Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsdirektören: Raseborg kommer också i framtiden att erbjuda familjer kilometerersättning i stället för skolskjuts

En kvinna står utomhus, ser in i kameran.  Tidig höst.
Tina Nordman är bildningsdirektör i Raseborg. En kvinna står utomhus, ser in i kameran. Tidig höst. Bild: Christoffer Westerlund / YLE Raseborg,bildning,bildningsdirektörer,tina nordman

Raseborg gör inget fel då staden erbjuder familjer kilometerersättning i stället för gratis skolskjuts. Det poängterar bildningsdirektör Tina Nordman.

Ett aktuellt fall handlar om en familj i Öby som bor runt sju kilometer från närmaste busshållplats och tiotals kilometer från barnens skolor.

I stället för att erbjuda gratis skolskjuts erbjöd Raseborgs stad familjen kilometerersättning och räknade med att föräldrarna ordnar med skolskjutsarna själva.

Enligt lagen för grundläggande utbildning så kan kommunen antingen erbjuda fri transport eller betala ett understöd― Tina Nordman

Det här gick familjen inte med på utan vände sig till förvaltningsdomstolen som uppmanade staden att riva upp beslutet -inte på grund av att staden erbjudit kilometerersättning utan på grund av att staden begått formella fel i själva beslutsprocessen, understryker bildningsdirektör Tina Nordman.

skolskjutsmärke
skolskjutsmärke Bild: YLE/Sofia Söderlund skolskjuts

Nu har Raseborgs stad sett över sina skolskjutsrutter och har kommit fram till att staden kan erbjuda de här barnen skolskjuts i alla fall.

Hur resonerade staden från början då man beslöt att familjen inte får skolskjuts utan erbjuds kilometerersättning?

- Bland de upphandlade skoltransporterna hade staden inte någon rutt just på det här området. Det var inte möjligt för oss att ordna just den transporten. Då använde staden sig av den här rätten att utbetala understöd i stället.

Så du menar att kommuner har rätt att gör så här - erbjuda ersättning i stället för skolskjuts?

- Enligt lagen för grundläggande utbildning så kan kommunen antingen erbjuda fri transport eller betala ett understöd. De är på samma nivå. Det betyder inte att man i första hand ska ordna transport och i andra hand bevilja understöd utan de är på samma nivå.

Flera liknande fall då glesbygdsbarn ska ha skolskjuts

Både som bildningsdirektör i Raseborg och som bildningschef i Sjundeå har Nordman erfarenhet av liknande fall där beslut om kilometerersättningar har behandlats och godkänts i förvaltningsdomstolen.

- Trots att vårdnadshavarna har meddelat att de inte har möjlighet att skjutsa så har förvaltningsdomstolen gett kommunen grönt ljus - meddelat att det är okej att vi erbjuder understöd.

De formella fel som gjorde att förvaltningsdomstolen upphävde Raseborgs stads beslut i Öbyfallet handlade bland annat om att beslutet inte varit tillräckligt tydligt.

Bland annat framgick det inte i beslutet hur stor ersättning familjen har rätt till eller vad understödens storlek grundar sig på.

Säkert blir det också fortsättningsvis aktuellt att erbjuda kilometerersättningen – tills vi till exempel får ett beslut från förvaltningsdomstolen att vi inte får göra så― Tina Nordman

Det handlade också om att staden av misstag hade fattat beslut i ärendet två gånger.

Då staden insåg sitt misstag så undanröjde bildningsnämnden det överflödiga beslutet även om det korrekta hade varit att undervisningschefen - som tagit beslutet- också hade undanröjt det.

Busshållplatsskylt.
Busshållplatsskylt. Bild: Mostphotos buss,Skylt,Hållplats,busshållplatsskylt

Vad ska ni från stadens sida göra för att undvika sådana här missar i framtiden?

- Det är klart att vi alltid ser över våra processer: Vad händer om vårdnadshavarna anhåller om avgiftsfri skoltransport? Hur behandlar vi dem? Hur går processerna vidare?

- Skolsekreterarna bereder ärendena och undervisningscheferna tar sedan besluten enligt det. Det är de processerna som vi måste se noggrant över så vi inte missar något.

Samma principer framöver

Nordman menar att Raseborgs stad också framöver kommer att betala ut understöd i stället för att erbjuda gratis skolskjuts.

- Vi strävar förstås efter att erbjuda skoltransport. Nog inser vi ju också familjernas utmaningar kopplade till att de får den här ersättningen. Nu upphandlar vi ju våra skoltransporter på nytt så vi har sett igenom varendaste en rutt och elev. Vi har försökt planera rutterna så att så många som möjligt kommer med i bilarna.

- Säkert blir det också fortsättningsvis aktuellt att erbjuda den här kilometerersättningen – tills vi till exempel får ett beslut från förvaltningsdomstolen att vi inte får göra så.

Stödet till familjer i Raseborg som beviljas kilometerersättning i stället för gratis skolskjuts ligger på 0,43 euro per kilometer. Det här motsvarar enligt Nordman skatteförvaltningens fastställda kilometerersättning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland