Hoppa till huvudinnehåll

Airiston Helmis förvaltare: "Vi säljer till vem som helst"

ett fartyg ligger förtöjt vid en brygga.
ett fartyg ligger förtöjt vid en brygga. Bild: Yle/Annika Holmbom Airiston Helmi,Ybbersnäs,Pargas,fartyg,örlogsfartyg

Medan förundersökningen om grova ekonomiska brott pågår har Airiston Helmi försatts i likvidation och företaget säljer sina fastigheter. Vem som helst får köpa, säger bolagets förvaltare Dan Högström. Men från och med nästa år får vem som helst inte köpa mark nära försvarsmakten eller gränsbevakningens områden.

Airiston Helmi - detta hände 2018

Företaget Airiston Helmi figurerat flitigt i rubrikerna sedan slutet av september 2018. Detta hände:

 • 22.9.2018: Centralkriminalpolisen genomför husrannsakningar i Åbolands skärgård och på andra håll i Egentliga Finland. Tre miljoner euro i kontanter och bevismaterial motsvarande hundratals bärbara datorer hittades i operationen. Två personer greps.
 • 23.9: En tredje person greps. Det kommer uppgifter om att ett finskt aktiebolag misstänks för penningtvätt för flera miljoner euro
 • Samma dag dementerar polisen uppgifter om att säkerhetspolitiska motiv ligger bakom skärgårdsräden.
 • 25.9: Två personer häktades skäligen misstänkta för grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri. Den ena mannen är rysk medborgare och den andra mannen estnisk medborgare.
 • 27.9: Det visar sig att största delen av de pengar som Airiston Helmi använt för att köpa fastigheter för kommer från skatteparadis.
 • 28.9: Det blev klart att Skyddspolisen deltar i utredningen. Orsaken uppges vara behovet av stora resurser på grund av enorma mängder material.
 • 2.10: De två gripna omhäktades. Inga bevis för att männen på sannolika skäl kan misstänkas för grov penningtvätt finns i detta skede.
 • 15.10: Egentliga Finlands tingsrätt har omhäktat den ena av de två männen. Mannen hade krävt att bli frisläppt.
 • 17.10: Också den andra mannen omhäktades. Han misstänks för medhjälp till grovt skattebrott.
 • 31.10: Ägaren till Airiston Helmi talade för första gången i offentligheten via sin jurist Kari Uoti. Han bestred misstankarna om brottslighet.
 • 13.11: En av de personer som varit föremål för utredningen kräver att polisen returnerar hans 3 490 000 euro samt personliga ägodelar.
 • 20:11: Den ryska affärsmannen Pavel Melnikov väckte talan mot att polisen använde sig av tvång i utredningen.
 • 28.11: Tingsrätten beslöt att de pengar som beslagtogs i samband husrannsakan inte återlämnas till ägaren utan stannar hos Centralkriminalpolisen.
 • 11.12: Den estniska mannen som suttit häktad har släppts på fri fot. Polisen tror inte att han kommer att rymma, eftersom han har band till Finland.
 • 14.12: Tingsrätten meddelade att man inte utreder lagligheten i storoperationen.

Airiston Helmis egendom, inklusive fastigheter, är enligt de senaste bokslut värd drygt fyra miljoner euro.

I oktober utsågs Dan Högström, efter Pavel Melnikovs förfrågan, till Airiston Helmis styrelseordförande. Nu är han bolagets förvaltare.

Dan Högström, förvaltare för Airiston Helmi.
Airiston Helmis förvaltare Dan Högström säger att bolaget har betalat sina skulder och att egendomen nu säljs. Dan Högström, förvaltare för Airiston Helmi. Bild: John Nyholm / Yle Airiston Helmi,dan högström

Vad har hänt sedan du tog över styrelsen?

– När jag tog över bolaget så hade jag två huvuduppgifter. Den ena var att se till att fastigheterna klarar vintern. Den andra var att ta administrationen under kontroll i Airiston Helmi.

– Då hade vi ju en situation där allt material och alla mappar fanns hos Centralkriminalpolisen. Det fixade jag på hösten. Firman har gått vidare normalt och vi tog beslutet om likvidation i april.

Vad är läget med Airiston Helmi för tillfället?

– Airiston Helmi är ett litet bolag med mycket egendom. Skulderna är betalda och allt är okej. Vi träder säkert i likvidation om en månad eller två.

ett fartyg ligger förtöjt vid en brygga.
Airiston Helmis förvaltare Dan Högström säger att bolaget är litet men har mycket egendom. ett fartyg ligger förtöjt vid en brygga. Bild: Yle/Annika Holmbom Airiston Helmi,Ybbersnäs,Pargas,fartyg,örlogsfartyg

Vem äger öarna och vilken roll har Pavel Melnikov just nu?

– Pavel Melnikov äger personligen hälften av fastigheterna, andra hälften ägs av Airiston Helmi Oy. Pavel Melnikov äger Airiston Helmi helt och hållet, så direkt och indirekt äger Pavel Melnikov allt.

Vem ska öarna säljas till? Har ni några som helst önskemål eller säljer ni till vem som helst?

– Vi säljer precis till vem som helst, på samma sätt som man sätter sin egen sommarstuga till salu. Man säljer ju till den som är intresserad. Här är inte något annat på gång.

Har det redan funnits intresse för några av fastigheterna?

– Vi har startat nu, men jag vet att det redan på söndagen kommer att finnas spekulanter och tittar på någon av dem.

Hur länge tror du att det kommer att ta innan alla fastigheter är sålda - eller kommer alla fastigheter alls att bli sålda?

– Nå, framtiden utvisar. Jag tippar på att det nog dröjer ett år innan det är klart vad som går att sälja och vad som inte går att sälja. I slutändan är allt bara en fråga om pris, allt går att sälja. Men det hänger på ägaren och hur han förhåller sig till det. Vi strävar efter att sälja till marknadspris.

"Ur min synvinkel så är det där bullshit"

Vilken är din bild av spekulationerna om att det skulle ha varit frågan om någon form av strategiskt markköp från Melnikovs sida, att grunda Airiston Helmi och köpa de här fastigheterna?

– Ja, hur skulle man kunna säga det städat? Kanske jag skulle säga så här, att ur min synvinkel så är det där bullshit.

Kan du förklara varför? Med tanke på att många säkert tänker sig att det var något skumt med hela företaget från början. Hur skulle du förklara för dem hur du ser på situationen?

– Nu har han köpt öar, och han har byggt där fullständigt enligt lagar, förordningar och med bygglov från Pargas. Jag har sett fastigheterna. Som ett exempel så ser man att där finns bunkrar som är ingrävda så att de ska kunna användas, och när man är på plats så ser man att det finns fina rökbastur.

Karta på Airiston Helmis fastigheter och försvarsmaktens skyddsområde.
Bolaget Airiston Helmi äger fastigheter runtom i Åbolands skärgård. De blå markeringarna visar militärens områden. Karta på Airiston Helmis fastigheter och försvarsmaktens skyddsområde. Bild: Yle Uutisgrafiikka Airiston Helmi

Du nämnde tidigare att bolagets skulder är avbetalda, stämmer det här?

– Ja.

Är det ägaren som har gått in med pengarna?

– Det går lätt att se i vårt bokslut att ägaren betalar för det här, och har betalat för det här varje år, genom att sätta in det kapitalet som fattas. Det finns inga utomstående skulder eller fordringar eller lån eller något liknande.

Kan försäljningen av de här fastigheterna täcka de insatser som ägaren har tvingats betala för att i sin tur betala av skulderna?

– Om man ser till helheten, utan att gå in på olika juridiska grejer, så kan han inte få tillbaka pengarna som är investerade. Så här taget helt ur luften så får han kanske hälften av sina pengar tillbaka.

Skulle du kunna kommentera polisens utredning av Airiston Helmi från er synvinkel? Hur har den inverkat på er verksamhet?

– Polisens agerande har ju inverkat på det sättet att de tog allt vårt material, men vi har fått det tillbaka. De stör eller hindrar oss inte på något sätt. Vi kan sälja fastigheterna, de är inte beslagtagna. Allt är helt normalt. Det är bara bilden av oss som stör. Jag upplever att vi egentligen har ett ganska bra samarbete med polisen.

CKP: Utredningen klar nästa år

Förundersökningsledare Antti Perälä på Centralkriminalpolisen säger att förundersökningen pågår för fullt.

– Det kommer säkert att gå långt in på nästa års sida innan vi ens kan tänka oss vara klara.

I höstas berättade ni att ni bland annat utreder grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri. Har brottsrubriceringarna förändrats sedan i höstas?

– Brottsrubriceringarna är fortfarande de samma.

Hur många personer är misstänkta för brott i nuläget?

– Långt över 20 personer.

Vilken nationalitet har de misstänkta?

– Det kan jag tyvärr inte svara på eftersom förundersökningen pågår, säger Perälä och tillägger att de kontaktat flera olika länder för ytterligare information.

Vår uppfattning är att det åtminstone rör sig om miljoner.― Förundersökningsledare Antti Perälä på Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen har gått ut med information om att det inte handlar om ett nationellt säkerhetshot utan om en vanlig ekobrottsutredning. Har ni fått några nya uppgifter om säkerhetsaspekten?

– Det är fortfarande en vanlig ekobrottsutredning.

Hur stora ekonomiska summor handlar det om?

– Jag kan inte ge en noggrannare uppskattning eftersom utredningen pågår. Men i samband med det misstänkta grova skattebrottet rör det sig åtminstone om 2,8 miljoner euro. Det handlar bland annat om svarta löner.

Perälä konstaterar att det rör sig om betydande summor i samband med misstankarna om grov penningtvätt.

– Vår uppfattning är att det åtminstone rör sig om miljoner.

Lagändring ska stoppa köp som hotar säkerheten

Nästa år träder en lagändring i kraft som gör det möjligt att begränsa utlänningars markköp. Ändringen berör medborgare från länder utanför EES-området.

Lagändringen ger staten rätt till förköp av områden som ligger försvarsmaktens eller gränsbevakningens anläggningar. Staten får också större möjligheter att tvångsinlösa strategiskt viktig mark.

I praktiken betyder det att försvarsmakten eller Försvarsministeriet kan stoppa markköp med hänvisning till den nationella säkerheten, säger Matias Warska, miljöråd på Försvarsministeriet.

Varför skärps lagstiftningen?

– Det allmänna säkerhetsläget har skärpts och vi har behövt fundera på hur vårt system svarar på eventuella hot mot den nationella säkerheten. Det har visat sig att organiserade köp av fastigheter kan användas som en del av hybridpåverkan.

Har fallet Airiston Helmi någon andel i att lagstiftningen nu skärps?

– Inte direkt. Det har säkert ett illustrerande exempel om vilken typ av situationer som kan uppstå, men vi ser på frågan ur ett längre tidsperspektiv och långt in i framtiden när vi ändrade lagarna.

Airiston Helmi ligger nära försvarsmaktens skyddade områden. Kan vem som helst köpa Airiston Helmi efter årsskiftet?

– Om marken ligger nära försvarsmaktens område har staten förköpsrätt. Det gäller hela markområdet som är till salu. Om man säljer en större fastighetshelhet borde staten köpa allt.

Vem fattar beslutet i praktiken?

– Det beror på det enskilda fallet och på vilken lag som tillämpas. Finansministeriet har sista ordet om förköp. Om ett sådant här fall skulle uppdagas skulle regeringen säkert behandla det.

Påverkade Airiston Helmi-fallet lagstiftningsprocessen?

– Jag skulle inte vilja spekulera i vilken roll fallet hade. Men jag skulle säga att det faktum att fallet har tagits upp i den offentliga debatten knappast har varit till skada för att få lagändringen godkänd i riksdagen.

Rättelse: 3.8.2019 kl. 9.31 Den korrekta termen på svenska är EES-länder.