Hoppa till huvudinnehåll

Ny vårdmodell beaktar alkoholisters livssituation och problem bättre än förr

Lena Malmberg utanför Dals missbrukarklinik
Biträdande överläkare Lena Malmberg tycker att det nya vårdsystemet fungerat bra. Lena Malmberg utanför Dals missbrukarklinik Bild: Elis Henell missbrukarvård,Dals sjukhus,sjukvård,Lena Malmberg

Missbrukarpolikliniken i Dal har sedan årsskiftet testat en ny vårdplan som siktar på att sänka tröskeln till vården, ge patienten en aktivare roll i vårdprocessen och bättre ta i beaktande patienternas behov och livssituation.

Modellen bygger på återhämtningsprocessen, också känd som Recovery-modellen, som uppdelar vårdprocessen i olika steg beroende på var patienten befinner sig med sitt missbruk.

I början förnekar patienten kanske problemen. Senare, om patienten hittar motivation för förändring blir hen också mottaglig för vård. Under det sista skedet har patienten lyckats med en längre nykter period och genomgått en identitetsförändring.

Vården som nu erbjuds ska bättre spegla den brokiga skaran av patienter man hjälper. Den är uppbyggd av olika vårdprogram och tjänster som ges beroende på i vilket skede av processen patienten befinner sig i. Förr slussades alla igenom ett och samma program.

Laakson päihdepoliklinikan seinällä on malli toipumisvaiheista.
Missbrukarvården tar nu bättre i beaktande patientens utgångsläge. Laakson päihdepoliklinikan seinällä on malli toipumisvaiheista. Bild: Kristiina Lehto / Yle missbrukarrehabilitering,missbrukarvård,rusmedelsarbete

Vården byggs upp som ett samarbete mellan olika hälsovårdsproffs som tacklar problemen från sitt håll. Tillsammans strävar man efter att få patienten nykter.

De nya vårdprogrammen baserar sig dessutom på gruppvård, vilket betyder att flera patienter än tidigare får hjälp. Även mobila och digitala tjänster har införts för att underlätta vårdarbetet.

Som en del av förnyelserna har Dals missbrukarklinik också förlängt sin mottagningstid för mottagning utan tidsbeställning, vilket har lett till ett ökat antal patienter.

Information om missbrukarvården på Dals sjukhus

  • Sjukhusets mottagning tar emot patienter utan tidsbeställning kl. 9-14, de övriga poliklinikerna kl. 9-10.30.
  • Start-gruppen hålls på måndagar och består av fyra träffar. Den är öppen för alla och dit kan man även komma anonymt. I Start-gruppen ges information om vården.
  • Mera information kan hittas på hemsidan för Dals missbrukarpoliklinik.
  • Man kan också ladda ner Helsinki Recovery App -applikationen för att hitta information om alkoholproblem och vård.

Att patienterna kommer in till vård med låg tröskel ser Lena Malmberg, biträdande överläkare på missbrukarpolikliniken på Dals sjukhus, som en positiv sak:

- Det är viktigt att man kan erbjuda tjänster åt flera och med lägre tröskel eftersom alkoholproblem ännu är så stigmatiserade.

Resultaten från pilotprojektet i Dal kommer i höst och om de är bra kommer den nya modellen att tas i bruk också på andra kliniker i regionen.

Det är oftast patienten som självmant tar kontakt med vården, kanske efter uppmaningar utifrån. Familjen, kollegorna eller kompisarna har eventuellt märkt av problemen vilket fått personen att tänka efter.

Dörren till mottagning utan tidsbeställning vid Dals missbrukarklinik
Mottagningen utan tidsbeställning är öppen för alla. Missbrukarpolikliniken i Dal har dessutom förlängda mottagningstider, mellan 9 och 14. Dörren till mottagning utan tidsbeställning vid Dals missbrukarklinik Bild: Elis Henell missbrukarvård,Dals sjukhus,sjukvård,alkoholism,missbruk,dörrar,alkoholproblem

Men i många fall märks inte problemen. Flera av patienterna lever ett i många avseenden helt normalt liv. Andra patienter saknar vardagsrutiner helt och kan ha svårt med att hålla reda på mottagningstider.

Lena Malmberg säger att sommaren inte direkt inverkar på mängden patienter med grova alkoholproblem. Patienter har problem oberoende årstiden.

Däremot kan lättare problem med alkoholvanorna nog bli svårare att kontrollera under sommarledigheterna, vilket syns som en liten uppsving i besökare på mottagningarna på sensommaren och hösten.