Hoppa till huvudinnehåll

Skarvstammen minskade en aning - antalet bon cirka 25 700

Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård
En skarv i sitt bo i Vasa skärgård. Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax Storskarv,skarvar (fåglar),fåglar,skarvbo

Antalet häckande skarvar har minskat en aning i Finland, enligt den beräkning som Finlands Miljöcentral gjorde i juni. Totalt räknade man till cirka 25 700 skarvbon längs kusterna.

Det är ett tusental färre bon än i fjol, eller en nedgång med fyra procent. Minskningen förklaras delvis med att skarvarnas fiende havsörnen har ökat.

Cirka en tredjedel av alla skarvbon fanns i Finska viken, vart fjärde bo i Skärgårdshavet och ungefär lika många i Bottenhavet. Runt 15 procent av bona fanns i Kvarken och tre procent i Bottenviken.

I Finska viken minskade skarvstammen med tre procent från i fjol, i Skärgårdshavet var den däremot nästan oförändrad. I Bottniska viken som helhet minskade skarvarna med sju procent, även om de regionala variationerna var stora.

Sammanlagt räknade Miljöcentralen till 47 skarvkolonier på 82 holmar och skär i Finland. Den största kolonin med över 2 000 bon finns i Raumo. Även i Kyrkslätt, Åbo och Korsholm finns kolonier på över 1 500 bon.

Storskarven etablerade sig som häckfågel i Finland 1996, men enligt Miljöcentralen har stammens uppgång nu bromsats upp. Den maximala bärkraften börjar vara uppnådd, och någon betydande tillväxt är inte att vänta.

Läs också

Natur

Vi drar till skogs registrerade 775 996 skogsbesök under två veckor!

Här har flest skogsbesök gjorts

  • Harsyran är vintergrön

    De syrliga bladen kan ätas året runt.

    Många har smakat på harsyrans syrliga blad. De innehåller oxalsyra som också finns i rabarber. Bladen är klöverlika, trebladiga och man kan äta dem året runt, för de är vintergröna. Bladen är omvänt hjärtlika bladen viker ihop sig när det blir kväll, men också när det regnar. Därför har man kallat harsyran för skogarnas barometer. Den fina, lilla blomman uppenbarar sig i april-juni.

Nyligen publicerat - Natur