Hoppa till huvudinnehåll

Hotell aktuellt för Porla i Lojo igen: "Planerna är för oklara, de måste utvecklas vidare", säger politiker

Tidigare fiskodlingsbassäng i Porla i Lojo
På området invid sjön fanns tidigare fiskodlingar i dammar. Dammarna har nu bland annat ett livligt fågelliv och invånarna trivs i "oasen" i centrum av Lojo. Tidigare fiskodlingsbassäng i Porla i Lojo Bild: Yle/Monica Slotte lojo sjö,Lojo,naturskyddsområden

Det finns nu två parter som har visat intresse för att bygga och starta inkvarteringsverksamhet invid naturområdet Porla i Aurlax vid Lojo sjön.

Politikerna i attraktionskraftsnämnden anser planerna är för vaga och vill ha mer information innan man fattar beslut.

Vi säger inte nej, men vi behöver få mera information― Juhana Salmenpohja, Samlingspartiet

Området Porla var i hetluften för några år sedan då Lojo stad hade storstilta planer på att planera området för både bostäder och hotell.

Efter protester från invånarna gjorde staden en helomvändning och merparten av området planerades för rekreation och som grönområde.

En sothöna simmar omkring i en av de tidigare fiskodlingsbassängerna i Porla.
Bland annat sothönan trivs i Porlas bassänger. En sothöna simmar omkring i en av de tidigare fiskodlingsbassängerna i Porla. Bild: Yle/Petra Thilman andfågel

Kvar blev i alla fall en tomt på 5 000 kvadratmeter för hotell- och inkvarteringsverksamhet. Priset för tomten har värderats till 750 000 euro av en utomstående värderare.

En karta där en röd pil med svarta texten Hotelltomten pekar på en del av kartan.
Kartan visar var hotelltomten ligger. En karta där en röd pil med svarta texten Hotelltomten pekar på en del av kartan. Bild: Lojo stad \ Yle Lojo,Lojo sjö,hotell,inkvartering,porla

Poängsättning

I början av året tog två olika parter kontakt med staden och presenterade olika planer för området.

Staden poängsatte planerna enligt ett system där man maximalt kunde få 25 poäng.

Så här fördelades de maximala poängen:

 • Ekonomiskt genomförbart 5 poäng
 • Effektiviteten och placeringen på tomten 5 poäng
 • Arkitekturen och landskapet 10 poäng
 • Konceptet och funktionaliteten i miljön 5 poäng

På grund av affärshemligheter ger staden i det här skedet inte ut några detaljer om projekten. Men man har uppgett hur många poäng de olika projekten har fått.

Det ena projektet Aurlahden majoituskohde, alltså ungefär Inkvarteringen i Aurlax fick 10 poäng enligt följande:

 • Ekonomiskt genomförbart 5 poäng
 • Effektiviteten och placeringen på tomten 1 poäng
 • Arkitekturen och landskapet 2 poäng
 • Konceptet och funktionaliteten i miljön 2 poäng

Det andra projektet Project Järvi, alltså Projektet Sjö fick 13 poäng enligt följande:

 • Ekonomiskt genomförbart 2 poäng
 • Effektiviteten och placeringen på tomten 4 poäng
 • Arkitekturen och landskapet 3 poäng
 • Konceptet och funktionaliteten i miljön 4 poäng

Inte redo binda sig

Förslaget till attraktionskraftsnämnden var att Project Järvi skulle få rätt att reservera tomten fram till 31.8 2020.

Sannfinländarnas ledamot Janne Turunen föreslog ändå att man tar timeout i det här skedet.

Det handlar bland annat om de ekonomiskt går att förverkliga― Janne Turunen, Sannfinländarna

Turunen understöddes av alla ledamöter i nämnden utom av Markku Lehtonen från Centern. Lehtonen tyckte man kunde gå in för en reservation.

Turunen säger att bitarna helt enkelt inte föll på plats när han såg bidragen och att ärendet kom upp väldigt snabbt.

- Planerna är för oklara. De måste utvecklas vidare. Jag tycker de kom lite väl tidigt till behandling. Det handlar bland annat om de ekonomiskt går att förverkliga, säger Turunen.

Mera information behövs

Turunen hänvisar till att detaljerna är hemliga kring planerna det här skedet och att han därför inte kan berätta mera.

Också nämndens ordförande Juhana Salmenpohja från Samlingspartiet är förtegen kring planerna på grund av sekretessbestämmelserna.

- Så mycket kan jag säga att det inte handlar om hotellverksamhet i helt traditionell bemärkelse. Vi säger inte nej, men vi behöver få mera information, säger Salmenpohja.

Det här är ett beslut som har långtgående följder och det är viktigt att man skyndar långsamt i ärendet― Juhana Salmenpohja

Han konstaterar liksom Turunen att ärendet kom väldigt snabbt på agendan och det är bra att ta timeout över sommaren.

I höst kan man återkomma till ärendet igen.

- Kanske kan vi ordna ett seminarium där vi kan diskutera ordentligt. Det här är ett beslut som har långtgående följder och det är viktigt att man skyndar långsamt i ärendet, säger Salmenpohja.

Också Janne Turunen understöder en ordentlig diskussion kring frågan.