Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmaktens nya kommendör Timo Kivinen välkomnar fler kvinnor till militären

henkilökuva
Den nya kommendören Timo Kivinen har varit chef för huvudstaben de två senaste åren. henkilökuva Bild: Mikko Koski / Yle Finlands försvarsmakt,Överbefälhavare (Finland),Timo Kivinen,general

Försvarsmaktens nya kommendör, generallöjtnant Timo Kivinen, har tillträtt sin tjänst idag. I sin första presskonferens presenterade Kivinen processen och kriterierna för anskaffningen av den nya flygflottiljen och underströk att han inte fattar beslut i frågan ensam.

Kivinen inledde med att konstatera att de militära aktiviteten har ökat under de senaste fem åren i öst, väst, söder och norr. Därför är viktigt att Finland har ett bra försvar för det stabiliserar läget i Norden, sa Kivinen.

Kivinen lyfte vidare fram det lagstiftningsarbete som gjorts under de senaste åren, bland annat för att snabbare kunna kalla in reservister och gällande underrättelselagarna.

Försvarsmakten har för närvarande kring 12 300 anställda, och enligt Kivinen finns det anslag till att öka personalen med 100 anställda.

De två senaste åren har Timo Kivinen varit huvudstabens chef och kan utgående från sin ålder hålla i kommendörsposten fram till 31.3.2024.

Han efterträder den nuvarande kommendören, general Jarmo Lindberg, som övergår till reserven idag.

Kivinen har varit en stark kandidat för kommendörsposten.

Val av nya jaktplan aktuellt

Under Kivinens period blir det aktuellt med beslut gällande anskaffning av nya jaktplan för att ersätta de nuvarande Hornetplanen. Valet av leverantör och modell väntas ske 2021.

I sin presentation gick Kivinen igenom anbudsförfarandet, kriterierna och tidtabellen i stora drag och underströk att han inte fattar beslut i processen ensam. Målet är att ersätta kapaciteten av den nuvarande flygflottiljen fullt ut och att Finland i slutet av 2020-talet ska ha ett balanserat försvar.

Kivinen sa att Försvarsmaktens roll är att ge en "militär åsikt" till anbuden.

De nya jaktplanen bedöms kosta 7–10 miljarder euro.

Kivinen tog också upp frågan om den allmänna värnplikten och sa bland annat att han hoppas att allt fler kvinnor gör värnplikten framöver. Han sa att kvinnor i militären har tillfört försvaret mycket.

Huvudstabens chef blir kommendör

Kivinen har tidigare tjänstgjort bland annat som Försvarsmaktens strategichef, kommendör för Karelska brigaden och biträdande avdelningschef vid huvudstaben. Han har haft ledande uppgifter vid Försvarshögskolan, varit kommendör för Uttis jägarregemente och militärattaché i Budapest.

Den 59-åriga Kivinen har studerat i bland annat USA och Storbritannien. Han talar förutom finska också svenska, engelska och ryska, enligt ett pressmeddelande från försvarsmakten.

Kivinen är gift och har fyra barn. Till hans hobbyer hör motionsidrott, bland annat orientering.

Han är född i Villmanstrand och fyller 60 år i december.

Förtydligande: 1.8.2019 Uppgiften om att Timo Kivinen talar finska, svenska, engelska och ryska är tagen från en äldre artikel från nyhetsbyrån STT. När Svenska Yle ber om en intervju på svenska lyckas det inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes