Hoppa till huvudinnehåll

Lokalt företag vill behandla 25 000 ton betong och jordmassor i Ekenäs

Lapio kottikärryissä
Lapio kottikärryissä Bild: Henrietta Hassinen / Yle sand,betong,betongkonstruktioner,byggplatser,byggande,arbetslöshet,arbetslöshetsgrad,arbetslösa

Företaget K Jousmaa vill starta en ny verksamhet i Horsbäck. Företaget vill mellanlagra och behandla 25 000 ton betong, tegel och rena jordmassor i Horsbäck.

Jousmaa ansöker om miljölov för verksamheten som skulle finnas på ett fält vid Västanbyvägen 33.

Ursprungligen ville Jousmaa också flisa virke på området, men de planerna har nu begravts.

Mark- och husbyggnadsföretaget vill enligt sin miljölovsansökan krossa betong högst fem gånger per år och högst 14 dagar i taget. Betongen krossas med käkkross.

Utöver det vill företaget sålla, sikta och blanda mylla på återvinningsfältet.

Inget buller efter klockan 18

Verksamheten ska enligt företaget pågå mellan klockan 7 på morgonen och 22 på kvällen på vardagar. Om det är frågan om bullrigt arbete, upphör det redan klockan 18 på kvällen.

Företaget ansökte om miljölov redan i mars men staden har begärt tilläggsuppgifter om bland annat bullerfrågan. Företaget har därför i efterskott lovat bygga ett bullerskydd runt området.

Bullervallen byggs av rena jordmassor innan den bullrande verksamheten kör i gång. Ifall jordmassorna inte räcker till, byggs skyddet av till exempel containrar.

Miljölovsansökan är som bäst till påseende på stadens webbplats och det är möjligt att lämna in åsikter och anmärkningar.