Hoppa till huvudinnehåll

Tack vare deras kamp står gammelskogen kvar – unika Öjen i Vasa skulle kalhuggas på 90-talet

Person går längs en stig i en skog
Göran Ekström var en av de som protesterade mot kalhygget. Person går längs en stig i en skog Bild: Yle/August Treier Öjen,skog

Gammelskogsområdet Öjen i Vasa planerades kalhuggas på 1990-talet men detta mötes av protester. Idag ingår Öjen i ett skyddsprogram för gamla skogar. Göran Ekström var en av dem som protesterade.

Öjen gammelskog ligger fyra kilometer söder om Vasa centrum och är ett för Västra Finland exceptionellt stort gammelskogsområde.

På 1990-talet planerades ett kalhygge på området, men det protesterade klimataktivister och föreningar emot och hygget blev aldrig av.

Skylt vid naturstig vid Öjen.
Öjen i Sundom. Skylt vid naturstig vid Öjen. Bild: Yle/August Treier Öjen,rastplats

Yle Österbotten träffade Göran Ekström som var en av de som protesterade mot kalhygget. För honom betyder Öjen samma sak idag som det gjorde då.

Tidigare besökte Göran Ekström Öjen varje sommar men under den senaste tiden har besöken blivit mindre frekventa.

- Men jag tänker ofta på att området finns och är skyddat. Det glädjer mig och är skönt, säger Ekström.

En man som står i en skog med solen i ansiktet
Göran Ekström. En man som står i en skog med solen i ansiktet Bild: Yle/August Treier Öjen,kalhygge

Möten och evenemang

Det var mycket möten och diskussioner då kalhygget planerades, säger Ekström. Men förutom dem ordnade vi som protesterade engagemang för att ge det uppmärksamhet.

- Vi hade ett par kultur och konstevenemang i skogen. På ett ställe hade vi rest vitmålade kors av träd som hade placerats ut som en gravgård för att visa att skogen går i graven, säger Ekström.

Ekström är tacksam och säger att det är skönt att skogen finns kvar.

- Jag känner det som en bredare, vidare och djupare tacksamhet och jag tror skogen är tacksam, säger Ekström med ett leende på läpparna.

Klimataktivisters status förändrad

Ekström tror att det blir vanligare att protestera för klimatet och det har att göra med klimatförändringen.

Han säger att klimatförändringen redan var på tapeten på 90-talet. Men då var i större grad forskare som diskuterade det, inte miljöaktivister.

- Nu har miljön, naturen och skogarna blivit upplyfta på ett helt annat sätt i och med att klimatförändringen är ett konstaterande faktum, säger Ekström.

Enligt Ekström är det idag mera acceptabelt att vara miljöaktivist och att miljöaktivism tas på allvar.

- Vi blir inte ansedda som störande faktorer eller några som fått något om bakfoten. Jag tror det har haft den inverkan att miljöaktivism har börjat tas på allvar, säger Ekström.

Äldre skog viktig för biologiska mångfalden

Mårten Lövdahl som är näringslivschef på Finlands skogsbrukscentral i Österbotten säger att oberörda skogsområden framförallt har en betydelse för den biologiska mångfalden.

- Skogen som sådan påverkar klimatet via sin koldioxidbindning, säger Lövdahl.

Mårten Lövdahl har koordinerat projektet kring Vörå rullskidbana.
Mårten Lövdahl är näringslivschef på Finlands skogscentral i Österbotten. Mårten Lövdahl har koordinerat projektet kring Vörå rullskidbana. Bild: Yle/Malin Hulkki Österbotten (historiskt landskap),mårten lövdahl

Lövdahl säger att de gärna ser att andelen gammalskog ökar. Han säger att det i dagsläget finns mer skog än någonsin förr i Finland om man ser till volymen.

Han tror därmed att råvarorna och användningsändamålen ska räcka till åt alla intressegrupper i samhället.

Han hoppas att det ska bli mera attraktivt i framtiden att låta marker vara i sitt naturtillstånd genom att man skulle få ekonomisk kompensation för det.

När man ska bevara gamla skogar innebär det enligt Lövdahl att man inte gör några större ingrep efter att man tecknat avtalet.

- Eventuellt kan det vara frågan om att hålla vattendrag öppna och vidtar enstaka åtgärder, säger Lövdahl.

Träd viktiga för klimatet

Lövdahl säger att eftersom kol finns bundet i träd så är de ur ett klimatperspektiv värdefulla för att koldioxidutsläppen i atmosfären ska minska.

Så länge trädet har fast form så hålls kolet bundet. Då handlar det inte enbart om träd i skogen utan även produkter av trädmaterial såsom byggnader.

- Vi ser gärna att träbyggandet skulle öka i större skala, säger Lövdahl.