Hoppa till huvudinnehåll

Algrapport: Mängden blågröna alger har ökat till havs men minskat i sjöarna

Alger i Savijärvi träsk iSibbo
Blågrönalger utgör en hälsorisk. Alger i Savijärvi träsk iSibbo Bild: Yle/Stefan Paavola savijärvi träsk

Enligt den riksomfattande algrapporten av Finlands miljöcentral har mängden blågröna alger ökat i Finlands havsområden. Det finns mindre alger än vanligt i sjöarna, visar sommarens algöversikt.

Finlands södra och sydvästra havsområden har sett en ökning i mängden blågröna alger, och alger finns inblandade i språngskiktet.

Till havs fanns det mest alger i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i västra Finska viken och i södra delarna av Ålands hav.

Blågröna alger har hittills påträffats vid sammanlagt 14 nationella observationsplatser. Blomningen var riklig endast vid fyra mätstationer.

Från medborgare har det kommit information från ytterligare 40 platser. I en tredje del av av platserna har man upptäckt blågröna alger.

Mindre alger än vanligt i sjöar

Blomningar av blågrönalger i sjöar har minskat sedan förra veckan, uppger miljöcentralen.

- För tillfället finns mindre blågrönalger i sjöarna i Finland än vanligtvis den här tiden på sommaren, men rikliga enskilda blomningar har också observerats, säger gruppchefen Marko Järvinen vid Finlands miljöcentral.

Om det svala vädret och friska vindarna fortsätter är sannolikheten liten att ytblomningarna av blågrönalger ökar.

Enligt miljöcentralen är yttemperaturen i flera sjöar två till fyra grader svalare än normalt.

Blågröna alger kan utgöra en hälsorisk och därför ska man alltid vara försiktig vid vatten med blågrönalger.

Närings- trafik- och miljöcentralen tar emot algobservationer på numret 0295-022 530.

Man kan också lämna in sina algobservationer på webben.

Uppgifterna kommer från Finlands miljöcentral.

Läs också