Hoppa till huvudinnehåll

KP: Anhöriga i Karleby är oroliga för klienterna på Esperis vårdhem - brister i omvårdnad och medicinering

händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå Bild: Mostphotos Händer,äldreomsorg,vård,Beröring,åldringar,senior,vänskap,äldrevård

Vården på Esperis vårdhem Fiona i Karleby har inte förbättrats sen våren. Anhöriga är fortfarande oroliga för att det finns för få vårdare som inte hinner ta hand om klienterna, men myndigheterna är av annan åsikt skriver tidningen Keskipohjanmaa.

I våras framkom det missförhållande och brister i vården på Esperis vårdhem Fiona i Karleby. Valvira beslöt bristerna skulle åtgärdas senast i slutet av juli.

Men de anhöriga anser fortfarande att vårdarna är för få och att det inte finns personal med kunskap om medicinering på alla arbetsskriften.

Har inte tid med de äldre

De anhöriga säger att de äldre lider på grund av underbemanningen. Det finns inte tid för tandtvätt, blöjbyten och de äldre får vänta för länge på hjälp vid toalettbesök. Läkemedelsvården fungerar inte heller klanderfritt enligt de anhöriga.

Ibland måste de äldre vänta i två timmar sedan de ringt på klockan för att få hjälp. De anhöriga har varit med om att deras närstående klätts i pyjamas redan klockan fem på eftermiddagen för att personalen ska hinna få alla klienter i säng.

Brandbackens servicecenter
Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

Vänta nästan två veckor på dusch

Det förekommer också problem med städningen som sker mera sällan än överenskommet och det ligger skräp på golven. Enligt de anhöriga byts sänglinnet inte när det blir smutsigt, utan efter ett schema. Tvätten tas inte heller om hand, det har förkommit att det står tjugo säckar otvättat byke i vårdhemmet.

De äldre får inte heller tillräcklig hjälp med hygienen utan kan bli tvungna att vänta i närmare två veckor på att få duscha. Maten består till största del utav gröt och välling och de äldre blir utan eftermiddagskaffe säger de anhöriga.

Det här har lett till att de anhöriga är oroliga för sina närståendes välmående. De känner att de inte får tillräcklig information om vad som försiggår på Fiona.

Esperi har anställt mera personal

Från Esperi Cares sida säger regiondirektör Kimmo Karvonen till Keskipohjanmaa att man ökat antalet vårdare så som Valvira kräver. Esperi Care har anställt flera sjukskötare, närvårdare och även övrig personal.

Karvonen säger att Fiona nu har 0,6 vårdare per klient så som lagen kräver, 53 klienter och 42 vårdare. Keskipohjanmaa har varit i kontakt med vårdhemmets enhetschef Teija Roiha som inte vill kommentera anklagelserna.

Veikko Laitila, styrelseordförande i Soite.
Veikko Laitila. Veikko Laitila, styrelseordförande i Soite. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite,Mellersta Österbottens centralsjukhus,veikko laitila

Soite har inget att anmärka på

Veikko Laitila (C) som är ordförande för Soites styrelse säger att de förtroendevalda inte känner till läget på boendet. Men de har fått information om att det i sommar varit en utmaning att hitta tillräcklig personal både på de privata och kommunala vårdinrättningarna.

Laitila säger att myndigheterna och Soite övervakar vårdhemmen och att den här kontrollen fungerar. Det finns en pågående dialog mellan Soite och styrelsen för vårdhemmet Fiona.

Samkommunen Soite gjorde senast i juni en inspektion av vårdhemmet Fionan utan att upptäcka några brister säger områdeschefen Sari Kallinen. Sedan i våras har Soite inte tagit emot några nya klagomål angående vården på Fiona säger Kallinen.

De problem som förekommit beror på plötsliga insjuknanden i personalen säger Kallinen. Då har personalen tvingats att arbeta dubbla arbetsskift.

Regionförvaltningsverket har ögonen på Fiona

Soite har gjort inspektioner på vårdhemmet en eller två gånger per månad, både anmälda och oanmälda besök. Det har inte funnits orsak att anmärka på vare sig antalet anställda eller deras utbildning säger Kallinen.

Från regionförvaltningsverkets sida säger överinspektör Pia Ekqvist att Fiona fortfarande är satt under lupp. Det har kommit in anmälningar om missförhållanden på vårdhemmet och därför fortgår processen.