Hoppa till huvudinnehåll

Alla måste snart riva upp sina vresrosor - så här blir du kvitt den invasiva rosenbusken

Vresrosen med sina ljusröda blommor och tåliga egenskaper är en bekant buske för de flesta. Om tre år ska den utrotas i hela landet.

Invasiva främmande arter är växter som har importerats till Finland och börjat sprida sig så mycket att de utgör ett hot mot den ursprungliga naturen i landet. Lupinen, minken och den spanska skogssnigeln är exempel på sådana arter.

Sedan början av juni har också vresrosen, Rosa rugosa på latin, tillhört den här listan. Enligt statsrådets förordning om invasiva främmande arter får varken vresrosen eller dess vitblommiga variant Rosa rugosa f. alba längre säljas. Efter en tre år lång övergångsperiod blir det också förbjudet att odla den.

Här kan du läsa om andra arter som numera klassas som invasiva i Finland.

"Tre års sorgetid"

Aapo Ahola, miljöinspektör på Raseborgs stad, berättar vad förbudet innebär i praktiken.

- De kommande tre åren är en övergångstid i lagstiftningen. År 2022 blir det alltså olagligt att odla vresrosen och senast då måste man börja med processen att utrota rosen. Men nu har vi en tre års sorgetid så folk får anpassa sig till förändringen, säger Ahola.

Raseborgs miljöinspektör Aapo Ahola framför stadshuset bredvid en vresrosbuske.
En av miljöinspektör Aapo Aholas uppgifter är att informera människor om varför vresrosen ska bort. Raseborgs miljöinspektör Aapo Ahola framför stadshuset bredvid en vresrosbuske. Bild: Anna Hellberg / Yle Vresros,Raseborg,Västnyland,stadshus,främmande arter,Invasiv (medicin),rosor,trädgårdar,växter,naturen,blommor,raseborgs stads miljöbyrå

Han råder ändå människor att börja med bekämpningen av vresrosen redan tidigare. Det kan ta flera år att bli av med busken beroende på vilken metod man använder.

Gräva eller klippa

Ett bra sätt är att helt enkelt gräva bort alla rötter och hela rosen i sin helhet.

Det är viktigt att ta bort alla rötter eftersom det kan producera nya rotskott. Att gräva bort hela busken kan ändå vara svårt om busken är stor eller marken är stenig. Då kan man istället svälta ut busken genom att riva bort alla gröna delar.

- Man kan först klippa rosen kortare och riva bort alla nya skott som busken producerar. Om man upprepar det här flera gånger tappar busken sina krafter och dör till sist, förklarar Ahola.

Raseborgs stadshus i Ekenäs med en blommande vresrosbuske i förgrunden.
Vresrosen finns överallt, också på många ställen kring Raseborgs stadshus. Raseborgs stadshus i Ekenäs med en blommande vresrosbuske i förgrunden. Bild: Anna Hellberg / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,stadshus,Vresros,Rugosarosor,rosor,blommor

Metoden kräver mindre redskap och ansträngning men tar längre tid. Proceduren ska upprepas flera gånger per sommar i tre till sex års tid.

Stjäl utrymme av inhemska arter

Rosenbusken finns överallt i parker och trädgårdar men också på vägrenar och mellan körbanorna på motorvägar. Rosen är tålig och inte lider av vägsaltet som sprids ut på vintrarna. Men samma tålighet blir ett problem när vresrosen sprider ut sig i skogar och på sandstränder.

- Den kan erövra olika biotoper och ta plats från inhemska växtarter och djur, säger Ahola.

Biotoper är omgivningar med en viss sorts natur där vissa specifika arter trivs - till exempel en sandstrand. En biotop har också naturliga gränser.

Hur har vresrosen kommit till Finland?

- Den kommer från Östasien, bland annat från Japan, där den växer naturligt vid havsstränderna. Där utgör den inte ett hot för andra arter. Människan har hämtat vresrosen till Finland som prydnadsväxt.

När vresrosen tas bort blir det många tomma gropar i trädgårdarna. Vad ska man plantera där i stället?

- Vi har massor av vackra trädgårdsväxter så jag tror inte det blir någon brist på alternativ, säger Ahola.

En buske fylld av vita midsommarrosor i full blom.
Den vita pimpinellrosen är ett alternativ att ersätta vresrosen med. En buske fylld av vita midsommarrosor i full blom. Bild: Jouni Koutonen / Yle rosenbuske,rosor,Spinosissimarosor,Pimpinellros

För den som tycker om rosor tipsar Ahola till exempel om den fyllda pimpinellrosen, som på finska kallas för juhannusruusu, alltså midsommarros. Dessutom finns det en hel del rosor som är förädlade från vresrosen. De varianter som går under samlingsnamnet rugosarosor är inte skadliga och får bli kvar i trädgårdarna.

- De förädlade versionerna skapar inte lika kraftigt nya rotskott och sprider sig inte okontrollerat som vresrosen, berättar Ahola.

Det gäller att känna till skillnaderna mellan arterna så man inte i onödan river upp en buske som är tillåten.

Så här skiljer du den förbjudna vresrosen från den förädlade varianten som får bli kvar i trädgården:

En vresrosblomma med rosa kronblad och en gul mitt.En närbild av de rosa blommorna på en variant av rugosaros, som förädlats från den invasiva arten vresros.
Vresrosens blomma har ett enkelt lager kronblad, medan en stor del av de förädlade varianterna har en större blomma med flera lager. Bild: Anna Hellberg / Yle
En vresrosbuske som växer på ett bredare område än de förädlade varianterna.En buske som hör till en förädlad variant av rugosarosen bredvid Raseborgs stadshus.
Vresrosen skapar nya rotskott och sprider sig snabbt. De förädlade varianterna som inte gör det får bli kvar. Bild: Anna Hellberg / Yle

Men vad händer om man vägrar ta bort vresrosen från sin trädgård?

- Från och med år 2022 kan det bli följder, den statliga miljövårdsmyndigheten kan ge en uppmaning. Vi myndigheter satsar ändå på upplysningen för att få människor att förstå varför den här arten måste bort.

- Men om förekomsten hotar ett värdefullt och sällsynt område som en sandstrand och man vägrar göra några åtgärder alls, kunde jag tänka mig att man kanske skulle tvinga med hot om vite. Men hur lagen till sist kommer att tillämpas, den frågan hör till NTM-centralen, säger Aapo Ahola.

Läs också