Hoppa till huvudinnehåll

Bättre vård och nöjdare patienter - holländskt koncept där vårdpersonalen styr sig själv kommer till Finland

Porträtt på Jos de Blok, grundare av Buurtzorg.
Jos de Blok tycker inte man ska se de äldre som problem. Porträtt på Jos de Blok, grundare av Buurtzorg. Bild: Yle / Tintin Råholm porträtt,Jos de Blok

Det nederländska konceptet där man fokuserar på att stödja patienternas självständighet och individuella behov är nu etablerat i 24 länder. Jos de Blok som är grundare av Buurtzorg tror att alla länder kan ha nytta av det här.

Konceptet går ut på att ledningen ser annorlunda ut än i andra organisationer. Det finns inga föreståndare. Sjukskötarna organiserar själva sitt jobb.

- Sjukskötarna och vårdarna schemalägger sitt eget jobb, anställer sina egna kollegor och de jobbar helt självorganiserat, berättar Jos de Blok.

De får stöd av handledare då det behövs men det är inte frågan om att ha någon som bestämmer över deras jobb och uppgifter.

Ingen föreståndare leder till bra resultat inom vården

Resultatet av det här konceptet har i Nederländerna varit att kvaliteten inom vården har höjts, kostnaderna har minskat med 30 procent och sjukskötarna är tillfreds med sina jobb.

- Fler och fler börjar inse att tiden för hierarkiska organisationer lider mot sitt slut, säger Jos de Blok.

Sjukskötarna ser själva behoven hos patienterna, menar de Blok, och därför har de också mycket självständighet och ska kunna bestämma på vilket sätt man tar hand om patienten på bästa sätt.

Självständighet viktigt för patienter

Jos de Blok berättar att det inte endast är i synen på ledningen, utan också på själva vården, som Buurtzorg skiljer sig från andra hälsovårdsorganisationer. Deras främsta syfte är att stöda självständigheten hos patienterna, inte bara ge vård.

- Patienterna ska skötas så att de inte behöver mer stöd än nödvändigt. Det slutgiltiga målet skulle vara att sjukskötarna arbetar på ett sätt så att de inte längre behövs.

När man erbjuder hälsovård är en av riskerna att man låter människor bli beroende av andra. Därför fokuserar konceptet på självständighet och förebyggande, berättar Jos de Blok.

- Patienten ska kunna stanna hemma så länge som möjligt utan att behöva åka till sjukhus.

En äldre person i rullstol håller en vårdare i handen.
Patienterna ska enligt Jos de Blok skötas så att de inte behöver mer stöd än nödvändigt. En äldre person i rullstol håller en vårdare i handen. Bild: Mostphotos äldreomsorg,vård

Orsaken till att de Blok grundade Buurtzorg var att den typiska hälsovården fokuserade på fel saker. Sjukskötare var frustrerade, patienter klagade på systemet och kostnaderna växte.

- Vi behövde hitta ett nytt sätt att göra saker på. Sjukskötare behövde få göra sitt jobb och samtidigt känna sig inspirerade.

Med sin bakgrund som sjukskötare och förståelse för behovet av förändring så startade de Blok organisationen.

De äldre ska inte ses som problem

Vården för de äldre borde baseras på de individuella personerna och deras situation. Tillgängligheten för stöd borde vara så bra som möjligt.

- Man borde fundera på hur de äldres familj ser ut, vilka relationer de har och om de har några kopplingar till människor runt omkring dem. Om man inte har sociala kontakter så har det oftast en stor påverkan på ens hälsa.

Olika människor från grannskapet kan vara involverade i att lösa problem och skapa sociala nätverk så att framförallt äldre människor inte blir isolerade och ensamma. De sociala problemen är också viktiga och inte bara de som rör själva vården.

Fler och fler börjar inse att tiden för hierarkiska organisationer lider mot sitt slut― Jos de Blok

De äldre beskrivs ofta idag som ett problem, men det tycker inte Jos de Blok att är rätt. Ha vill att alla ska kunna göra betydelsefulla saker under hela ens livstid.

- Vi kan använda de äldres erfarenheter och inte se dem som en kostnad och ett problem.

En av vårdarna i Nederländerna har startat en rullatortävling för de äldre. Det ger de äldre en större känsla av betydelse än om de bara sitter hemma och väntar på att någon ska komma och hälsa på.

- Man borde fokusera på möjligheter och vad de äldre kan göra och inte på vad de inte kan göra.

Rollator i korridor
Rollator i korridor Bild: Mostphotos äldreomsorg,åldringar,äldre,rullstolar,vårdare,närvårdare,sjukvård,social- och hälsovårdstjänster,hälsovård,vård,bli gammal,ålderdomshem,ålderdom,Rollator,korridorer,åldringsvård

Problem finns ännu inom vården

Problem som ännu finns inom vården och äldreomsorgen stavas uppdelning och för mycket byråkrati. I många länder så är för många personer involverade i en patients tillstånd och mycket information kan därför gå förlorad.

- Genom att minska på den byråkrati som vårdarna tvingas lägga tid på, skulle man kunna undvika onödiga kostnader och spara tid som kunde användas för patienterna, säger Jos de Blok.

I höst etablerar sig Buurtzorg i Finland. Jyväskylä stad ska ta sig an konceptet.