Hoppa till huvudinnehåll

Renoveringen av Wilhelmsdal och förflyttningen av sjösättningsrampen i Ingå blir dyrare än beräknat

Wilhelmsdal i Ingå.
400 000 euro hade reseverats för renoveringen. Wilhelmsdal i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén wilhelmsdal i ingå

I årets budget finns 400 000 euro reserverade för att renovera Wilhelmsdal och 400 000 euro för att förflytta sjösättningsrampen. Men arbetena blir betydligt dyrare.

Tanken är att den tidigare biblioteksbyggnaden Wilhelmsdal ska renoveras för att användas till kaféverksamhet och som möteslokal. Där ska också finnas lokaler för företagsverksamhet och distansarbete.

Billigaste anbudet överskrider beräkningarna

Kommunen fick in tre anbud på arbetena i Wilhelmsdal. Det billigaste anbudet överskrider kostnadsberäkningen rejält och det finns därför behov av ett tilläggsanslag på 200 000 euro.

Ingå kommun fick också in tre anbud på att flytta sjösättningsrampen. Också här behövs ett tilläggsanslag på 50 000 euro.

Ingå gästhamn
Ingå är populärt bland båtgäster. Ingå gästhamn Bild: YLE / Linus Westerlund Ingå,Västnyland,ingå å

Då har kommunen redan förhandlat med företaget som gav det billigaste anbudet om att göra rampen smalare än planerat. Genom att minska rampens bredd från tolv till åtta meter sparar kommunen 45 000 euro.

Ingen förnyelse av venilation och belysning

Ingå kommun har reserverat 350 000 euro för att förnya ventilationen och belysningen i kommungården i år. Eftersom det lämnades in endast ett anbud på arbetena så genomförs de inte i år.

Skylt där det står Kommungården och Kunnantalo utanför kommungården i Ingå.
Kommungården får vänta på ny ventilation och belysning. Skylt där det står Kommungården och Kunnantalo utanför kommungården i Ingå. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,kommunhus,ingå kommungård

Av de här pengarna kan 200 000 euro därför användas för att renovera Wilhelmsdal och 50 000 till förflytta sjösättningsrampen.

Dessutom kan 50 000 av anslaget för Kommungården överföras till att planera Fiskehamnsvägen i Joddböleområdet.

Tekniska nämnden i Ingå tar på måndag (19.8) ställning till att största delen av anslaget för ventilation och belysning i kommungården överförs till Wilhelmsdal, sjösättningsrampen och Fiskehamnsvägen