Hoppa till huvudinnehåll

I Lappviks skolor känner lärarna eleverna väl - i år börjar en svensk förstaklassare

Klassrummet i Lappvik skola i Hangö.
Av Lappvik skolas nio elever börjar en i ettan, en i tvåan och en i fyran. Resten går i tredje och femte klass. Klassrummet i Lappvik skola i Hangö. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,lågstadiet,lärare,klasslärare,Västnyland,lappvik skola

I dag körde skolorna i gång i Hangö och Ingå. 24 elever inleder höstterminen i Lappvik, nio på svenska och femton på finska.

- Det är lika spännande varje gång. Som om man själv skulle börja skolan på nytt, säger Anna Luhtasela som är klasslärarvikarie i Lappvik skola.

Den svenska och finska skolan finns i en och samma byggnad. Förutom de två skolorna finns där också ett tvåspråkigt daghem och förskola, ett bibliotek och en stor gymnastiksal som också används på kvällarna.

- Det finns jättemånga fördelar med att samarbeta så här. Ett välanvänt hus kan man säga, säger klasslärarvikarie Anna Luhtasela som har jobbat i Lappvik i snart ett år.

Anna Luhtasela är klasslärarvikarie i Lappvik skola i Hangö.
"Här är så fin natur runt omkring. Den kommer vi att använda oss av i olika ämnen", säger klasslärarvikarie Anna Luhtasela. Anna Luhtasela är klasslärarvikarie i Lappvik skola i Hangö. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,lågstadiet,lärare,klasslärare,Västnyland,lappvik skola

Luhtasela undervisar fem årskurser samtidigt, vilket har sina utmaningar när det kommer till att pussla ihop en god undervisning på alla olika nivåer.

- I dag ska vi gå igenom tidtabellerna för alla klasser, så att alla vet vad de har för lektioner och vilken tid de ska komma till skolan.

Lappvik skola i Hangö.
Det blir en “klassisk skolstart” i Lappvik. Först på programmet står att pyssla namnskyltar till pulpeterna. Lappvik skola i Hangö. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,lågstadiet,lärare,klasslärare,Västnyland,lappvik skola

Av Lappvik skolas nio elever börjar en i ettan, en i tvåan och en i fyran. Resten går i tredje och femte klass.

I modersmål och i språk får eleverna hjälp på sin egen nivå av en assistent.

Lappvik skola och Lappohjan koulu i Hangö.
På rasterna leker elever från Lappvik skola och Lappohjan koulu tillsammans. Lappvik skola och Lappohjan koulu i Hangö. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,lågstadiet,lärare,klasslärare,Västnyland,lappvik skola

Svenskspråkiga Lappvik skola och finskspråkiga Lappohjan koulus elever lever en tvåspråkig skolvardag.

De har gemensamma gymnastik- och musiklektioner och på rasterna leker de tillsammans.

- Och också efter skolan, tillägger Päivi Suutari, mamma till dottern Saara som i dag börjar i trean i Lappohjan koulu.

Suutari, som är aktiv i Lappohjan koulus hem och skola-förening “Koti ja koulu”, tycker att utmaningen med det låga elevantalet är att föräldrarna måste vara med och hjälpa barnen om de har svårigheter.

- En fördel är ändå att läraren känner alla barn väl, säger hon.

Päivi Suutari med dottern Saara Ahlfors i Lappvik skola.
Päivi Suutari är lika nervös som dottern Saara som börjar i trean. Päivi Suutari med dottern Saara Ahlfors i Lappvik skola. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,lågstadiet,Västnyland,skolelever,lappvik skola

De två skolorna i Lappvik bildar ett så kallat "skolcenter".

- Det som överlag skulle stöda små byar i hela västra Nyland är att samla allting i samma byggnad, säger Luhtasela.

Just nu är årskurserna i Lappvik inte så stora, men det finns flera små barn på kommande i daghemmet, berättar hon.

Nytt för i år är att de två skolorna fått var sin rektor. Monica Lönnqvist är rektor för Lappvik skola och även för Centralskolan i Hangö.

Förr var de ett par hundra

När Suutari gick i skola i Lappvik fanns det ungefär 100 elever i den finska skolan och ungefär lika många i den svenska.

Under hösten ska bildningsnämnden i Hangö fundera på skolnätets framtid. Utgångsläget är att ingen skola ska stängas.

- Vi hoppas vi får finnas kvar, för nog är det ju en lång väg för en etta att åka ner till Hangö, säger Luhtasela.