Hoppa till huvudinnehåll

Finsk Handel: I värsta fall har 40 procent av specialaffärerna försvunnit år 2030

Klädbutik i köpcentret Galleria Esplanad i Helsingfors.
Klädbutik i köpcentret Galleria Esplanad i Helsingfors. Klädbutik i köpcentret Galleria Esplanad i Helsingfors. Bild: Jari Kovalainen / Yle klädaffärer,mode,kläder,handelscentra,shopping,märkesvaror,handelsnamn

Inom de följande tio åren kommer det att ske stora förändringar i handelns företagsstruktur och i mängden företag inom branschen, uppskattar förbundet Finsk Handel.

Också sysselsättningen påverkas, uppskattar förbundet.

Det har grundats färre företag inom handeln redan under flera år.

- Det här är oroväckande, eftersom nya företag och idéer ger branschen. De har förstärkt speciellt detaljhandels tillväxt under de senaste åren, säger Jaana Kurjenoja, huvudekonom vid Finsk Handel.

Utvecklingen börjar så småningom synas i handelns företagsstruktur, sysselsättningen och även i stadsbilden.

Finsk Handel uppskattar att en femtedel, eller i värsta fall 40 procent, av alla butiker inom detaljhandeln har slutat i Finland år 2030.

Största delen av företagen som kommer att försvinna verkar inom specialvaruhandeln, enligt förbundet. En av de största orsakerna till att de är hotade är att den utländska digitalhandeln har vuxit.

- Strukturförändringar inom handeln och en digital vändpunkt har diskuterats länge, men nu syns förändringen ännu mera konkret både inom utfallen och prognoserna, säger Mari Kiviniemi, verkställande direktör på Finsk Handel.

- Det här måste uppmärksammas ännu starkare än förr i beslutsfattandet på både nationell och EU-nivå.

Förbundet är speciellt oroat över handelns framtida möjligheter att sysselsätta. Handeln är näringslivets största arbetsgivare och dessutom överlägset de ungas största arbetsgivare.

Man borde stöda digitaliseringen

Finsk Handel anser att man inte ska pålägga ytterligare skyldigheter eller regleringar på den inhemska handeln, om de inte också berör den utländska handeln.

Monopol borde brytas upp så att branschens effektivitet skulle bli bättre.

Kostnaderna för stenfotsbutiker och partihandeln ska man absolut inte öka på med exempelvis olika skatter och ytterligare regleringar menar förbundet.

Finsk Handel tycker också att det är speciellt viktigt att starta ett projekt för att stöda digitaliseringen och globaliseringen av företagen inom handeln, och andra serviceföretag kring dem.

- Regeringens beslut om att skapa en framtidsredogörelse för handeln är väldigt viktigt. Det kan ge möjligheter att utveckla branschen strategiskt och långsiktigt. Ett objektivt expertarbete borde ändå sättas igång genast, konstaterar Kiviniemi.