Hoppa till huvudinnehåll

Flytt av utrotningshotade växter och insekter lyckades i Ekenäs men mopedister förstörde en del av arbetet

Ruduksen ympäristöasiantuntija Heli Kanto (oik) ja Sykkeen suunnittelija Minna Pekkonen, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
Minna Pekkonen från miljöcentralen och Heli Kanto från Rudus anser att sandnejlikorna och backtimjanen trivs i sitt nya hem. Ruduksen ympäristöasiantuntija Heli Kanto (oik) ja Sykkeen suunnittelija Minna Pekkonen, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle nära hotad,nära hotade arter,Sandnejlika,utrotningshotade arter,utrotningshotade växter,Backtimjan

Den torra tallheden knastrar under fötterna invid riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs. Vid den solstekta vägrenen blommar vita, ulliga små blommor.

Sandnejlikan kräver just en sådan här omgivning för att trivas, men tyvärr är de allt sällsyntare.

Växter som trivs på soliga sluttningar tenderar finnas just kring vägrenar. På andra håll börjar åsbrinkar frodas och det kanske börjar växa mera träd. Eller eller så tar människan grus från åsen och bygger på den.

För fem år sedan byggde Finlands miljöcentral och företaget Rudus, ett så kallat ekosystemhotell i en sandgrop i Tegelbacken i Raseborg.

Här kan du läsa hur det gick till när hotellet skapades och hur det såg ut ett år senare.

Ekosystemhotellet är alltså en tillfällig växtplats för sällsynta växter som annars förstörs under byggnadsarbeten.

Trots att arbetet - att utvidga landsvägen - inte ännu blivit av, växer nu sandnejlika, backtimjan och kattfot på ett nytt ställe.

Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
Fem år sedan flyttade man vita sandnejlikor och röda backtimjan till sandsluttningen. Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle nära hotad,nära hotade arter,Sandnejlika,utrotningshotade arter,utrotningshotade växter,Backtimjan

Delvis lyckad flytt

Nu blommar vita och röda tuvor på en sandsluttning en halv kilometer från riksvägen.

Den vita sandnejlikan och rödaktiga backtimjanen växer också på flera ställen utanför de ursprungliga planteringarna.

Rauhoitettu kasvi Hietaneilikka, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
Den fridlysta sandnejlikan växer på öppna och sandiga sluttningar. Rauhoitettu kasvi Hietaneilikka, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle Sandnejlika,nejlikväxter,Nejlikväxter,Fridlysning,fridlysta växter

Nära intill ser man också orsaken varför de här växterna har minskat i antal. I sluttningen växer också dunörter och tallar som kastar skuggor på växterna, vilket de inte trivs med.

Kattfötterna har gått ett sämre öde till mötes. På den övre delen av sluttningen finns en del av dem men på andra håll har de anspråkslösa växterna skadats av mopeder som kört i grusgropen - trots att det är ett förbjudet område.

Man har samlat stenbumlingar i den nedre delen av sluttningen för att förhindra folk från att gå där, men mopedisterna har trots det hittat en rutt i terrängen.

Silmälläpidettävä laji Kissankäpälä (ei kuki kuvassa), Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
Kattfoten är nära utrotningshotad. De har inte klarat sig så bra eftersom de sköra växterna hamnade på mopedisternas rutt. Silmälläpidettävä laji Kissankäpälä (ei kuki kuvassa), Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle nära hotad,nära hotade arter,Kattfot,korgblommiga växter,Kattfötter

Sandnejlikan klassas som mycket utrotningshotad och backtimjan och kattfot är nära hotade arter. De är alla viktiga näringskällor för flera insekter.

Idén med ekosystemhotellet är inte bara att föra över växterna utan också insekterna som trivs runt dem. Backtimjanen har hämtat med sig de linjesprötade timjanfjädermotten, en vit insekt, med fjäderliknande vingar.

En väldigt sällsynt insekt har följt med sandnejlikan, nämligen sandnejlikegallmalen, som aldrig tidigare observerats i Raseborg. Malen har bara observerats på två ställen i Finland tidigare: i Jämijärvi och i Kajanaland.

Insekterna har antingen flugit till den nya växtplatsen eller åkt som larver med jorden som flyttades med grävmaskin för fem år sedan. Insekterna är beroende av växterna - om de förstörs försvinner också insekterna.

Silmälläpidettävä laji Kangasajuruoho, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
Backtimjan har en örtig doft som liknar timjam. Växten har tidigare används som naturläkemedel. Silmälläpidettävä laji Kangasajuruoho, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle Backtimjan,nära hotad,nära hotade arter,backtimjan

Tillfälligt eller slutligt

Ekosystemhotellet har varit under noggrann uppföljning från början och i juni publicerade miljöcentralen en rapport och projektet.

En av rapportens författare och projekt utvecklare är Minna Pekkonen.

- Tanken med ekosystemhotellet är inte bara att flytta på utrotningshotade arter. Vi har funderat mera på om hela ekosystemet och naturtypen borde tryggas med nya åtgärder, säger Pekkonen.

En viktig orsak att projektet lyckades är att man flyttade på jordmassan redan i ett tidigt skede, när planerna på att utvidga vägen blev klara.

Rauhoitettu kasvi Hietaneilikka, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
NTM-centralen gav tillstånd att flytta på den utrotningshotade sandnejlikan. Rauhoitettu kasvi Hietaneilikka, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle Sandnejlika,nejlikväxter,Nejlikväxter,Fridlysning,fridlysta växter

Börjar man i ett tidigt skede hinner man se om flytten lyckas innan byggarbetena börjar.

- Pilotprojektets resultat är positiva och arterna har klarat sig. Jag vågar försiktigt tro att man kunde använda det här på annat håll, säger Minna Pekkonen.

Ett ekosystemhotell som detta kan alltså vara en fungerande lösning för en del arter. De kan antingen stanna på den nya platsen för gott, eller flyttas tillbaka till den ursprungliga miljön när arbetet är över.

- Alla åtgärder som tryggar naturens mångfald är absolut värda att tas i bruk i stor utsräckning, betonar Pekkonen.

En ny värdering av utrotningshotade arter, den så kallade Röda boken, publicerades i mars. Det kan du läsa mera om den Röda boken på finska här eller lyssna på ett program om ämnet på svenska här.

Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
Ekosystemhotellet vill inte ha onödigt besök. Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle nära hotad,nära hotade arter,Sandnejlika,utrotningshotade arter,utrotningshotade växter,Backtimjan

Stort ansvar hos företagen

Företaget Rudus äger marken som ekosystemhotellet ligger på, och har aktivt deltagit i pilotprojektet. Miljöexperten Heli Kanto tror att sådana här projekt är ett bra sätt att få nya användningsändamål för gamla sandgropar som inte längre är i företagens användning.

- Vi har ett projekt för de områden där vi gräver jordmaterial som kallas Rudus-Lumo. Målet är att mångfalden på de här områdena ska vara ännu högre när vi är klara med grävandet än den var innan vi började, säger Kanto.

Rudus är ett företag som producerar och använder stenmaterial. Programmet Lumo har verkställts på flera av företagets områden.

Man lämnar de soliga sluttningarna rätt branta och planterar sällsynta växter som trivs på just sådana områden.

Att samla frön från fridlysta växter eller flytta på dem utan tillstånd är förbjudet. Inför projektet med ekosystemhotellet ansökte man om tillstånd av NTM-centralen.

Artikeln baserar sig på Hiekkainen rinne muuttui ekosysteemihotelliksi uhanalaisille kasveille – "Kaikki toimenpiteet, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuutta, pitää ottaa käyttöön" skriven av Markku Sandell.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland