Hoppa till huvudinnehåll

Årets kock Mikko Kaukonen: "Professionella kockar har ett visst ansvar för att få finländare att minska på köttet"

Två män samtalar vid en åker.
Jordbrukare Anders Abrahamsson och Årets kock 2019 Mikko Kaukonen samtalar kring hållbar matproduktion. Två män samtalar vid en åker. Bild: Andrea Wiklund/Yle jordbrukare,jordbruk,Mikko Kaukonen

Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, kommer nästan en fjärdedel av människans växthusgasutsläpp från markanvändningen.

Den största potentialen för att minska på utsläppen finns i en övergång till växtbaserad diet och ett minskat jordbruks - och matsvinn.

Vi måste äta mindre kött och mera grönsaker, men också jordbruksmetoderna måste ses över och förbättras.

I en satsning för mera klimatsmart mat får flera gårdar i Åboland celebert besök. Årets kock Mikko Kaukonen och Årets servitör Heidi Martikainen vill nämligen se närmare på hur maten produceras. Besöket ordnas av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto i samarbete med ELO-stiftelsen.

Klimattänk är något som definitivt syns i mattrenderna, berättar Mikko Kaukonen. Han anser att professionella kockar har ett visst ansvar i att främja en växtbaserad diet hos finländarna.

- Men jag skulle nog inte lämna bort köttet helt, utan som offentlig person försöka föra fram hur viktigt det är med mångsidighet. Så som trenden ser ut nu ökar intresset för alternativa proteinkällor, säger Kaukonen.

Stor skillnad mellan produktionsländer

En av dem som fått besök är jordbrukare Anders Abrahamsson på Kimitoön. Här odlas spannmål och grönsaker såsom broccoli, zucchini och isbergssallad.

Även om klimatfrågor är något som aktivt diskuteras bland de lokala jordbrukarna, är man inte säker på hur mycket vårt inhemska kött påverkar klimatet i jämförelse med utländskt.

- Jag anser att om man äter kött som är producerat i Finland så behöver man inte vara så orolig för klimatavtrycket. Vår köttproduktion är gjord på ett hållbart sätt, säger Abrahamsson.

Närbild på en broccoliplanta.
Abrahamsson odlar broccoli på Kimitoön. Närbild på en broccoliplanta. Bild: Andrea Wiklund/Yle broccoli

Han funderar kring hur mycket de lokala och landsspecifika förhållandena tas i beaktande då klimatrapporter görs.

- Jag jobbade ett år i Kanada och där fick jag se hur den verkligt intensiva köttproduktionen går till. Det köttet är inte något jag själv skulle äta, det fanns inte ett grässtrå i syne. I Finland äter djuren gräs året runt så de äter det som det är tänkt att de ska äta. Därför vågar jag påstå att man kan äta finländskt kött med gott samvete.

Att inte gödsla i onödan sparar naturen

Även inom grönsaksodling finns det mycket att tänka på om man vill arbeta klimatsmart. Främst handlar det om hur man kan minska på näringsläckaget som bland annat bidrar till eutrofiering.

- Inom spannmålsodlingen kan vi lämna bort en hel gödslingsgång ifall förhållandena är sådana. Då sparar vi både natur och pengar, säger Abrahamsson.

En annan aspekt är att minska på kemiska bekämpningsmedel. Inom ekologisk odling använder man sig i stället av alternativa medel, till exempel bakterier.

En man med keps står framför en åker och ser in i kameran.
Anders Abrahamsson. En man med keps står framför en åker och ser in i kameran. Bild: Andrea Wiklund/Yle jordbrukare,jordbruk,anders abrahamsson

Man kan också hjälpa naturen på andra sätt.

- I år har vi också sått en blomsteräng som ska hjälpa nyttoinsekterna att övervintra genom att blomma då naturen slutat blomma. I samband med att man diskuterar hur man kan hjälpa naturen går det ofta hand i hand med diskussioner kring hur man kan spara pengar. Man tänker noggrannare efter var man gödslar och var man besprutar och gör det inte i onödan utan bara då det verkligen behövs.

Abrahamsson har märkt av att allt flera konsumenter vill ha närproducerad och klimatsmart mat.

- Vissa vill ha enbart ekologiska produkter, men för de flesta så räcker det att det är närproducerat eller inhemskt. Det är redan en ganska stor klimatgest att man försöker äta det som finns nära en.