Hoppa till huvudinnehåll

Vasabor vill att man satsar på cykel- och kollektivtrafik

Polkupyöräilijä ajaa kevyenliikenteen väylä baanalla
Arkivbild. Polkupyöräilijä ajaa kevyenliikenteen väylä baanalla Bild: Juha Kivioja / Yle Baana,cykling,motion (idrott)

I maj bad Vasa stad om stadsbornas åsikter om möjligheten att röra sig i staden. De som svarade ansåg att staden borde satsa mera än nu på cykling och kollektivtrafik. Över 500 personer besvarade enkäten.

Vasa stad har börjat arbeta fram ett program för hållbar rörlighet i staden. Det var i samband med det arbetet som staden bad om åsikter om bland annat hur kollektivtrafiken fungerar.

Satsa på cykling och kollektivtrafik

Av dem som svarade på enkäten uppgav 85procent att de är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och promenadförhållandena på det egna bostadsområdet.

Däremot var över hälften av de svarande missnöjda med hur kollektivtrafiken fungerar. Olämpliga bussrutter eller tidtabeller upplevs som utmanande.

Hela 90 procent av de svarande var av den åsikten att Vasa stad borde satsa mera än vad man gör för tillfället på cykling och kollektivtrafik.

- Det här är ett klart budskap, konstaterar Vasa stads gatuplaneringschef Siri Gröndahl i ett pressmeddelande.

Bättre skötta promenad- och cykelrutter bland önskemålen

I enkäten fick de svarande även uppge de tre viktigaste faktorerna som uppmuntrar till att välja hållbara färdsätt och de tre viktigaste faktorerna som försvårar användningen av dem.

Över hälften av de svarande upplevde att tätare kollektivtrafikturer bäst skulle gynna en hållabar rörligheten. Förutom bättre bussrutter och tidtabeller var hälften av den åsikten att bättre skötta promenad- och cykelrutter också skulle uppmuntra till hållbara färdsätt.