Hoppa till huvudinnehåll

Hankenstudier ger den högsta lönen, också Arcada med i toppen - här ska du studera om du vill ha jobb och en bra lön

Arcada i Helsingfors i november 2015
YH-ingenjörer från Arcada ligger högt i löneligan, visar jämförelsen. Arcada i Helsingfors i november 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan Yrkeshögskolan Arcada,Arcada,Arcada

De som tagit examen vid Hanken eller Metropolia har de högsta lönerna. Men situationen ändras då man beaktar att olika högskolor tar emot studerande med mycket olika bakgrund. Otto Leppänens undersökning ger en fingervisning om vilka studieinriktningar som ger klirr i kassan.

Att studera är att investera i sin framtid, lyder en känd maxim. Och den är sann. Enligt Statistikcentralen har högskoleutbildade i Finland en högre genomsnittslön än de som inte har någon högskoleutbildning.

Men det finns tiotals universitet och högskolor i Finland. Om utbildning är en investering för framtiden, var ska man skaffa sig den?

En del svar kan fås i den pro gradu-avhandling som i juni publicerades vid Aalto-universitetet. Den har skrivits av Otto Leppänen från Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Leppänen har studerat löne- och sysselsättningsutvecklingen för utexaminerade från 36 olika universitet och högskolor åren 2000-2016. Studien omfattar merkantila, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar.

Totalt bygger undersökningen på anonyma uppgifter om 46 000 personer.

Granskningen skedde vid en tidpunkt då det gått tio år sedan personerna avlade examen. Hur många var i arbete, och hur mycket förtjänade de?

Ja, kvinnor förtjänar mindre

De högsta realförtjänsterna noteras för utexaminerade från Hanken och Aalto-universitetet. De lägsta återfanns en smula oväntat hos dem som studerat vid Helsingfors universitet. En före detta hankeits reallön var mer än 15 000 euro högre än en HU-studerandes.

Men löneskillnaderna kan inte bara förklaras med kvaliteten på själva universitetet. Studieinriktningen är en orsak - det är inget sammanträffande att ekonomer och ingenjörer tjänar mer än humanister och samhällsvetare.

Vidare så brukar vissa högskolor attrahera studenter med laudaturbetyg, till andra kan man även bli antagen med lägre vitsord. Studenter från större städer stannar ofta för att arbeta i hemstaden, där lönerna brukar vara högre - även med tanke på kostnadsnivån.

Böcker med post-it lappar
Böcker med post-it lappar Bild: Mostphotos bibliotek,arkiv,inlärning,läsare,studerande,skolor,lärare,studier

Och så förtjänar tyvärr kvinnorna mindre än männen, och det redan i karriärens början. Det gör att högskolor med kvinnodominerade utbildningar placerar sig sämre i jämförelsen.

När Otto Leppänen i sin studie bortsåg från ett antal bakgrundfaktorer, som studerandenas bakgrund och löneskillnaderna mellan branscherna, var klyftan mindre. Skillnaderna mellan de högsta och lägsta årsinkomsterna var då bara cirka 4 000 euro. Och då placerade sig även Aalto-universitetet och Villmanstrands tekniska högskola högre än Hanken, och Helsingfors universitet hade ett klart bättre läge.

Högre sysselsättning med yh-examen

Mellan yrkeshögskolorna framkommer liknande skillnader som mellan högskolor och universitet. Otto Leppänens granskning visar att examina från Metropolia och Arcada ger de högst avlönade jobben. Minst tjänar de som har gått Humanistiska yrkeshögskolan (Humak), Tammerfors yrkeshögskola TAMK samt diakoniyrkeshögskolan DIAK

Förklaringarna är desamma som i universitetsvärlden. Lönerna i olika branscher och studerandenas olika förutsättningar spelar in. Och då dessa skillnader inte beaktas, krymper klyftan avsevärt. Yrkeshögskolan Haaga-Helia placerar sig överst i jämförelsen, och i skalans nedre ända tar Humak och TAMK några steg uppåt.

Vad man utan vidare kan sluta sig till av Otto Leppänens undersökning är att högskolestudier ger jobb. De som inledde tekniska eller merkantila studier var med 90 procents säkerhet i arbetslivet tio år senare

Även för samhällsvetarnas del var sannolikheten att vara i arbete klart över 80 procent. Humanisterna hamnade längre ner än andra högskoleutbildade vad gäller sysselsättning.

Anmärkningsvärt att yrkeshögskoleutbildade hade högre sysselsättning än de som studerat vid universitet. Leppänen gissar att universitens utbildning lägger vikt vid färdigheter i vetenskaplig forskning, medan yh-undervisningen betonar färdigheterna att verka inom vissa yrken.

Hjälp vid högskolevalet

Begåvning och motivation leder ofta till goda slutresultat, oberoende av läroinrättning och bransch. Ändå visar Otto Leppänens utredning att val av högskola och studieinriktning kan utfalla rätt olika då man ser till sysselsättning och inkomst.

Leppänen säger att han vill ge unga kunskap inför valet av levnadsbana. Och detta trots att många centrala variabler, som motivation, ambition och medfödd begåvning, faller utanför hans undersökning.

Han tror även att resultaten kan användas då högskolornas finansieringsmodeller utvecklas. Idag tilldelas högskolorna pengar utgående från hur snabbt det tar att avlägga examen där, och hur väl de utexaminerade sysselsätts.

Då beaktas inte att urvalsprocessen gynnar en del högskolor, där studerandena tack vare bakgrund kan förutsättas bli klara snabbare och få bättre jobb.

Leppänen tror dock att man genom närmare undersökningar kunde identifiera vilka undervisningsmetoder som ger goda resultat på arbetsmarknaden. Han ser att lärdomarna gärna kunde bli allmänt kända.

Otto Leppänens undersökning är en del av ett större utvärderingsprojekt, som ska publiceras år 2020. Resultaten ska presenteras för högskolorna, undervisnings- och kulturministeriet samt intressegrupper.

Denna text är en förkortad och redigerad översättning av Juha-Matti Mäntyläs artikel Paljonko sinun korkeakoulustasi valmistuneet tienaavat? Uusi tutkimus laittoi yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestykseen för Yle Uutiset.

Läs också