Hoppa till huvudinnehåll

Finansminister Lintilä om nästa års statsbudget: "Mera stöd till pensionärer och familjer"

Finansminister Mika Lintilä i riksdagshuset.
Finansminister Mika Lintilä inleder budgetberedningen på tisdag. Det är ändå oklart om han får hålla i budgeten tills den är klar. Centern väljer ny ordförande 7 september och den som blir vald väntas också ta över som finansminister. Finansminister Mika Lintilä i riksdagshuset. Bild: Matti Myller / Yle Mika Lintilä,finansministrar,Finlands finansminister,finansministeriet

Behandlingen av regeringen Rinnes första statsbudget inleds. Regeringsprogrammet lovar mera pengar till socialskyddet, men enligt finansminister Mika Lintilä är bristen på kunnig arbetskraft den största utmaningen för Finlands ekonomi.

Imorgon, tisdag, inleder finansministeriet behandlingen av nästa års statsbudget under ledning av finansminister Mika Lintilä (C).

Årets statsbudget gick lös på drygt 55 miljarder euro. Pengarna kommer från skatter och statliga lån och används för att få statens maskineri att snurra. Mest pengar går det till social- och hälsovård (ca 15 miljarder) och utbildning (ca 6,4 miljarder).

Världsekonomin befinner sig i ett oförutsägbart läge, bland annat på grund av det upptrappade handelskriget mellan USA och Kina och de råddiga omständigheterna kring Storbritanniens planerade utträde ur EU.

Finansministern lovar ändå att statsbudgeten år 2020 ska bjuda på lugn och förutsägbarhet för finska medborgare och företag.

- Vi strävar efter åtgärder som förbättrar företagens tillväxtmöjligheter, påskyndar investeringar och förbättrar produktiviteten. Men också åtgärder som ger bättre socialskydd åt medborgarna. Tanken är att göra en så bra ekonomisk politik som möjligt, en som skapar förtroende bland både medborgare och företag, säger Lintilä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä puhuu puhelimessa.
finansminister Lintilä har de senaste dagarna gått igenom ministeriernas önskemål för statsbudgeten 2020. Han tror att många goda förslag måste strykas för att få pengarna att räcka till. Valtiovarainministeri Mika Lintilä puhuu puhelimessa. Bild: Matti Myller / Yle Mika Lintilä,Finlands finansminister,finansministrar

Han vill ändå inte gå in på detaljer när det gäller hur den ekonomiska politiken kommer att förändras från den linje som Juha Sipiläs regering drev.

Men lite mera pengar till socialskyddet vågar Lintilä, i enlighet med regeringsprogrammet, lova.

- De största skillnaderna kommer säkert att synas i socialskyddet. Till exempel förhöjningar av de lägsta pensionerna, förändringar i stöd till familjer.

Svårt att höja sysselsättningen utan kunnig arbetskraft

En av de stora utmaningarna för Antti Rinnes regering blir att höja sysselsättningsgraden till 75 procent år 2023.

Konkret betyder det att 60 000 personer borde sättas i arbete de kommande fyra åren.

Lyckas inte det här blir det svårt att få pengarna att räcka till för resten av målen i regeringsprogrammet.

- För sysselsättningens del är tillgången på arbetskraft säkert den största utmaningen. Företagens största utmaning är alltså att hitta kunnig arbetskraft, och det är en av de första sakerna vi borde uppmärksamma, säger Lintilä.

- Dessutom har vi den hårda kärnan av arbetslösheten, alltså personer som i praktiken fallit utanför samhället. Här behövs säkert mera resurser för att leda in dem på arbetsmarknaden igen.

Hälften av statens personal i pension inom 10 år

På längre sikt kommer också pensioneringar att vara en stor utmaning för att nå sysselsättningsmålet och få ihop statsfinanserna.

- De kommande tio åren kommer hälften av alla statligt anställda att gå i pension. Den stora frågan är hur vi hittar arbetstagare om tio år.

Staten hade förra året cirka 74 000 anställda. Men vad betyder det att hälften av dem snart är pensionärer?

- Vi måste höja produktiviteten och höja arbetskraftsinvandringen. Det har talats mycket om nativiteten men det löser inte problemet som redan nu är mycket konkret för många företag, säger Lintilä.

Första budgetförslaget släpps på fredag – sedan börjar förhandlingarna

På fredag blir finansministeriets förslag offentligt, men statsbudgeten för 2020 ska ännu godkännas av de andra ministerierna vid budgetförhandlingen senare i augusti.

- Under veckoslutet har jag gått igenom de olika ministeriernas önskemål för budgeten. Det finns flera bra förslag som jag gärna skulle stöda men min uppgift är också att se efter helheten och hållas inom de ekonomiska ramar som vi kommit överens om: att det offentliga ekonomin ska vara i balans år 2023, säger Lintilä.

Tyvärr måste vi säkert använda den klassiska röda pennan rätt så mycket.

Det slutliga förslaget till hur pengarna ska fördelas i statsbudgeten 2020 väntas stå klart om två månader, den 7 oktober.