Hoppa till huvudinnehåll

Kommissionärskandidaterna står inför en tuffare utfrågning än någonsin i EU-parlamentet - alla godkänns knappast

Europaparlamentet sett inifrån
Kommisionsordförande Ursula von der Leyen har som mål att tillsätta en kommission där hälften av kommissionärerna är män, hälften kvinnor. Europaparlamentet sett inifrån Bild: Yle kuvapalvelu EU-parlamentet

Medlemsländernas kommissionskandidater måste bevisa att de är insatta och kunniga i höstens utfrågningar i Europaparlamentet. Annars riskerar de bli ratade.

Trycket är speciellt stort på kandidater som kommer från EU-kritiska länder såsom Italien, Polen, Ungern och Rumänien.

Det som också kan påverka tillsättandet av en ny EU-kommission är efterspelet av att EU-parlamentets modell med spetskandidater inte fungerade såsom den skulle.

Torvalds: "Processen kommer att innehålla utmaningar"

Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds hör till gruppen Förnya Europa. Han säger att tillsättandet av en ny kommission blir en svår process.

- Den kommer att innehålla en del och somliga utmaningar för att uttrycka det lindrigt.

Sveriges tidigare EU-parlamentariker, moderaten Gunnar Hökmark håller med. Enligt honom blir tillsättandet av en ny kommission en komplicerad process.

- Det kommer nog att bli komplicerat och tufft både då det gäller att leva upp till kravet på kompetens, men också rätt mycket politiska värderingar som slår igenom.

Italien, Ungern, Polen och Rumänien problematiska länder

Nils Torvalds ser Italien som ett land som kan nominera en kandidat som inte håller måttet.

Torvalds säger att också andra EU-kritiska länder som Ungern, Polen och Rumänien kan komma med inkompetenta kommissionärskandidater.

- När vi ser hela den här packen vet vi hur besvärligt det hela blir.

Då Europaparlamentet senaste gång, för fem år sedan, tillsatte en kommission, fanns det enligt Torvalds redan tecken på bristande kompetens hos en del kandidater. Några av kandidaterna blev inte godkända den gången.

- Vi måste väl godkänna medlemsländernas sakliga beslut, men vi måste vara noga med att hålla ordning på kompetensen.

Nils Torvalds
Enligt Nils Torvalds kan en svag kommissionär få katastrofala följder för Europa. Nils Torvalds Bild: Pekka Sipola Nils Torvalds

Enligt Torvalds gäller det för EU-parlamentet att fråga kommissionärskandidaterna hur de ser på Europas framtid och de utmaningar som komma skall.

- Har man en saklig kunskap och inställning till utmaningarna så ska vi klara av att godkänna dem, också om vi inte alltid tycker om de politiska partierna.

Misslyckandet med spetskandidaterna kan påverka processen

Den tidigare svenska EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, som satt i EPP-gruppen, säger att kandidaterna ska förbereda sig väl för att klara utfrågningarna i Europaparlamentet.

- Man måste visa att man kan de ärenden man ska hantera, hur olika lagstiftning redan är under process.

Enligt Hökmark kan kommissionärsnomineringarna påverkas av att parlamentets modell med spetskandidater inte blev en framgångshistoria.

- Många inom parlamentet kan känna att man kanske vill ta revansch på detta. Å andra sidan tror jag nog att den tid som har förflutit sedan Ursula von der Leyen blev vald till kommissionsordförande nog gör att man kommer att beakta en kandidat för den det är.

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark.
Den tidigare EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark tror att valet av nya kommissionärer blir en utdragen process. Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark. Bild: EPA/CUGNOT MATHIEU Europeiska unionen,Gunnar Hökmark

Nils Torvalds medger att EU-parlamentet misslyckades med att förverkliga modellen med spetskandidater. Parlamentet kunde inte enas bakom Manfred Weber, utan drog åt olika håll.

- Hela systemet föll sönder och samman och det var dumt. Det visar en principlöshet bland oss och det gav en möjlighet att fatta beslut bakom lyckta dörrar.

En del länder har svårt att nominera en kvinna

Ursula von der Leyen har som mål att tillsätta en kommission där hälften av kommissionärerna är män, hälften kvinnor.

Enligt Nils Torvalds är EU i en situation där könsneurala beslut är omöjliga att fatta.

- Det här är skapar samtidigt en del problem för vissa av de här lite auktoritära partierna och strukturerna i Europa, för att det är ganska manliga strukturer. De kanske känner sig lite hotade och det här är någonting som vi måste ta jättemycket mera på allvar.

Finlands statsminister Antti Rinne har gått in för att enbart nominera en kvinna, trots Ursula von der Leyens uppmaning till alla medlemsländer att nominera både en man och en kvinna.

SDP:s ordförande, finansminister Jutta Urpilainen i Paris 2013
Finland har endast nominerat Jutta Urpilainen, ingen manlig kandidat. SDP:s ordförande, finansminister Jutta Urpilainen i Paris 2013 Bild: EPA/CHRISTOPHE KARABA finansminister

Torvalds kommenterar Rinnes nominering med att Finlands kandidat Jutta Urpilainen är “alldeles kompetent”.

- Finland är dessutom tydlig med att Urpilainen är vår förstahandskandidat.

Nils Torvalds pekar på en tradition i Finland att statsministerpartiet nominerar kommissionärskandidaten.

- Må Antti Rinne sköta det som han finner det för gott.

Tidtabellen håller troligen inte

Alla medlemsländer ska nominera sina respektive kandidater under augusti månad och sedan startar utfrågningarna i Europaparlamentet.

Den nya EU-kommissionen ska inleda sitt arbete i november under ledning av ordförande Ursula von der Leyen.

Den tidigare svenska EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark är skeptiskt till att tidtabellen håller.

Jag tror att de nuvarande kommissionärerna gör klokt i att vara öppna för att de får fortsätta åtminstone någon månad till.


Artikel är korrigerad 13.8.2019 med informationen att Nils Torvalds tillhör gruppen Förnya Europa. Före korrigeringen stod det att han tillhör gruppen Alde, men Alde förnyade sig efter valet och tog det nya namnet Förnya Europa.