Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Förbjud fyrverkerier i Pargas centrum

Fyrverkerier över Pargas. Bilden är manipulerad.
Fyrverkerier ovan Pargas centrum. Bilden är manipulerad. Fyrverkerier över Pargas. Bilden är manipulerad. Bild: Yle fyrverkeripjäser

Egentliga Finlands räddningsverk utreder om ett fyrverkeriförbud borde införas i Pargas centrumområde.

Förbudet skulle gälla fyrverkeripjäser avsedda för konsumenter.

Räddningverket har 2006 beslutat införa förbudsområden i Åbo, Nådendal och Nystad efter att ha hört kommunerna och polisen. Nu har räddningsverket bett om Pargas stads åsikt och utlåtande.

Brand- och räddningsmyndigheten kan enligt lagen förbjuda användningen av fyrverkeripjäser inom vissa områden. Det kan gälla områden där det är svårt att genomföra släckningsuppdrag, där finns inte lämpliga platser med tillräckliga skyddsavstånd till byggnader och människor, eller områdena är kulturhistoriskt värdefulla.

Karta över område i Pargas centrum där det kan bli förbjudet att avfyra raketer.
Förslag på område för fyrverkeriförbud. Karta över område i Pargas centrum där det kan bli förbjudet att avfyra raketer. Bild: Pargas stad Karta,fyrverkeriförbud

Enligt beredningen för bygg- och miljönämnden i Pargas har den privata användningen av fyrverkerier ökat på grund av offensiv marknadsföring och för att fyrverkeripjäser relativt sett blivit billigare.

I Pargas har det under flera års tid framförts åsikter kring behovet av restriktioner och förbud, bland annat med hänsyn till pjäsernas innehåll av tungmetaller och bullerolägenheterna.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om eventuella nya förbudsområden under 2019.

Förslaget inför bygg- och miljönämndens möte på onsdag (21.8) är att nämnden understöder införandet av ett förbudområde i Pargas.

I förslaget står det skrivet att området behöver ha tydliga gränser för att förbudet skall kunna iakttas och övervakas. Det konstateras att Kyrkomalm och kyrkoparken utgör de kulturhistoriskt mest värdefulla områdena, men att ett lämpligt och relativt entydigt förbudsområde kunde omslutas och avgränsas av Kalkvägen, Boställsvägen, Skärgårdsvägen och Skolgatan.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland