Hoppa till huvudinnehåll

Byggnader för tiotusen nya invånare planeras i Vasa – efterfrågan på nya bostäder fortfarande stor

Innergården i ett bostadskvarter. Det har plättar med gräs och stengångågar.
Innergården till det nya Flickiskvarteret. Innergården i ett bostadskvarter. Det har plättar med gräs och stengångågar. Bild: Jakob Lillas / Yle Vasa,flickiskvarteret

I Vasa har det byggts flitigt de senaste åren, och flera större projekt inleds inom kort. Staden beräknar att det i centrum med omnejd kan byggas bostäder för tiotusen nya invånare.

Yle Österbotten träffar Mikael Snellman, regionchef vid byggfirman YIT, vid det så kallade Atriakvarteret på Kvarngatan i Vasa. YIT har nyligen fått klart ett andra och tredje våningshus på tomten, och man kommer inom kort att bygga ett till.

– Allting här är sålt, så vi förbereder följande projekt, säger Snellman.

Man i skyddsjacka och hjälm står på en byggarbetsplats.
Mikael Snellman vid bygget på Kvarngatan. Man i skyddsjacka och hjälm står på en byggarbetsplats. Bild: Jakob Lillas / Yle Vasa,mikael snellman

Hela kvarteret ska vara klart inom fem år. Samma tidtabell räknar Snellman även med för projektet Wasa Station.

Snellman säger att det har varit mycket tal om att det finns för många osålda lägenheter i Vasa, och att det byggs för mycket nytt.

– Vi har också haft en liten andhämtningspaus, men innan årsskiftet har vi tre nya stora projekt på gång.

Projekten som Snellman syftar på är, utöver bygget på Kvarngatan, de våningshus som kommer att byggas i centrum bredvid Vasa stadsteater. Prislappen på de projektet ligger på cirka tjugo miljoner.

Stora satsningar

Intill det gamla flicklycéet på Biblioteksgatan står också ett helt nytt bostadskvarter. Kvarteret består av tre husbolag: Laudatur, Primus och Lyran.

Sammanlagt finns drygt 130 lägenheter i kvarteret. I skrivande stund finns en handfull lediga lägenheter kvar i Primushuset och kring ett dussin i Laudatur.

Bostadshus i Vasa centrum. Huset har en beige fasad. På gatan utanför står bilar parkerade.
Det så kallade Flickiskvarteret på Biblioteksgatan. Bostadshus i Vasa centrum. Huset har en beige fasad. På gatan utanför står bilar parkerade. Bild: Jakob Lillas / Yle Vasa,flickiskvarteret

Primus stod klart i december 2018, medan Laudatur färdigställdes till midsommar.

Enligt Snellman finns det fortfarande en efterfrågan på lägenheter i Vasa.

– Vi tycker att efterfrågan räcker till för att vi ska sparka igång nya projekt. Det är ju en nämnvärd satsning när man tar ett sådant här beslut.

Snellman nämner sysselsättningen inom energibranschen, den omfattande jouren vid Vasa centralsjukhus och stadens högskolor som exempel på faktorer som påverkar regionens dragningskraft.

– Vi tror kraftigt på framtiden i regionen.

Stort intresse för lägenheter i Solsidan

Det är inte bara på Biblioteksgatan som det har byggts den senaste tiden. På Sandögatan har under snart två års tid en väldigt speciell byggnad tagit form. Huset med den sneda fasaden mot havet har getts namnet ”Solsidan” och ritats av arkitekten Niko Sirola.

– Det har inte byggts ett exakt likadant hus någonstans tidigare, säger fastighetschef Jan-Erik Hinds vid Harry Schaumans Stiftelse som har finansierat bygget.

Ett hus med sned fasad i en korsning.
Huset Solsidan har en sned fasad. Ett hus med sned fasad i en korsning. Bild: Jakob Lillas / Yle Vasa,solsidan

Stiftelsen äger ett flertal byggnader i Vasa centrum, bland andra Folkhälsanhuset och köpcentret Espen.

Solsidan består av sammanlagt 39 lägenheter, varav ungefär två tredjedelar kommer att hyras ut. Enligt Hinds har intresset för lägenheterna varit stort.

– Läget är väldigt bra, det är ett bra område.

I skrivande stund är åtta lägenheter fortfarande lediga.

Lägenheterna högst upp i niovåningshuset kommer att sättas ut till försäljning när huset har överlåtits. Om allt går enligt planerna är huset inflyttningsklart i månadsskiftet augusti–september.

Enligt Hinds har HSS inte i nuläget några nya byggprojekt på gång.

Efterfrågan störst i centrum

De senaste tre åren har mellan 400 och 500 nya bostäder byggt i Vasa årligen.

Enligt Jonas Nylén, bostadschef på Vasa stad, är andelen bostäder i flervåningshus högre nu än i början av 2000-talet. Flest flervåningshus byggs i centrumområdet där också efterfrågan är störst.

Den genomsnittliga storleken på bostäder i flervåningshus har sjunkit från att ha varit drygt 60 kvadratmeter 2010 till 45 kvadratmeter ifjol.

Byggnadsområde i vasa. I förgrunden ett urgrävt område för ett nytt hus. I bakgrunden en rad med bostadshus.
Snart blir det byggstart för fyra nya hus på tomten där Centrumhuset fanns tidigare. Byggnadsområde i vasa. I förgrunden ett urgrävt område för ett nytt hus. I bakgrunden en rad med bostadshus. Bild: Jakob Lillas / Yle Vasa,centrumhuset

Enligt Nylén beror det här på att antalet små bostadshushåll – det vill säga hushåll med en eller två personer – har ökat. Det här är en trend som man tror kommer att fortsätta.

Nylén säger att det på nationell nivå har varit något av en byggboom i fråga om flervåningshus de senaste åren, men att byggandet börjar lugna ner sig.

– Det ser ut som att 2018 var toppåret, säger han.

Vad gäller egnahemshus är trenden en helt annan. Det byggs ungefär hälften så mycket egnahemshus nu som under toppåren 2004–2007.

– Själv tror jag att det är så enkelt att det byggs aktivt så länge åtgången är stor. Och efterfrågan i centrumområdet kommer högst sannolikt att vara god också framöver.

När utbudet på nya lägenheter ökar kan det bli svårare att hyra ut lägenheter som inte är i lika bra skick eller ligger mera perifert

Att det byggs många nya bostäder i Vasa kan enligt Jan-Erik Hinds göra att kravnivån på bostäder ökar.

– När utbudet på nya lägenheter ökar kan det bli svårare att hyra ut lägenheter som inte är i lika bra skick eller ligger mera perifert, säger Hinds.

Bostäder för tiotusen nya invånare

Befolkningsmässigt är Vasaregionen tionde störst i landet. Befolkningstillväxten ligger på en sjätte plats. Nylén säger att bostadsproduktionen är lämplig med tanke på befolkningsökningen.

– Den motsvarar situationen i Seinäjoki som har liknande tillväxtsiffror.

En arkitektillustration av hur det planerade bostadsområdet på travbanan i Vasa kommer att se ut, sett från skyn.
En arkitektillustration av hur det planerade bostadsområdet på travbanan i Vasa kommer att se ut. En arkitektillustration av hur det planerade bostadsområdet på travbanan i Vasa kommer att se ut, sett från skyn. Bild: Lentokuva Vallas Oy Vasa,travdalen

Inom den närmaste framtiden kommer det att byggas nya bostadshus bland annat i Travdalen, Södra Klemetsö och Vasklot.

– Vi har beräknat att det i centrum med omnejd kan byggas bostäder för tiotusen nya invånare, säger Nylén.

De senaste åren har det också blivit vanligare med placeringsbostäder. Nylén säger att Vasa som stad är attraktiv för bostadsplacerare.

– Lönenivån i Vasa är hög och sysselsättningssituationen bland de bästa i landet.

Den höga lönenivån bidrar enligt Nylén till att även bostadspriserna är något högre i Vasa än i städer av motsvarande storlek.

Enligt Nylén är det väldigt viktigt att man bygger nya fastigheter i Vasa.

– Det är ett av de säkraste tecknen på att staden är livskraftig, säger han.

Läs också