Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning, vården och järnvägssituationen heta ämnen när Borgåborna frågade minister Anna-Maja Henriksson om regeringsprogrammet

Man står i ett publikhav i ett bibliotek.
Det var många besökare på diskussionsmötet i Borgå där Antti Rinnes regeringsprogram presenterades. Man står i ett publikhav i ett bibliotek. Bild: Yle/Pontus Nyqvist regeringsprogram,pehr sveholm

Borgåbor fick chansen att ställa frågor om regeringsprogrammet när justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) besökte Borgå huvudbibliotek. Besökarna frågade om trafikförbindelser i framtiden samt om hur vården kommer att utvecklas.

Under sommaren reser medlemmar i Antti Rinnes regering runt i Finland och diskuterar regeringsprogrammet med invånarna. I onsdags var det Borgås tur.

Anna-Maja Henriksson talar framför skärm.
Anna-Maja Henriksson besökte Borgå Stadsbibliotek där hon presenterade regeringsprogrammet och diskuterade den med besökarna. Journalist Jeanette Björkqvist var konferencier. Anna-Maja Henriksson talar framför skärm. Bild: Yle/Pontus Nyqvist regeringsprogram,bibliotek,Anna-Maja Henriksson,borgå huvudbibliotek

Borgåborna Marita Högström och Madeleine Michelsson var båda överens om att diskussionsmötet var givande.

Högström var särskilt intresserad av frågor som berör skolväsendet och tycker att Anna Maja Henrikssons presentation öppnade en del dörrar.

- Till exempel gav den möjligheten att ta kontakt och att veta vilken minister som sköter vad. Och framför allt hennes (Henrikssons) ansvar intresserar mig, säger Högström.

”Utbildning på svenska viktig”

Henriksson talade bland annat om vikten av att det svenska språket skyddas inom exempelvis rättsväsendet.

Det är viktigt att det finns tillräckligt många domare men också poliser som pratar svenska, påpekade hon.

Marita Högström säger att nyckeln till detta är tillräcklig utbildning på svenska och att stärka ungas intresse för den.

- Det ena ger det andra, tror Högström.

Hälsocentralen fungerar inte idag och inte sjukhuset så bra heller. Men säkert kommer det att finnas lösningar på den saken också― Madeleine Michelsson.

Tror att lösningar finns

Madeleine Michelsson var å andra sidan speciellt intresserad av frågor kring sjukvården och hur utvecklingen av den ska se ut i framtiden. Hon vill att det ska bli lättare att få komma till en läkare.

- Hälsocentralen fungerar inte idag och inte sjukhuset så bra heller. Men säkert kommer det att finnas lösningar på den saken också, säger Michelsson.

Två kvinnor sitter på stolar i ett bibliotek.
Från vänster: Marita Högström och Madeleine Michelsson. Två kvinnor sitter på stolar i ett bibliotek. Bild: Yle/Pontus Nyqvist regeringsprogram,borgå huvudbibliotek

Michelsson är överlag nöjd med de svar hon fick under diskussionsmötet.

Anna-Maja Henriksson berättade bland annat om att det planeras ett nytt riksomfattande e-bibliotek, och att om allt går bra så kommer tjänsten att tas i bruk nästa år.

- Det är ju inte hennes sak att förklara men det skulle jag ha velat veta mera om. Men kanske jag får svar på det här på biblioteket sen så småningom, säger Michelsson.

Rälsbolag tillämpas

Under diskussionsmötet ställde Pehr Sveholm (SFP) två frågor om regeringsprogrammet till minister Henriksson. Den ena handlade om vårdreformen, och den andra om järnvägsförbindelserna från Helsingfors österut, det vill säga via Borgå och eventuellt Lovisa.

Sveholm undrade om också den nya regeringen kommer att tillämpa rälsbolag, vilket innebär att kommuner går med och satsar pengar på järnvägarna. Sveholm är nöjd med svaret han fick.

publik i Borgå huvudbibliotek.
Pehr Sveholm (i gult) ville diskutera järnvägsförbindelsen österut under diskussionsmötet. publik i Borgå huvudbibliotek. Bild: Yle/Pontus Nyqvist regeringsprogram,bibliotek,anna-maja henriksson

- Svaret var att den nya regeringen sannolikt kommer att gå in för samma princip, säger Sveholm.

Järnvägsförbindelsen österut ska utredas

Anna-Maja Henriksson berättar att det i regeringsprogrammet finns inskrivet att järnvägsförbindelsen österut ska utredas.

- Det är en viktig skrivning. Det behövs en järnväg österut från Helsingfors, säger Henriksson.

Hon säger ändå att det fortfarande måste göras ordentliga konsekvensbedömningar av hur rutten exakt ska se ut.

Enligt Henriksson är det viktigt att komma fram till vilken rutt som ger det bästa tänkbara resultatet för regionerna, invånarna och företagen.

Anna-Maja Henriksson.
Anna-Maja Henriksson. Anna-Maja Henriksson. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Justitieminister,Anna-Maja Henriksson,regeringsprogram,borgå huvudbibliotek

- Det här får vi återkomma till, men det är ju viktigt att det skulle gå en järnväg via Borgå österut så att Östnyland hålls vid god vigör och fortsätter utvecklas, säger Henriksson.

I huvudsak finns två olika rutter för järnvägen österut. Det ena alternativet skulle lämna Lovisa utanför.

- Just därför behövs den här konsekvensutredningen och den är viktig, så jag har förståelse för den här aspekten och också för Lovisanejdens behov, säger Henriksson.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland