Hoppa till huvudinnehåll

Sofia: "Skrämmande tanke att man inte blir färdig inom sitt eget program" - sista året för vissa studielinjer på Helsingfors universitet

Sofia Wahlroos sitter på en röd bänk.
Sofia Wahlroos studerar social- och ekonomisk historia vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Detta kandidatprogram försvinner hösten 2020. Sofia Wahlroos sitter på en röd bänk. Bild: Charlotte Lindberg Helsingfors universitet

För två år sedan inledde Helsingfors universitet HU en utbildningsreform, med en övergångsperiod på tre år. I höst inleds det sista läsåret innan universitetet övergår till det nya programmet helhjärtat. Studerande är rädda för att de inte hinner bli färdiga från sitt vetenskapsområde innan det läggs ner som en följd av reformen.

Sofia Wahlroos studerar ekonomisk och social historia vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon skriver som bäst sin kandidatavhandling för att hinna bli utexaminerad från sitt vetenskapsområde - som slås ihop med tre andra år 2020.

Wahlroos blev antagen år 2016 och är därmed bland de sista som undgick det "Stora hjulet", som utbildningsreformen kallas. Det betyder att hon har möjlighet att bli klar från sitt vetenskapsområde innan det slutar att existera.

- Jag känner nog en del press över att bli färdig. Jag jobbade heltid under mitt första studieår och deltid under mitt andra, vilket har lett till att jag måste studera rätt hårt för att hinna ikapp, säger Wahlroos.

I princip borde Wahlroos ha blivit kandidat i vår, ifall hon följt exempelschemat.

- Det känns lite bakvänt att man på ett sätt bestraffas för att man har velat göra annat än bara studera.

Till sin lycka har hon ändå inte valt att studera invecklade biämnen eller att åka på utbyte. Enligt Wahlroos skulle avvikande studier eller ett utbytesår gör det svårt att bli färdig i tid.

Från ämnen till utbildningsprogram

I och med reformen förnyades både kandidat- och magisterprogrammen på HU. I de nya kandidatprogrammen läser studenterna lite av alla ämnen under de första studieåren och väljer sedan ett ämne som de vill specialisera sig på.

Många av universitetets examina blev mångvetenskapliga, men det ledde också till att flera kandidatprogram kommer att läggas ner från och med hösten 2020.

Kandidatprogrammet inom social- och ekonomisk historia finns bland dem.

- Ifall jag inte blir färdig innan juli 2020 så kommer det inte att stå i mina papper att jag har studerat ekonomisk och social historia, utan det står att jag har utexaminerats från programmet för samhälle i förändring, säger Wahlroos.

Sofia Wahlroos sitter på en röd bänk.
Ifall jag inte blir färdig innan juli 2020 så kommer det inte att stå i mina papper att jag har studerat ekonomisk och social historia, utan det står att jag har utexaminerats från programmet för samhälle i förändring, säger Wahlroos. Sofia Wahlroos sitter på en röd bänk. Bild: Charlotte Lindberg Helsingfors universitet

Programmet för samhälle i förändring omfattar de gamla huvudämnena ekonomisk och social historia, politisk historia, social- och kulturantropologi och u-landsforskning.

- Det skulle kännas fel eftersom det inte är det jag studerat. Jag skulle bli färdig inom en studieinriktning jag inte har studerat. Jag vet inget om socialantropologi, men i mina papper skulle det stå att jag borde kunna det,säger Wahlroos.

"Ett historiskt steg"

Enligt Kati Kettunen, servicechef på HU, är utbildningsreformen en stor och historisk förnyelse.

- Tanken med reformen är att ge studerandena mer möjligheter, säger Kettunen.

Studerandena får chansen att välja studieinriktning i ett senare skede av studierna, så att de först får testa olika ämnen.

Person gör anteckningar med penna och papper.
Tanken bakom den nya utbildningsreformen är att ge studerande möjlighet att testa olika ämnen och välja studieinriktning i ett senare skede av studierna. Person gör anteckningar med penna och papper. studera

År 2017 fick universitetet mest kritik för att de lanserat en reform som i studerandenas ögon var halvfärdig.

- Den information som fanns var bristfällig och utspridd. Hela år 2017 var ett hemskt rörigt år och det märktes nog på alla, speciellt professorerna som samtidigt fick agera studiehandledare och planera om alla sina kurser, säger Sofia Wahlroos.

Enligt Kettunen är det omöjligt att genomföra en så stor och omfattande reform utan att behöva korrigera saker som inte fungerar i efterhand.

- Det är naturligt att man måste följa med vad som fungerar och vad som inte gör det. Då utbildningsreformen trädde i kraft hade vi inte allt färdigt och det väckte kritik, säger Kettunen.

Enligt henne har universitetet ändå tagit åt sig av kritiken.

- Vi har försökt förbättra oss. Vi har samlat in informationen på nätet och dessutom erbjuder universitetet studieplanering och -rådgivning.

Hon poängterar ändå att all information kanske inte hittas på nätet, speciellt för studerande som studerat i flera år, och då är det bäst att beställa en tid till studierådgivningen.

Universitetet har dessutom grupper som fortsättningsvis planerar och utvecklar utbildningsprogrammen. Grupperna består av professorer, lektorer, vicerektorer och studerande.

"Man får köa i evigheter för att få rådgivning"

Enligt Wahlroos är studierådgivningen dock det som drabbats mest. Samtidigt som HU drev igenom den stora utbildningsreformen sparkades hundratals anställda.

- Vi är lyckligt lottade då vår undervisning inte drabbats betydligt mer. Mest handlar det om att man får köa i evigheter för att få studierådgivning, säger Wahlroos.

Eftersom Wahlroos studerar på en nästan helt finskspråkig enhet har hon ingenstans att gå för att få den handledning hon behöver på svenska.

- Studiehandledarna har blivit så mycket färre att det inte finns någon som skulle kunna ge rådgivning på svenska. Det betyder att du själv måste samla ihop den information du behöver. Om du avviker ens lite från exempelschemat får du nog sitta och pussla ihop olika bitar för att få någon information överhuvudtaget, säger Wahlroos.

Informationen finns men det är inte lätt att få tag på den, menar hon.

- Den finns definitivt någonstans, men före du blir klok på vem du ska fråga eller var du ska leta hinner du nog tappa hoppet.

Stressade och utmattade studerande

Yle Huvudstadsregionen har tidigare rapporterat om att studerande vid HU berättat att universitetets utbildningsreform haft fler negativa än positiva effekteroch att studerande har känt att de måst konkurrera med varandra.

Sofia Wahlroos känner inte att hon måste konkurrera med sina klasskamrater, men hon förstår att reformen bidragit till den känslan.

- Stora hjulet har säkert medfört en känsla bland studerande att man måste konkurrera om de bästa huvudämnesplatserna eftersom det endast finns ett visst antal platser.

Men en ångest över att prestera bra har följt henne i två års tid.

- Under mitt första studieår kände jag en stark prestationsångest. Man hade den där tanken att nu när man har kommit hit så borde man klara av det också, säger hon.

Sofia Wahlroos.
Under sitt första studieår jobbade Wahlroos heltid, studerade heltid och hade dessutom ett annat jobb vid sidan om. Sofia Wahlroos. Bild: Charlotte Lindberg Helsingfors universitet

Även om hon känner press för att bli färdig inom sitt vetenskapsområde och få ut sin kandidatexamen före juli 2020, har hon uppnått ett så kallat "zen-tillstånd".

- Det krävde att jag i två års tid stressade över varje vitsord och kurs, men nu tänker jag att så länge jag hinner få alla kurser klara så blir det nog bra.

Men en liten oro finns ändå kvar.

- Nog är det en skrämmande tanke att man inte blir färdig inom sitt eget program om man ens lite sölar.

Enligt Kettunen står universitetets största utmaning ännu framför dem. Med ett år kvar av övergångsperioden måste studieplanerarna och universitetet se till att alla, speciellt de gamla studeranden, har möjlighet att bli färdiga inom sitt vetenskapsområde.

- Efter juli 2020 står vi inför utmaningen att hjälpa dem som inte hunnit bli färdiga inom sitt gamla vetenskapsområde att få tag i studierna och hitta den rätta stigen i det nya utbildningsprogrammet, säger Kettunen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen