förfrågningar.

Tidningen Uusimaa var först med nyheten.

Tillägg 10.7. kl. 12:35: Yle Östnyland har fått biträdande JO:s beslut och lagt till en faktaruta med ett utdrag ur texten.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland