Hoppa till huvudinnehåll

Tvisten kring Niemis tomt i Karleby fortsätter – granne ansöker om besvärslov i högsta förvaltningsdomstolen

En tom tomt i en stadsmiljö sedd uppifrån.
Niemis tomt i centrum av Karleby. En tom tomt i en stadsmiljö sedd uppifrån. Bild: Ville Viitamäki / Yle Karleby,niemis tomt

En granne anser att Lakeas bygglov på tomten i Karleby centrum strider mot detaljplanen. Samma granne anhåller även om att få riva ett skyddat hus på Storgatan.

Niemis tomt i centrum av Karleby har stått tom i många år, bland annat på grund av besvär som har lämnats in.

Nu har ägaren till grannhuset ansökt om besvärslov i högsta förvaltningsdomstolen gällande byggfirman Lakeas bygglov. Bygglovet ger byggfirman Lakea rätt att bygga två fyravåningshus och en underjordisk parkeringshall mot Storgatan.

I början av juli förkastades ett besvär som samma granne lämnat in i förvaltningsdomstolen. Nu motiverar grannen sin ansökan om besvärslov med att bygglovet är lagstridigt.

Grannen menar att takmodellen på det ena höghuset strider mot detaljplanen och att balkongerna inte passar in i närområdet. Personen motiverar sin ståndpunkt med att merparten av takfallet som vetter mot gatan är pulpettak. Enligt detaljplanen ska husen på tomten ha åstak.

Det kan ta från flera månader upp till ett år att få besvärsrätt av högsta förvaltningsdomstolen.

Tvisten har föranlett en ansökan om rivningslov

Lakea kan inleda byggnadsarbetet på Niemis tomt trots ansökan om besvärslov. Byggfirman har tidigare meddelat att man siktar på att inleda byggnadsarbetet i augusti.

I juli uppskattade regionchef Ari Myllyniemi i en intervju med Yle Kokkola att över 60 procent av de 70 lägenheterna är reserverade.

Personen som nu har tagit ärendet till högsta instans ansöker också om lov att riva Kyntzellhuset som finns i personens ägo. Orsaken är att det på grund av tvisten har blivit svårare att bo i det skyddade huset mitt emot Niemitomten. Enligt personen finns det heller ingen användning för affärs- och kontorsutrymmena i huset.

Andersborg Bostads Ab har haft huset mittemot Niemis tomt i sin ägo i trettio år. Kyntzellhuset på Storgatan är byggt 1801.

Tomten i centrala Karleby har stått tom bland annat på grund av besvären i cirka tio år.

Den första planen fälldes som lagstridig av förvaltningsdomstolen. En av orsakerna var att Karleby stad hade tillåtit att man bygger en för hög byggnad på tomten.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Vuosia tyhjillään olleen Niemen tontin kiista jatkuu Kokkolassa – naapuri hakee valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta", skriven av Iina Kluukeri.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten