Hoppa till huvudinnehåll

Nästan 200 skarvbon i Borgå misstänks ha blivit förstörda

Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Arkivbild. Storskarvstammen har minskat i Finland jämfört med i fjol. Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax storskarv,skarvar (släkte),fåglar,skarvbo

Skarvbeståndet i Finland har minskat jämfört med i fjol. I Borgå har nästan 200 bon förstörts. Finlands miljöcentral misstänker att människor står bakom.

I Borgå observerade man i år 1560 skarvbon, vilket är 602 bon färre än förra året. Antalet bon har alltså minskat med 28 procent.

Forskare Pekka Rusanen på Finlands miljöcentral misstänker att flera bon i Borgå har med flit förstörts. Han säger att när de besökte en av kobbarna där storskarven häckar, fann de tomma äggskal på marken.

- När vi besökte platsen i slutet av sommaren fanns där endast äggskal runtikring vilket oftast tyder på att människan varit där. Det här var alltså fåglar som häckar på marken och inte i träd, säger Rusanen.

Man står med en kikare runt halsen vid Borgå å.
Pekka Rusanen. Skarven har till och med observerats i Borgå å. Man står med en kikare runt halsen vid Borgå å. Bild: Yle/Pontus Nyqvist forskare,Finlands miljöcentral,Pekka Rusanen

Har inte polisanmälts

Kobben ifråga ligger vid gränsen mellan Borgå och Sibbo. I övrigt har skarvbeståndet i både Sibbo och Lovisa varit detsamma som för ett år sedan.

På nationell nivå har man i år observerat 25 700 skarvbon, vilket är en minskning med 1 000 bon (fyra procent) jämfört med i fjol.

Skarvar i Östnyland 2019

Kommun: antal bon

  1. Borgå: 1560 (i fjol: 2162)
  2. Lovisa: 1202
  3. Sibbo: 387

Rusanen säger att den misstänka förstörelsen i Borgå inte har blivit polisanmäld, och att han heller inte har en aning om vem som kan ha förstört bona. Totalt handlar det om knappt tvåhundra tomma bon.

Att det är människan och inte ett djur som ligger bakom förstörelsen är han ändå ganska säker på. Annars blir frågan vilket djur som kunde göra något sådant.

- Till exempel minken kan inte alls göra sådan skada i skarvkolonierna enligt vår kännedom, säger Rusanen.

Spåren tyder på människan

Rusanen säger att skarven är en stor fågel och att den kan försvara sig ganska väl mot minken. Enligt Rusanen kan havsörnen ibland förstöra bon, men att den i Finland aldrig totalförstört bon på det här sättet.

- Och i det fallet blir där inte heller sådana spår som nu där äggskalen är utspridda runt holmen, säger Rusanen.

I genomsnitt lägger storskarven ungefär fyra ägg per bo, berättar Rusanen. Det handlar alltså om en ganska stor förstörelse.

skarvfågel
Arkivbild. Nästan 200 skarvbon misstänks ha blivit förstörda i Borgå. skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

I och med att den här skarvkolonin förstördes kan det hända att skarvarna inte häckar på samma plats nästa år.

- Men ibland gör de det nog. Ibland kan det gå flera år och så kommer de ändå tillbaka till samma plats, säger Rusanen.

Fridlyst i Finland

I Finland är skarven fridlyst, och eftersom den inte klassas som viltfågel av Europeiska Unionen kan Finland inte fatta egna beslut i frågan.

Det här betyder att man måste söka undantagslov från Närings-, trafik- och miljöcentralen om man på laglig väg vill begränsa antalet skarvar på ett visst område.

Hur kan man förhindra att någon förstör skarvarnas bon i framtiden?

- Det är en svår fråga. Främst handlar det om att lära sig stå ut med storskarven mer än man gör idag. Och nog har man vid Finska viken ganska bra stått ut med den de senaste åren, jämfört med, ska vi säga mot Södra Österbotten, där det mer regelbundet sker förstörelser av bon som också har polisanmälts, säger Rusanen.