Hoppa till huvudinnehåll

Svagt andra kvartal för Wärtsilä – framtiden väntas bli utmanande

Wärtsilän Konsernijohtaja Jaakko Eskola
Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola. Wärtsilän Konsernijohtaja Jaakko Eskola Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle Wärtsilä

Wärtsiläs halvårsrapport visar på ett sämre resultat än väntat. Enligt koncernchef Jaakko Eskola är en orsak till nedgången den fortsatta osäkerheten på marknaden. Man väntar att efterfrågan kommer att minska under de kommande tolv månaderna.

Wärtsilä publicerade på torsdagen sin rapport för de första sex månaderna av 2019. Ur rapporten framgår att orderingången minskade med 9 procent jämfört med samma period i fjol. Förändringen var störst under årets andra kvartal.

– Orderingången inom Marine-affärsverksamheten var stabil under samma period, då nybyggen har gynnat de mer specialiserade fartygssegmenten, säger koncernchef Jaakko Eskola i ett pressmeddelande.

Eskola menar att nedgången under det första halvåret bland annat beror på den globala politiska och ekonomiska osäkerheten.

Tror på starkt fjärde kvartal

Efterfrågan förväntas bli något lägre under de kommande tolv månaderna, bland annat på grund av osäkerhet kring bränsleprisernas utveckling. Marknadsläget inom energibranschen väntas också förbli utmanande.

– I motsats till de svagare efterfrågetrenderna på utrustningsmarknaden är jag glad över att kunna konstatera att tillväxten inom den servicerelaterade omsättningen har fortsatt inom båda affärsområdena under andra kvartalet, säger Eskola.

Resultatet för perioden uppgick till 162 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 9 procent jämfört med samma period i fjol.

Inom Wärtsilä ser man hoppfullt på slutet av året, eftersom man har många leveranser under det fjärde kvartalet.

– Leveranserna under fjärde kvartalet väntas vara ovanligt starka. Framgångsrika leveranser, genomförandet av den pågående omstruktureringen och slutförandet av vissa kraftverkskontrakt kommer att vara centralt för vårt finansiella resultat i år, säger Eskola.