Hoppa till huvudinnehåll

HS: Patientdatasystemet Apotti äventyrar patienters integritetsskydd

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, sisäkuva
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, sisäkuva Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,Social- och hälsovårdsreformen (Sote)

Patientdatasystemet Apotti ger tjänstemän inom social- och hälsovården olaglig tillgång till känsliga patientuppgifter. Det visar en granskning av Helsingin Sanomat.

En alltför omfattande behandling av känsliga patientuppgifter äventyrar patienters integritetsskydd.

Problemet har uppdagats i Vanda stad, där man var först med att ta i bruk patientdatasystemet.

Enligt lagen får endast vissa tjänstemän inom social- och hälsovården granska patienters uppgifter.

Apotti-systemet ska införas i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och systemet innefattar 1,6 miljoner människors uppgifter.

Dataombudsmannen Reijo Aarnio har tagit tag i problemet i Vanda, rapporterar Helsingin Sanomat.

Enligt Aarnio kan man inte utvidga patientdatasystemet förrän integritetsfrågan lösts.

Dataombudsmannen förutsätter att Vanda stad tar tag i problemet.

Dataombudsmannen har gett Vanda stad tid att komma med ett genmäle till september.

Dataombudsmannen Reijo Aarnio.
Dataombudsmannen Reijo Aarnio. Dataombudsmannen Reijo Aarnio. Bild: Kai Widell / Dataombudsmannens byrå Reijo Aarnio,dataombudsmannen,Dataombudsmannens byrå

Aarnio berättar för Svenska Yle att dataombudsmannens byrå har analyserat läget i Vanda och föreslagit korrigeringar.

- För tillfället väntar vi på hur man i Vanda reagerar på de här förslagen till korrigeringar.

Han förklarar att integreringen av social- och hälsovårdens tjänster säkert är ett bra mål, men att lagstiftningen måste stödja den utvecklingen.

- Nu har man inte nått ända dit på lagstiftningsnivå.

Han poängterar samtidigt att lagstiftningen inte kan kringgås.

- Som lagövervakningsmyndighet utgår vi från att tekniken följer lagarna, och inte att tekniken dikterar vad som görs.

Vården kräver en förtrolig relation mellan patient och vårdpersonal. Om personalen får tag i konfidentiell information som de inte har rätt till att se, så kan vårdtillfället äventyras, anser Aarnio.

Maarit Sulavuori, ställföreträdande direktör för social- och hälsovårdssektorn på Helsingfors stad.
Maarit Sulavuori, ställföreträdande direktör för social- och hälsovårdssektorn på Helsingfors stad. Maarit Sulavuori, ställföreträdande direktör för social- och hälsovårdssektorn på Helsingfors stad. Bild: Maarit Sulavuori Helsingfors stad (administration),Maarit Sulavuori

Maarit Sulavuori, ställföreträdande direktör för social- och hälsovårdssektorn på Helsingfors stad, ser det inte som ett problem att kunduppgifterna för både social- och hälsovårdstjänsterna finns i samma system.

- Ingen anställd har sådana användarrättigheter att den skulle se allt, utan det är begränsat till den information som är nödvändig för att utföra en viss uppgift.

Hon anser inte heller att tillgången till information skulle vara ett problem i sig, eftersom varje anställd endast har rätt till viss specifik information.

- Om en person skulle kolla upp uppgifter som hen inte har rätt till, så förs den informationen vidare till förmannen.

Enligt henne är det ett större problem att lagstiftningen förpliktar till samarbete mellan till exempel socialvården och hälsovården, men samtidigt förhindrar informationsgången.

- Det betyder verkligen att kunden eller patienten inte nödvändigtvis får rätt slags service.

Artikeln uppdaterad 24.7.2019 klockan 18:15 med kommentarer av dataombudsmannen Reijo Aarnio och ställföreträdande direktör för social- och hälsovårdssektorn på Helsingfors stad Maarit Sulavuori.

Läs också