Hoppa till huvudinnehåll

Arbetena vid underfarten blir dyrare för Hangö stad än beräknat

Tunnelbygge i Hangö
Allt som allt ser Hangö stads kostnader nu ut att bli drygt 3,7 miljoner euro mot budgeterade drygt 3,3 miljoner. Tunnelbygge i Hangö Bild: YLE / Linus Westerlund Västnyland,Hangö,underfarter,hangö-hyvingebanan

Budgeten för underfartsbygget i Hangö överskrids också för Hangö stads del.

De arbeten som Hangö stad ensam står för blir över 50 procent dyrare än staden hade räknat med: I budgeten hade staden reserverat drygt 700 000 euro för gatubyggen, vattenförsörjning och grönområden. Men kostnaderna blir 400 000 euro högre, det vill säga drygt 1,1 miljoner euro.

Det som har krävt mer jobb av byggarföretaget och som alltså har kostat mer än planerat, är bland annat bergsborrning och kabelflyttning samt byggande av extra parkering i korsningen av Skvärgatan och Korsmansgatan.

Hangö betalar överenskommen summa för underfarten

Huvudsaken och den största satsningen är själva underfartsbygget.

Det bekostar Hangö stad och statliga Trafikledsverket gemensamt.

Här är Hangö stads andel spikad. Hela budgeten var 7,5 miljoner euro och av det betalar staden 2,5 miljoner.

Också de här kostnaderna blir högre än planerat, men stadens andel stiger inte utan staten står för överskridningen.

Hela paketet drygt tio procent över budgeten för Hangö

Allt som allt ser Hangö stads kostnader nu ut att bli drygt 3,7 miljoner euro mot budgeterade drygt 3,3 miljoner.

Det handlar med andra ord om en överskridning på ungefär 12 procent.

  • 2,5 miljoner är Hangös del av den gemensamma entreprenaden.
  • 1,1 miljoner är stadens egna kostnader för gatubyggen i samband med underfartsbygget. Av det var 700 000 euro budgeterat och 400 000 har kommit till under arbetets gång.
  • Utöver det kommer drygt 100 000 euro i kostnader för trappbygge norr om underfarten.

Så sent som i mars trodde staden att stadens hela andel skulle bli 3,3 miljoner euro.

Tekniska nämnden i Hangö har fått information om kostnaderna. Nämnden beslutade föra kostnadsöverskridningen till stadsstyrelsen för kännedom.

Långvarig dröm

Det har länge funnits en önskan i Hangö om en underfart under bangården. Statsmakten beslutade 2016 att bevilja fem miljoner euro för underfarten som hundratals skolbarn använder varje dag. Underfarten består av flera broar och den uppskattas stå klar 2020.

Alldeles nyss beslutade regeringen också om pengar för den länge efterlängtade elektrifieringen av Hangöbanan.

Rubriken precicerades 15.7.2019 vid 15.40-tiden: Tidigare stod det "Underfarten blir dyrare för Hangö stad än beräknat". Det ändrades till "Arbetena vid underfarten blir dyrare för Hangö stad än beräknat"

Läs också