Hoppa till huvudinnehåll

30 procent ekologiskt jordbruk, mera vildvuxet och mindre ljus - Bayerns nya lagar ska rädda insekterna

Man med grön bakgrund.
Klaus Mandery driver ett institut för biodiversitetsinformation. Man med grön bakgrund. Bild: Johnny Sjöblom Bin,Tyskland

Målet är att rädda bin och andra insekter. I Bayern i Tyskland ska nya lagar nu se till att det blir ett slut på insektdöden. Några snabba förändringar är visserligen inte att vänta, men samtidigt hoppas man att andra nu ska följa exemplet.

Bland blommor och bin – och så förstås bland en hel del andra insekter.

Tillsammans med Klaus Mandery vandrar vi över det tyska försvarets tidigare övningsområde utanför den lilla staden Ebern i norra Bayern.

Klaus Mandery på spaning efter insekter
Klaus Mandery på spaning efter insekter Klaus Mandery på spaning efter insekter Bild: Johnny Sjöblom Bin,Tyskland

Strax utanför övningsområdet har Mandery sitt institut för biodiversitetsinformation och här står bin och insekter högt i kurs.

– Helt konkret vill vi visa att folk redan genom mångfald i sina trädgårdar kan göra en hel del för insekterna, säger Mandery.

– Bidöden har man ju redan länge talat om och jag tror att folk också har märkt att bilarnas vindrutor inte längre fylls av krossade insekter om somrarna. Det här har förstås lett till att det finns en stark medvetenhet om att man nu borde göra något åt situationen.

Folkomröstningen som inte behövdes

Den här medvetenheten fick i vintras nästan två miljoner bayrare att skriva under en framställning om en folkomröstning för att som det hette ”rädda bina”.

Någon folkomröstning blev det aldrig, i stället tog delstatsregeringen itu med saken och i mitten av juli slogs de nya lagarna fast.

– Vi får nu ett sammanhängande nätverk av biotoper, trettio procent av allt lantbruk ska bli ekologiskt, höet ska delvis slås senare än det görs i dag, vid vattendrag ska gräs och växter inte klippas kort och byggnader ska inte belysas på samma sätt som nu, då ljuset ofta är en fälla för insekter.

Biologen Norbert Schäffer, som är en av de centrala personerna bakom folkomröstningsinitiativet, listar några av de konkreta åtgärder som nu ska bidra till att göra livet lättare och längre för insekterna.

Norbert Schäffer
Biologen Norbert Schäffer. Norbert Schäffer Bild: Johnny Sjöblom Tyskland,Bin

– Samtidigt ska vi ändå komma ihåg att vi, trots de nya bestämmelserna idag, inte ännu har en enda fågel eller en enda fjäril mer än vad vi hade tidigare.

– Det gäller nu att genomföra det som har beslutats och se till att det finns pengar för de här åtgärderna. Bara på så sätt kan vi stoppa insektdöden, säger Schäffer som till vardags arbetar för fågelskyddsorganisationen LBV.

Många jordbrukare var åtminstone till en början kritiska mot de nya reglerna, men här ligger det nu enligt Schäffer på delstaten att se till att ingen jordbrukare ska lida ekonomiska förluster.

I det långa loppet utgår han från att lantbruket kommer att dra nytta av skyddsåtgärderna.

Insekterna försvinner

Baserat på forskning i tyska Krefeld presenterades för två år sedan dramatiska siffror över insektdöden.

Under de senaste knappa trettio åren har den biomassa som insekterna står för minskat med hela 75 procent i de skyddsområden där forskarna har kartlagt beståndet.

Den exakta orsaken till att insekterna har minskat kan forskarna inte slå fast, men under de senaste åren har bekämpningsmedel och gödsling inom jordbruket setts som möjliga förklaringar.

Att det med nya regler kommer till snabba förändringar tror Norbert Schäffer ändå inte.

– Men om man konsekvent genomför det som nu har beslutats, så kan vi kanske om tio år se 2019 som det år då vi satte stopp för insektdöden och kanske till och med stunden för när stammarna igen började repa sig.

Förhoppningen är att de nya lagarna ska göra livet lättare för humlor och andra insekter
Förhoppningen är att de nya lagarna ska göra livet lättare för humlor och andra insekter Förhoppningen är att de nya lagarna ska göra livet lättare för humlor och andra insekter Bild: Johnny Sjöblom bin,Tyskland

Schäffer ser samtidigt att tidpunkten nu var ypperlig med tanke på att komma med initiativ för att skydda naturen.

– Ännu för tio år sedan skulle det här initiativet aldrig ha lett någon vart, så man kan nog säga att naturskyddsfrågor för tillfället ligger högt på den politiska agendan.

– Till en del beror det här förstås också på att det går ekonomiskt bra för Bayern just nu och att naturskyddsfrågor därför också kan diskuteras, kostaterar Schäffer.

Blommigare delstat

Om man i dag rör sig i Bayern märker man att landskapet har blivit ”blommigare” än vad det var ännu för några år sedan.

Det här hänger långt ihop med den diskussion som har förts kring bin och bidöden under de senaste åren.

I många städer låter man redan nu gräs och blommor växa betydligt mer fritt än tidigare och det har också blivit allt vanligare att kommunerna planterar hela blomsterängar.

Bina blev en central politisk fråga
Bina blev en central politisk fråga. Bina blev en central politisk fråga Bild: Johnny Sjöblom Bin,Tyskland

Med de nya lagarna har Bayern dels beslutat om åtgärder som redan tillämpas på andra håll i landet och dels har man på vissa punkter nu gått betydligt längre än övriga delstater.

– Det som vi har uppnått genom vårt initiativ kommer helt säkert också att få en fortsättning utanför delstatsgränserna, säger Norbert Schäffer.

Såväl han som Klaus Mandery ser att den nya lagstiftningen kan fungera som förebild för andra tyska delstater och andra länder.

– Viktigt är också att man på nationell och på europeisk nivå nu fattar de riktiga besluten. Det handlar bland annat om regler för vilka bekämpningsmedel som får användas och vilka inte, säger Mandery.

– Var och en kan i vilket fall som helst börja i den egna trädgården. Lämna det lite vildvuxet och ta reda på vilka blommor och örter insekterna gillar. Och att undvika gifter i den egna trädgården borde förstås vara en självklarhet för alla, fortsätter Mandery.