Hoppa till huvudinnehåll

Svag svensk krona - bra för finska turister, dåligt för företag

Ruotsin lippu, taustalla katunäkymää Tukholmasta.
Svenska kronans värde har sjunkit. Ruotsin lippu, taustalla katunäkymää Tukholmasta. Bild: Jonathan Brinkhorst Stockholm

Den svenska kronan tappar näst mest värde i jämförelse med andra OECD-länder, enligt Financial Times. Det här är en god nyhet för de finska turisterna, medan företagen kan förlora på det.

En svag krona påverkar definitivt Finland. Både Finland och Sverige är exportorienterade länder som konkurrerar med stora ekonomiska jättar som Kina, USA och EU, enligt Timo Vuori, direktör för internationell handel på Centralhandelskammaren i Finland.

– När kronan är svagare i förhållande till euron innebär det att konkurrenskraften är bättre hos företag i Sverige. Det är helt enkelt billigare att köpa svenska produkter än finska, säger Vuori.

En svag krona innebär att det är svårare för finska företag att sälja till Sverige och etablera sig där.

Svenskarna har helt enkelt inte råd att köpa finska exportprodukter, förklarar Vuori.

Billigt att shoppa i Sverige

Det här har finländarna märkt enligt Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

- Finländare börjar vara medvetna om att det är förmånligt att handla i Sverige. Däremot ser vi inte en märkbar nedåtgående trend i ombordkonsumtionen bland de svenska kunderna, säger Boijer-Svahnström.

Bland annat mat och bilar lockar finländare till grannlandet.

- Restaurangutbudet intresserar många. Man äter gärna ute, flera trender kommer från Sverige, säger Boijer- Svahnström.

- Många handlar också kläder inför skolstart och begagnade bilar.

Mindre lön för finsk personal på svenskt fartyg

För finsk personal som jobbar på ett svenskflaggat fartyg betyder den svaga kronan en lägre lön. Enligt uppgifter som Svenska Yle har fått kan det handla om ett par hundra euro i månaden.

Habiba Haili jobbar med att underhålla barnen på Tallink Silja. Hon får sin lön i svenska kronor, men eftersom hon bor i Sverige påverkas hennes lön inte på samma sätt som de finska kollegornas.

Haili tillbringar ändå sommaren i Finland och har därför märkt av den svagare kronan.

- När jag köper något, går det mera pengar från mitt konto än det brukar, säger Haili.

Svenska tjänster och produkter till reapris

Framför allt är det turismen i Finland som lider av en svag krona.

– Svenskar är den tredje största utländska turistgruppen i Finland och en låg krona innebär att det är dyrare att resa till Finland, säger Vuori.

Turistit ottavat yhteiskuvaa Helsingin tuomiokirkon portailla.
Turister i Helsingfors. Turistit ottavat yhteiskuvaa Helsingin tuomiokirkon portailla. Bild: Karoliina Simoinen / Yle Senatstorget,turister,Helsingfors,Helsingfors domkyrka,turism,Finland

Effekten syns redan på inköp i Sverige och valutakursen är den främsta orsaken till en ökad import av begagnade bilar från Sverige, säger Patrik Lindfors, kommunikationsdirektör på Finsk-svenska handelskammaren.

Han förutspår att importen kommer öka ytterligare, eftersom kronan fortsättningsvis försvagas.

Lindfors är inne på samma linje som Vuori vad beträffar svenskars resebeteende, och påpekar att det nu är betydligt dyrare för svenskar att turista i utlandet - framför allt i Euroområdet och i USA.

– Det har en rätt stor psykologisk betydelse eftersom svenskar av tradition reser mycket under semestrarna, säger han.

Svenska bolag kan få konkurrensfördel, Metso inte oroad

Resten av näringslivet kan få det kämpigare. Bolag som Finnair kan också påverkas i och med att SAS kan ha en konkurrensfördel i och med kronkursen. Det här eftersom SAS eventuellt kan gå in för en prissänkning på flyg till Europa, säger Vuori.

Finnairs Airbus A350 flygande med blå himmel i bakgrunden.
Påverkas Finnair? Finnairs Airbus A350 flygande med blå himmel i bakgrunden. Bild: Alexander Granholm Finnair,Airbus A350,flygplan,Airbus,A350-900

På bolaget Metso är man inte oroad.

– Den svenska kronan är inte en valuta som är väldigt relevant för oss och därför är påverkan inte så stor operativt sett. Till Sverige exporterar vi mer än vad vi importerar och därför kan vi kanske även ha en liten fördel i och med den svaga valutan, skriver Metso till Svenska Yle per mejl.

Risk eller möjlighet att investera svenskt?

Den nuvarande svenska valutakursen gör det lättare för finska företag att köpa upp bolag i Sverige till ett billigare pris, säger Lindfors.

– Det här är rätt viktigt eftersom det görs en hel del företagsaffärer mellan Finland och Sverige, säger Lindfors.

Också finska privatpersoner kan gynnas av den svaga kronan. Finländare investerar främst i aktier och i bostäder i Sverige.

Svag krona påverkar inte förtroendet för Sverige som marknad

Att den svenska kronan är svag är inget nytt, det är snarare det nya normala, enligt von Gerich.

En svag krona behöver inte betyda att det går sämre för Sverige.
Jan von Gerich är chefanalytiker på Nordea och säger att en svag valuta inte nödvändigtvis betyder en dålig ekonomi.

– Svenska Riksbanken vill uppnå sitt inflationsmål på två procent och har drivit en penningpolitik för att nå det. Genom att hålla valutan svag kan riksbanken uppnå inflationsmålet.

– Sveriges mångåriga ekonomiska utveckling inom industri- och teknologisektorn gör att det allmänna förtroendet för det svenska näringslivet fortsättningsvis är starkt, säger Lindfors.

Artikeln uppdaterades 2.8.2019 kl. 11.05. Meningen om personalens lön på fartygen ändrades. Det stod tidigare: "Enligt uppgifter som Svenska Yle har fått kan det handla om några hundra euro i månaden". Meningen ändrades till: "Enligt uppgifter som Svenska Yle har fått kan det handla om ett par hundra euro i månaden".