Hoppa till huvudinnehåll

Markägarna i Nedervetil blir inte rika på gruvpengarna – men ersättningen från Keliber ska räcka till både smör och fläsk på mackan

André Forsström vid Emmes i Nedervetil.
André Forsström vid Emmes i Nedervetil. André Forsström vid Emmes i Nedervetil. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Nedervetil,Kronoby,forsström

André Forsström äger mark intill Emmesträsket i Nedervetil i Kronoby. Hans mark ligger därmed på en av de fem litiumfyndigheter som Keliber jobbar för att ska bli gruva.

– Fyndigheterna vid Emmes ligger under träsket. Det betyder att de måste ha en tunnel och den ska starta här och allt ska lagras här, säger Forsström.

Åkrarna och skogen blir alltså lagringsplats. Skogsvägen till platsen kommer att breddas och förstärkas så att den ska klara skytteltrafik med långtradare.

Det som tas upp ska transporteras cirka 20 kilometer till anrikningsanläggningen i Kaustby.

170 euro ersättning i dag

Vilka ersättningar en markägare får beror på många olika faktorer. Summan kan variera väldigt mycket beroende på till exempel hur mycket litium som bryts, ägarnas krav och markpriset på det aktuella området.

I dagens läge får Forsström en ersättning på 20 euro per hektar per år. Den får han för de drygt 8 hektar av hans mark som ligger på det område som Keliber har mutat in.

Det blir 170 euro per år. Men om gruvdriften kommer igång kan summan till och med femdubblas. Forsström räknar med att få ungefär 100 euro per hektar per år så länge gruvdriften pågår.

Han räknar däremot inte med att bli stormrik på gruvpengar.

– Nej absolut inte. Men lagen är gjord så att man som markägare ska få lite bättre än man annars skulle få för sin mark, och på det sättet får man med markägarna på det här, säger Forsström.

Ingång till en gruva i Syväjärvi.
Ingång till litiumgruvan i Syväjärvi i Ullava. Ingång till en gruva i Syväjärvi. Bild: Yle/Kalle Niskala Keliber ,litium,gruvdrift,test

Jullunch för markägare

På Keliber hoppas vd Pertti Lamberg ändå på att markägarna blir lite rika på gruvdriften i området.

– Hoppas det. I alla fall om man jämför med värdet som kommer när träden växer så är ersättningen vi betalar större.

Men mest är ersättningen kanske ändå en bonus, enligt Lamberg.

– Att man har något att lägga på mackan. Och dessutom smör på mackan. Lite mer korv eller fläsk eller så, säger han.

Är markägarna nöjda med ersättningarna?

– Största delen verkar vara nöjda och de tycker att ersättningen är rimlig. Vi träffas och går igenom allt och håller det transparent, säger Lamberg.

Forsström håller med. I tre år har Keliber bjudit markägare på jullunch vid Maggies grillcafé och informerat markägare och bybor.

– Det är säkert väldigt viktig för Keliber att bemöta markägare och bybor väl. För det är de som kan ställa till problem om de vill, säger Forsström.

Gruvdrift inom 10 år

Den första gruvan som Keliber vill öppna ligger i Ullava i Karleby. Där pågår förhandlingar med markägare om ersättningar. Planen är att dagbrottet ska vara igång inom ett par år.

Markägarna kan föra fram vilken ersättningsnivå de anser är den rätta, men markens värde bedöms av en utomstående part.

Markägarna kommer också att få en engångsersättning som motsvarar gängse värde på marken. Men marken övergår inte i Kelibers ägo, utan bolaget har bara rätt att nyttja den tills gruvdriften är över.

LITIUM_KOLME_VAIHETTA / TRE_STEG
Litium. LITIUM_KOLME_VAIHETTA / TRE_STEG Bild: YLE / EVERT RÖNNQVIST Karleby kommun,sten

De markägare som vill kan också välja att sälja marken till Keliber, men enligt Lamberg verkar majoriteten behålla sin mark.

Emmes är troligen en av de sista gruvorna som kommer att öppnas. Orsaken är att övriga är dagbrott, medan det i Emmes blir dyrare att få upp massorna då de ligger under träsket.

Planen är att gruvan ska fungera 2028-2033. Forsström tror att det verkligen blir av och är också försiktigt positiv till att ha gruvdrift runt hörnet.

– Jag är intresserad av skog och tycker att det är lite synd det här förvandlas till en lagringsplats. Men samtidigt är det lite spännande och intressant att följa med. Så egentligen är jag ganska positiv.

Ju mer litium desto mer pengar

När markägare och Keliber ska enas om ersättningar är grunden de regler som finns i gruvlagen. Där stipuleras bland annat att när produktionen väl är igång ska markägarna få 0,15 procent av värdet på malmen som tas upp.

– 50 euro per hektar per år och 0,15 procent är minimum enligt lagen. Och så ersättningar för att markägarna inte kan använda sin mark, säger Lamberg.

Den slutliga summan som betalas ut avgörs av Tukes efter förslag av Keliber. Då man bryter till exempel guld eller koppar är saken rätt så klar, eftersom 0,15 procent av metallens värde ska gå till markägarna.

– Men nu är produkten litumkemikalie, inte litiummetall och då är det lite annorlunda och vi diskuterar fortfarande med Tukes hur man borde räkna, säger Lamberg.

Men hurudana summor blir det då man tänker sig 0,15 procent av det ni bryter?

– Det kan vara några hundra euro per hektar per år, säger Lamberg.

Enligt statistik från Skogsvårdsföreningen Österbotten låg genomsnittliga priset på skogsmark som såldes i fjol på knappt 3000 euro per hektar.

I Syväjärvi i Ullava är det klart att en årlig ersättning på 50 euro per hektar betalas åt markägare då gruvtillståndet träder i kraft.