Hoppa till huvudinnehåll

Man i Toholampi vanskötte sin nötboskap i flera år – åtalas för grovt djurskyddsbrott

Närbild på en ko som lutar sitt huvud över ett stängsel.
Kon på bilden är en arkivbild och har inget med korna på den åtalade mannens gård att göra. Närbild på en ko som lutar sitt huvud över ett stängsel. Bild: William Warby/Flickr CC 2.0 Ko

En man från Toholampi stod åtalad för att under många år misskött sina nötdjur. Åklagaren yrkar på att mannen döms till villkorligt fängelse och förbud att hålla djur.

En man från Toholampi stod på tisdagen åtalad för grovt djurskyddsbrott i Österbottens tingsrätt. Mannen har under flera år misskött sin nötboskap.

Våta och smutsiga kättar

Redan för fyra år sedan framkom det under en inspektion att kalvarna inte hade tillräckligt med utrymme och att deras kättar var våta och hälsovådliga.

Den övriga boskapen hade inte heller ändamålsenliga utrymmen utan det var trångt, smutsigt och vattenledningen var i dåligt skick.

Mannen hade inte skött om mjölkkornas klövar och femton kor var i akut behov av klövvård.

Dåligt och för lite foder

Boskapen utfodrades inte heller ordentligt, den fick för lite eller smutsligt och dåligt foder. En del av ungboskapen var därför liten för sin ålder. Vattentrycket i ledningarna var inte tillräckligt och därför fick djuren inte heller tillräckligt med vätska.

Bås och kättar i ladugården var trasiga och en del både smutsiga och våta. I en del av kättarna låg det smuts och avföring på golvet och djuren var smutsiga och våta. Mannen hade också låtit bli att tillkalla veterinär fast en ko hade varit i behov av vård.

Trots upprepade inspektioner och tillsägelser åtgärdade inte mannen bristerna.

Brottet anses vara grovt

Åklagaren anser att mannen med flit eller på grund av grov vårdslöshet låtit bli att ta hand om sina djur. Hans handlande anses speciellt rått eftersom det handlar om ett stort antal djur som vanskötts under en lång tid. Som mest hade mannen 67 nötdjur i sin ägo.

Åklagaren yrkar på att mannen döms till villkorligt fängelse och att han fråntas rätten att hålla djur. De djur som nu finns i mannens ägo ska tillfalla staten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten