Hoppa till huvudinnehåll

Ny klimatstrategi på gång i Jakobstadsregionen – nu har invånarna fått svara på vad de kan tänka sig att göra för miljön

Gågatan i Jakobstad
Arkivbild från gågatan i Jakobstad. Gågatan i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobs dagar,Jakobstad

Kommunerna i Jakobstadsregionen håller på och förnyar sin klimatstrategi. För att lyckas har man nu frågat invånarna vad de kan tänka sig att göra för att minska sina koldioxidutsläpp. Bland förslagen som kommit in finns bland annat att duscha kallt och cykla till jobbet.

År 2020 ska en ny klimatstrategi vara utarbetad för Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

I ett första skede har invånarna kunnat delta i en enkät där man dels tar ställning till vad kommunen kunde och borde göra, dels vad man själv som medborgare kan tänka sig att bidra med.

Invånarnas egna förslag till klimatåtgärder

Jessica Sjöblom från Pedersöre är biologistuderande vid Åbo Akademi i Åbo och har tillsammans med arbetsgruppen utarbetat enkäten. Medborgarenkäten avslutades den 28 juli och 314 svar hade kommit in fram till dess.

- Vi har frågat invånarna vad de tycker att kommunen ska göra för att minska koldioxidutsläppen och vad de själva gör eller kan tänka sig att göra, säger Jessica Sjöblom.

Jessica Sjöblom
Jessica Sjöblom. Jessica Sjöblom Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,miljövård,koldioxidutsläpp,klimatstrategi,Jessica Sjöblom

Sjöblom sammanställer svaren den närmaste veckan. Hon hade gärna sett att det kommit in fler svar, men tycker det finns bra förslag bland svaren.

Bland de förslag som kommit in finns bland annat mycket annat önskan om kommunala bidrag för solpaneler, att sänka temperaturen med en grad i kommunala byggnader, förbättra cykelleder, införa biogasdrivna kommunala fordon och ge bättre tillgång till återvinningsstationer för icke bilburna personer.

När det gäller det egna ansvaret finns till exempel förslag om att duscha kortare tider i kallare vatten, cykla mera och flyga mindre och att minska på skärmtiden.

En första genomgång av resultatet görs senare i augusti av den regionala arbetsgruppen under ledning av stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby.

Minska utsläppen med tjugo procent

Strategiarbetet fortsätter under hösten och våren och 2020 ska en ny klimatstrategi vara utarbetad för Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

År 1990 utgör basnivå för utsläppen av koldioxid i strategiutredningen och målsättningen är att minska utsläppen med 20 procent från den nivån till år 2020.

Koldioxidutsläppen hade minskat fram till 2008 med cirka 8 procent redan innan den regionala klimatstrategin började gälla. Det var framförallt minskade utsläpp inom industrin som hade möjliggjort den förbättringen.

Ny strategi på gång

Den nuvarande strategin går ut 2020 och medborgarenkäten är ett första skede i utarbetandet av en ny strategi. Nykarleby har för tillfället ordförandeskapet i den regionala samarbetsnämnden som via en arbetsgrupp koordinerar arbetet.

- Vi har i det här skedet ännu inga procentuella mål uppsatta för den fortsatta minskningen och under höstens lopp måste vi få konsultutredningar klara hur de nuvarande målen uppnåtts, säger arbetsgruppens ordförande, stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby.

Klimatstrategi.
Klimatstrategi. Bild: Yle/Mikaela Löv strategiarbete

Omfattningen av strategiarbetet beror delvis på statens deltagande i kostnaderna för utredningar.

- Vissa utredningar är dyra och det hänger på hur mycket statligt stöd vi kan få. I regeringsprogrammet är man tydlig med att staten vill vara med och befrämja regionernas egna planer för klimatneutralitet .

Enligt siffrorna i den gällande strategin stod Jakobstadsregionen för utsläpp på 640 000 ton koldioxidekvivalenter år 1990, den siffran hade minskat till 580 000 ton 2008. Minskningen beror närmast på en minskning av användningen av fossila bränslen inom industrin.

Mats Brandt, kommundirektör i Malax.
Mats Brandt. Mats Brandt, kommundirektör i Malax. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Malax,malax

Utsläppen i Jakobstadsregionen av växthusgaser utgjorde då enligt samma rapport 0,8 procent av Finlands totala utsläpp av växthusgaser.

I siffran ingår inte utsläppen från Alholmens Kraft som räknas till nationella utsläpp, det här är för att man ska kunna jämföra olika orter och regioner. I beräkningen ingår inte heller utsläpp från produktionen och konsumtionen av de varor som förs in till regionen.

Däremot ingår de produkter som det produceras ett överskott av inom regionen, till exempel papper och rävskinn och vissa jordbruksprodukter.