Hoppa till huvudinnehåll

Finansministeriet publicerade budgetförslag - stödet till partierna ökar med miljoner men högskolorna får mindre än väntat

Finansminister Mika Lintilä (C).
Finansminister Mika Lintilä har publicerat sitt första budgetförslag. Finansminister Mika Lintilä (C). Bild: Lehtikuva Mika Lintilä

Finansministeriet har publicerat sitt budgetförslag för nästa år. De politiska partierna får sex miljoner mer i stöd nästa år. Vid universiteten och yrkeshögskolorna anser man att satsningarna på utbildning är för små.

Finansministeriet har publicerat sitt budgetförslag för nästa år på webben.

Finansminister Mika Lintilä berättade redan i onsdags om budgeten i stora drag.

Enligt budgetförslaget höjs de lägsta pensionerna, bidragen för ensamförsörjare och studiestödet en aning. Inkomstskatterna för lågavlönade sänks. Däremot stiger skatterna på bensin och tobak.

Små satsningar på utbildning väcker besvikelse

Inom skol- och universitetsvärlden är många besvikna på budgetförslaget.

Råden för yrkeshögskolornas och universitetens rektorer skriver tillsammans med flera studerande- och lärarorganisationer i ett gemensamt uttalande att satsningarna på utbildning inte motsvarar regeringens tidigare löften.

I Finansministeriets budgetförslag föreslås att universitetens grundfinansiering ska öka med tio miljoner euro, medan yrkeshögskolorna skulle få nöja sig med fem miljoner.

Undervisnings- och kulturministeriet hade i enlighet med regeringsprogrammet föreslagit 40 miljoner för universiteten och 20 miljoner för yrkeshögskolorna.

- Finansminister Lintiläs förslag innehåller bara en fjärdedel av de utlovade anslagen, påpekar organisationerna.

Enligt organisationerna lyser nu de utlovade stora satsningarna på utbildning med sin frånvaro.

Folktinget får mera pengar igen

I Finansministeriets budgetförslag reserveras 773 000 euro för Folktinget, vars huvuduppgift är att arbeta för det svenska språkets ställning i Finland.

Regeringen Sipilä sänkte Folktingets anslag från 675 000 till 575 000 euro.

Partierna och de politiska medarbetarna får kosta

Statsrådets kansli beviljar nästa år drygt 35 miljoner euro i stöd till partierna. I år har de fått nöja sig med 29 miljoner euro.

Juha Sipiläs regeringen sänkte stöden till partierna.

Regeringen höjer också anslagen för sina egna politiska medarbetare rejält. För statssekreterare och specialmedarbetare reserverar man nästa år 11,5 miljoner euro. I år räckte det med 6,5 miljoner euro.

De höjda anslagen beror på att de politiska medarbetarna blivit fler och att lönerna har justerats.

Så här behandlas budgeten för 2020

  • Beredningen av statsbudgeten för 2020 inleddes den 13 augusti med Finansministeriets interna budgetförhandlingar.
  • Finansministeriet lämnar sitt förslag till ministerierna den 16 augusti och publicerar det på webben.
  • Regeringen förhandlar om budgeten i mitten av september.
  • Den färdiga budgetpropositionen lämnas till riksdagen när regeringen fattat beslut om den i början av oktober.
  • Riksdagen behandlar budgeten klart innan jul.

Måttliga satsningar på miljön

Då Finansministeriet publicerade sitt budgetförslag offentliggjorde ministerierna samtidigt sina egna förslag. I många fall har Finansministeriet skurit kraftigt i anslagen.

Finansminister Mika Lintilä berättade under Finansministeriets interna budgetförhandlingarna att han gått hårt fram med rödpennan.

Satsningarna på miljön blir till exempel mindre än Miljöministeriet hade hoppats.

Finlands naturskyddsförbund konstaterar i ett pressmeddelande att satsningarna på naturskydd bara är en fjärdedel av de 100 miljoner som utlovats i regeringsprogrammet.

- Regeringsprogrammets löften om ökad finansiering för miljöskydd måste infrias genast och inte först år 2023. Om finansieringen skjuts upp hinner den här regeringen inte reparera hållbarhetsgapet i naturen, säger förbundets ordförande Harri Hölttä.

Inte heller Arbets- och näringsministeriet får allt de ber om trots att regeringens viktigaste strategiska mål är att skapa 60 000 nya jobb.

Arbets- och näringsministeriet föreslår en ökning på 17 miljoner euro i anslagen för lönesubventioner. Finansministeriet vill ändå nöja sig med en satsning på 10 miljoner euro.

Politiska förhandlingar återstår ännu

Förslaget innebär att statsbudgeten skulle stiga till 57 miljarder euro och budgetunderskottet till 2,3 miljarder euro.

Regeringen ska förhandla om budgetförslaget i mitten av september och även om Finansministeriets förslag brukar vara riktgivande kan det ännu bli förändringar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes