Hoppa till huvudinnehåll

Åbo avvaktar med beslut om Karinahemmet och hur den palliativa vården ska organiseras

Karinahemmets ingång
Karinahemmet skick måste också utredas anser Åbo stad. Karinahemmets ingång Bild: Ida-Maria Sola Karinakoti

Åbo stad är inte ännu redo att fatta beslut om Karinahemmets framtiden. Stadsdirektör Minna Arve har föreslagit för stadsstyrelsen att det ska föras en remissdebatt kring frågan.

Arve säger i föredragningen att det behövs tilläggstid för att utreda frågan grundligt, så att det går att organisera en helhet för den palliativa vården.

Det som bland annat ännu måste utredas är bland annat ekonomi- och personalfrågor, samt ärenden som berör själva fastigheten där Karinahemmet finns, eftersom fastigheten troligen behöver renoveras. Också den kommande social- och hälsovårdsreformens möjliga inverkan på den palliativa vården måste utredas.

Målet är ändå att på basen av styrelsens remissdebatt lägga fram ett förslag som baserar sig i först hand på en modell på landskapsnivå.

Stadsstyrelsen möts på måndag.

Läs också