Hoppa till huvudinnehåll

Ungerska regeringskontrollerade medier attackerade pressfriheten och domstolars oberoende i Finland

Motståndare till Ungerns EU-fientliga premiärminister Viktor Orbán ber EU om hjälp på en demonstration i Budapest.
Finland vill ta i tu med inskränkningar i rättsstatsprincipen i Polen och Ungern. Motståndare till Ungerns EU-fientliga premiärminister Viktor Orbán ber EU om hjälp på en demonstration i Budapest. Bild: EPA/Balazs Mohai Ungern,Viktor Orbán,demonstrationer,Europeiska unionen

Ungerska medier kopplade till regeringen har öppet ifrågasatt domstolsväsendets och mediernas oberoende i Finland.

Artiklarna uppenbarade sig efter att europaminister Tytti Tuppurainen (sd.) meddelade att brister i rättsstatsprincipen kommer att uppmärksammas under Finlands EU-ordförandeskap.

Tytti tuppurainen
Europaminister Tytti Tuppurainen Tytti tuppurainen Tytti Tuppurainen

- Vi gör en tjänst för demokratin, sade Tuppurainen i en intervju med Yle efter att ha öppnat EU:s ministermöte.

"Pluralismen hotad"

Den ungerska tidningen Origo, som kontrolleras av regeringsvänliga krafter, publicerade en artikel där det bland annat hävdas att Finland inte har ett "oberoende, grundlagsenligt domstolsväsende".

Nätsajten abouthungary publicerade å sin sida en artikel, skriven av statsministern Viktor Orbáns statssekreterare Zoltán Kovács, som hävdade bland annat att "pluralismen i finländska medier är allvarligt hotad".

Ungern, liksom Polen, har kritiserats av EU institutionerna för att regeringarna i länderna negativt påverkat domstolsväsendets oberoende. I Ungerns fall har larmklockorna också ljudit över det allt snävare utrymmet som oberoende medier har i landet.

Nils Torvalds
Europaparlamentariker Nils Torvalds Nils Torvalds Bild: Pekka Sipola Nils Torvalds

Men vad kan Finland göra för att stärka rättsstaten i Polen och Ungern under sitt ordförandeskap?

Europaparlamentariker Nils Torvalds (sfp/ALDE), säger att tidtabellen under ett ordförandeskap är sträng.

- Det kan hända att tiden helt enkelt inte räcker till för att komma åt problemet under Finlands ordförandeskap. Det har talats om att frågan först avgörs under det tyska ordförandeskapet, säger Torvalds.

Tyskland tar över efter Kroatien i juli 2020.

Maktskifte inom center-högern

Frågan om rättsstaten i Ungern och Polen har varit på agendan en längre tid och kan få dramatiska konsekvenser för de nämnda länderna. En möjlighet som lyfts fram är att staternas rösträtt skulle begränsas i Europeiska rådet, som är det mellanstatliga beslutsfattande organet i EU. Det här förefaller osannolikt eftersom det kräver konsensusbeslut mellan länderna.

Också EU kommissionens nyvalda ordförande Ursula von der Leyen står inför en utmaning, tror Torvalds.

Von der Leyens val har välkomnats av det ungerska maktpartiet Fidesz som för tillfället är avstängt från sin politiska grupp, EPP.

- Det har skett en förskjutning från tiden då EPP:s maktposition i grunden byggde på det fransk-tyska samarbetet. Van der Leyen har därmed en svår sits också i sin egen grupp, eftersom EPP nu domineras av partier i öst, berättar Torvalds

Ekonomiska verktyg kan påverka

Trots att Fidesz, i likhet med de nationalistiska politikerna i Polen, stödde von der Leyen, underströk hon också i sitt linjetal att hon vill införa en starkare övervakningsmekanism för att följa upp att rättsstatsprincipen i medlemsstaterna.

Von der Leyen sade även att rättsstatsprincipen skulle bli en integrerad del av EU:s långtidsbudget.

Det kan ha en inverkan på utvecklingen i länderna. Till exempel härstammar 3,5% av Ungerska statens intäkter från EU-medel.

Nils Torvalds tror också att den ekonomiska dimensionen av frågan spelar en roll eftersom EU-finansieringen är viktig för länderna.

- Ungern och Polen är rädda för att frågan om brister i rättsstatsprincipen kan leda till att nettobetalarna i EU drar ner på summorna. Signalerna jag fått är att det finns en vilja att gå vidare med rättsstatsfrågorna så att det inte blir problem med betalningarna, säger Torvalds.

Viktor Orban
Ungerns statsminister Viktor Orbán Viktor Orban Viktor Orbán

Torvalds tycker också att det kunde vara bra att se över reglerna för användningen av pengarna, så att det fanns mer utrymme för EU att styra hur medlen riktas.

- Det blir intressant att se hur denna rubiks kub vänds så färgerna till slut matchar. Det gäller dels för EPP att internt komma överens politiskt, samtidigt som frågan om det ekonomiska stödet från nettobetalarna måste avgöras, sammanfattar Torvalds.