Hoppa till huvudinnehåll

Utsläppen från fiskodling har minskat: "Inhemskt odlad fisk ett bra alternativ ur en miljösynvinkel"

Wilhelm Liljeqvist står vid hamnen i Kasnäs, i bakgrunden syns fiskmjölfabriken.
Wilhelm Liljeqvist med fiskmjölsfabriken i bakgrunden. Wilhelm Liljeqvist står vid hamnen i Kasnäs, i bakgrunden syns fiskmjölfabriken. Bild: Annika Holmbom/Yle Kasnäs,wilhelm liljeqvist

Färsk forskning visar att utsläppsmängderna från fiskodlingarna har minskat. Enligt en ny rapport från Naturresursinstitutet (Luke) har utsläppen minskat med cirka 70 procent sedan 1990-talet.

På drygt trettio år har fosforutsläppen minskat med 74 procent och kväveutsläppen med 66 procent.

- Vi odlare har hela tiden vetat att branschen gått mycket framåt på den här fronten, säger Wilhelm Liljeqvist, vd för Salmonfarm i Kasnäs.

Han har också märkt att allmänhetens uppfatting av fiskodlingen blivit bättre och folk uppskattar inhemsk odlad fisk.

För att minska på utsläppen vid odlingarna i Åbolands skärgård berättar Liljeqvist att man bland annat flyttat ut odlingar till öppnare vatten.

- Odlingarna har också blivit större volymmässigt, så fisken har mera plats.

Fiskodlingar i Korpo.
Arkivbild på en fiskodling i Korpo. Fiskodlingar i Korpo. Bild: YLE/ Nora Engström fiskodlingar

Fiskfodret är bättre i dag än det var förr, vilket har lett till att utsläppen av fosfor minskat.

- Eftersom fodret nuförtiden görs av bättre råvaror finns det mer näring i det för fiskarna. Fiskarna kan ta tillvara mer av fodret de äter, vilket medför att så lite näring som möjligt finns i avföringen.

Är miljömedveten hög i er bransch?

- Det kan man nog säga. Det är något man diskuterat väldigt länge inom fiskodlingen, speciellt hur fosfor- och kväveutsläpp påverkar Östersjön. Men ser man det ur en bredare synvinkel och tar i beaktande koldioxidutsläpp så är inhemskt odlad fisk ett bra alternativ ur miljösynvinkeln, säger Liljeqvist.

Arbetet fortsätter, trots att man kommit långt på vägen.

- Vi är på en helt annan nivå av belastning idag än för några år sedan. Det som krävs i framtiden är att ytterligare odlingar flyttar längre ut i skärgården. Vissa odlingar kan ha funnits på samma plats i trettio år. Vi vet idag att både Östersjön och fisken mår bättre om vi kommer längre ut där det finns större vattenmassor.

Läs också