Hoppa till huvudinnehåll

Lintilä: Långsiktiga beslut hellre än konkurrenskraftsavtal

Mika Lintilä.
Mika Lintilä. Bild: Lehtikuva Mika Lintilä

Finansminister Mika Lintilä upprepade i eftermiddags att de ekonomiska prognoserna ser sämre ut nu, än när regeringsprogrammet skrevs.

På frågan om hur låg BNP-tillväxten blir under de kommande åren ville Lintilä inte ge något exakt svar.

- Tillväxten blir lägre, men jag tror att det kommer att handla om normala konjunktursvängningar. Hur lågt det kan gå vet jag inte.

BNP-tillväxten har en stor betydelse för vilka ekonomiska beslut man tar.

Exempelvis sade statsminister Antti Rinne (SDP) innan valet att löften om bättre pensioner kan följas till fullt endast om tillväxten håller sig över 1,5%.

Finansministern har under dagens lopp antagligen fått ta del av den färskaste prognosen för de kommande åren. De siffrorna är ännu inte offentliga.

Inget besked om budgetdetaljer idag

Man väntar sej att budgetförslaget ska innehålla bland annat besked om hur mycket regeringen tänker satsa på lönesubventioner och mer resurser till TE-byråerna.

Lönesubvention kallas det stöd som kan betalas till företag som anställer till exempel långtidsarbetslösa.

Men Lintilä ville inte i eftermiddagens presskonferens ge några enskilda detaljer om hur budgetförslaget ser ut.

Lintilä: Jag och mina tjänstemän har gemensam syn

Finansministeriet har fått budgetönskemålen av de andra ministerierna och bukar traditionellt få lov att stryka en del för att hållas inom regeringsprogrammets marginaler.

Lintilä ville inte tala om de andra ministerierna, utan berömde i stället samarbetet mellan honom själv och de egna tjänstemännen på finansministeriet.

- Jag tror att vi har en bra grund att bygga på, målet är ju en balanserad budget år 2023.

Knappast nya konkurrenskraftsavtal

På hösten kör arbetsmarknadsparternas avtalsrundor i gång. Man ska skapa nya kollektivavtal och redan nu är det klart att konkurrenskraftsavtalet från 2016 blir ett stridsäpple.

Arbetsgivarna vill bibehålla tilläggsarbetstiden som avtalet stipulerar, de flesta fack kommer att kämpa emot det.

Från finansminister Lintilä kan man tyda en förtäckt kritik mot liknande avtal som skapar oklarhet i hur tidsbundna de är.

- Kräver den ekonomiska situationen liknande konkurrenskraftsavtal i fortsättningen?

- Jag tycker att det nu vore bäst med lugna och beständiga linjedragningar i den ekonomiska politiken, det ger förutsägbarhet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes