Hoppa till huvudinnehåll

"Att säga hej och bemöta andra vänligt är det effektivaste sättet att förebygga mobbning" - skolstarten är nervös för många elever och föräldrar

Närbild på fötter och ben av elever på en skolgård.
Närbild på fötter och ben av elever på en skolgård. Bild: Mika Kanerva skolelever,sexuella trakasserier

I årtionden har skolorna haft åtgärdsprogram mot mobbning men fortfarande är mobbningen utbredd. Att straffa mobbaren eller flytta den mobbade till annan skola är inte den bästa lösningen, säger Tove Ajalin som jobbar med trygga relationer i skolan vid Folkhälsan.

Inför skolstart är många föräldrar oroliga för om deras barn kommer att bli trakasserade av skolkompisarna och hur det hela kunde förebyggas. Barn som blivit mobbade ser kanske inte alls fram emot att inleda skolarbetet igen.

Mobbningen är ett mångfacetterat problem och den kommer alltid att finnas där det finns mänskor, säger Ajalin. Tyvärr är det så men vi ska absolut jobba för att minska på mobbandet och ge stöd till de som mobbar och de som blir mobbade.

- Ansvaret ligger ju inte bara på skolan utan också på föräldrarna och viktigt är att skolan och föräldrarna samarbetar, poängterar Ajalin.

Tove Ajalin
Tove Ajalin Tove Ajalin Bild: Yle/Camilla Andelin Samfundet Folkhälsan,tove ajalin

I mobbningsstatistiken över längre tid kan man se en liten minskning, men faktum är att till exempel kränkningar på nätet har blivit fler. Det visar en undersökning om skolhälsa som Institutet för hälsa och välfärd gjorde 2017.

Mobbandet handlar oftast om gruppdynamik

Ajalin poängterar att då ett mobbningsfall uppdagas ska hela gruppen i något skede involveras.

- Problemet ligger sällan enbart hos mobbaren och den mobbade. Det finns alltid de som hejar på och som indirekt är med och mobbar. I gruppen finns de som bara tittar på och inte ingriper.

Det primära för att lösa problemet är att få hela gruppen att respektera varandra och lära dem att säga ifrån då man ser mobbning.

Föräldrar kan förebygga genom ett själv vara föredöme

Hemma kan och bör föräldrarna skapa ett öppenhet så att barnen känner sig bekväma att berätta ifall något obehagligt händer i skolan.

Det är skäl att varje dag ge utrymme för diskussion föräldrar och barn emellan och fråga hur dagen gått, vad de gjorde i skolan och hur skoldagen kändes, säger hon.

Hon ger också rådet att undvika ledande frågor så att barnet inte känner att det är förhör på gång.

- Både små barn och tonåringar behöver få känna att föräldrarna är intresserade av barnens vardag. Då skapar vi ett klimat för att barnen lättare ska kunna berätta då det uppkommer problem.

Tove Ajalin påminner också om att vi föräldrar ska föregå med gott exempel: hur vi pratar om andra mänskor, hur vi deltar i diskussioner och hur vi uppför oss på sociala medier.

Kvinna petar på mobiltelefon
Kvinna petar på mobiltelefon Bild: Mostphotos telefoner,smarttelefoner,mobiltelefoner,Mobiltelefoner och -apparater,Mobiltelefon

Var uppmärksam om ditt barns beteende förändras

Tecken som man borde reagera på hos sitt barn är om hen plötsligt byter kompisgäng, börjar vara mer ensam eller låser in sig på sitt rum.

- Lita på din intuition, om det känns att inte allting är okej så ska du modigt prata med barnet, uppmanar Ajalin.

Uppdagas det någonting som kan vara mobbning är det viktigt att föräldern håller sig lugn. Ajalin säger att mobbning alltid väcker starka känslor och oro, men det bästa för barnet är om du som förälder håller dig lugn.

En fot stiger på en annan
En fot stiger på en annan Bild: Emilia Gilberg och Elias Wilhelmsson våld,mobbning,ungdomsbrottslighet,skolmobbning,fot

Samarbetet mellan föräldrar och skola är viktigt, likaså samarbete föräldrar emellan. Då kontakten redan är skapad går det lättare att förebygga mobbning och det är lättare att kunna gripa tag i problem då de kommer fram.

- Gå på föräldramöten och bli bekant med lärarna och de andra föräldrarna så blir tröskeln att ta kontakt lägre, rekommenderar Ajalin.

Ajalin säger också om att skolan uppskattar att föräldrar tar kontakt i ett tidigt skede om de misstänker mobbning.

Vem bär ansvaret för mobbning?

Skolan är enligt lag skyldiga att ha en handlingsplan för att förebygga mobbning och trakasserier i skolan men sist och slutligen ligger ansvaret hos mobbaren. Inte hos föräldern, inte hos skolan utan hos mobbaren. Det säger Thomas Sundell som är jurist på Regionförvaltningsverket.

Vidare tillägger han att det inte finns någon automatik i att vårdnadshavare är ansvariga för vad deras barn gör. Det finns en 15 års åldersgräns när barnen är straffmyndiga, det vill säga när man kan få böter eller fängelse, men barnet är primärt ansvarigt om det skadar någon och på så sätt skadeståndsskyldigt.

Han slår fast att skolan har ett moraliskt ansvar att förebygga mobbning och trakasserier men inte ett juridiskt ansvar då mobbning exempelvis leder till att en mobbad elev insjuknar i depression.

Ett juridiskt ansvar innebär att någon kan straffas eller bli ersättningsskyldig. Och det kan vara svårt att påvisa sambandet mellan orsak och verkan om en elev får diagnosen depression. Depression kan ju bero på väldigt många saker.

- Jag känner till ett mobbningsfall som fördes till rätten som ett fall av tjänstebrott, men det är ovanligt att mobbningsfall utreds i rätten. I Sverige är det vanligare, berättar Sundell.

Mamma kramar sitt barn
Mamma kramar sitt barn Bild: Mostphotos/ Pavel Biryukov kramning,närhet,föräldraskap,moder,moderskap,barn (familjemedlemmar),föräldrar,familjer,barnfamiljer,föräldrar-barn-förhållande,kramas

Både en mobbad och en mobbare behöver stöd av föräldrarna

Att få telefonsamtal och få höra att ens eget barn är en mobbare är för många föräldrar ett hårt slag och första reaktionen brukar vara att neka till alltihop. Inte mitt barn.

Men vad ska man då ta sig till om det står klart att mitt barn mobbar?

- Var tydlig mot barnet och säg att du inte godkänner handlingen. Hjälp barnet till förändring och fundera tillsammans vad ni kan göra för att få slut på hens dåliga beteende. Ta också kontakt med skolan för de har mycket kunskap om problem av den här arten, säger Tove Ajalin.

Barn som blir mobbade behöver mycket närhet och stöd, och behöver få höra att det inte är fel på dem. Felet finns någon annanstans.

- Känner man att skolans personal inte klarar av att lösa problemet så kan man alltid gå vidare till högre instans men man ska aldrig ge upp, uppmanar Ajalin.

Hon understryker också vikten av efterarbete då en mobbning är uppklarad.

- Mobbning sätter ofta djupa spår och processen att bli hel igen kan ibland ta flera år. Kuratorer och psykologer ska tillsammans med föräldrarna jobba med barnet så hen får tillbaka sin självkänsla.

Åtgärdsprogram mot mobbning och trakasserier i all ära men Tove Ajalin vill ändå lyfta fram ett effektivt sätt att motverka mobbning och ger ett råd till såväl lärare, elever, skolpersonal som föräldrar:

- Kom ihåg att säga "hej". Det lilla ordet har stor betydelse i skolmiljön.

Folkhälsan stöder både skolorna i arbetet mot mobbning, och föräldrar. På Folkhälsans webbplats kan du läsa mer om mobbning.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP