Hoppa till huvudinnehåll

Hälften av skolledarna anser att elevvården är för knapp – Barnvårdsföreningen börjar jobba i svenska Österbotten

Elever i en skolklass.
Enligt en enkät som Barnavårdsföreningen lät göra bland skolledare i april ifjol behövs förebyggande verksamhet i hög grad i de österbottniska skolorna. Elever i en skolklass. Bild: Jari Kovalainen / Yle Tusby,grundskolans högstadium,högstadie- och gymnasieskolor,grundskolan,Koululainen,elev,lärare,Lektion,skolan (fenomen),skolor (läroinrättningar),utbildning,statliga läroplaner,läroplaner,Gymnasiets läroplan,Enhetsskola,enhetsskolsystem,enhetsskolor,läroplikt,undervisning,undervisning

Under hösten börjar Barnavårdsföreningen arbeta i svenska Österbotten för att öka välmående i skolorna. Detta efter att enkät visade på missnöje över elevvården bland skolledare i Österbotten.

Enligt en enkät som Barnavårdsföreningen lät göra bland skolledare i april ifjol behövs förebyggande verksamhet i hög grad i de österbottniska skolorna. 223 personer från 11 olika kommuner besvarade enkäten.

Enkät: Stort behov av förebyggande verksamhet

96 procent av de som svarade på Barnavårdsföreningens enkät i Österbotten anser att det finns ett behov av förebyggande verksamhet, eller att en del grupper skulle dra nytta av dem.

Av dem som svarade på enkäten anser 94 procent att det finns ett behov att komplettera elevhälsovården i den egna kommunen.

Hälften av de som svarade, 56 procent, anser att resurserna inom elev- och studerandevården är för knappa och att tid för förebyggande arbete saknas.

Ger verktyg för att möta barn och unga

Det som Barnavårdsföreningen ska ägna sig åt i Österbotten består av tre olika program. Det är Vi i klassen, #brafiilis och Next level. Förebyggande verksamhet är grundtemat och man fokuserar på barn och unga i skolan, vårdnadshavare och skolans personal.

Beroende på ålder – men också syftet med verksamheten – har skolprogrammen olika fokus.

För de yngre finns Vi i klassen där man behandlar teman som respekt, självkänsla och samarbete. För de lite äldre finns #brafiilis som baseras på kognitiv beteendeterapi. För ungdomar på andra stadiet finns Next level där man fokuserar på framtiden.

Benen på en liten pojke, småbarn med gula västar i bakgrunden.
Benen på en liten pojke, småbarn med gula västar i bakgrunden. Bild: Amanda Vikman/Yle skolgård,utomhuspedagogik

Skolpersonal och vårdnadshavare ska genom projektet få verktyg i att bemöta barn och unga, samt stöda dem i deras utveckling.

De två personer som anställts för det tre år långa projektet i Österbotten kommer att arbeta i skolorna, delta i föräldramöten och lärarträffar samt också delta i evenemang och mässor.

Projektet stöds av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Barnavårdsföreningen har arbetat i grundskolorna i Nyland sedan 2005 och på andra stadiet i Nyland sedan 2016. Under 2017 nådde föreningen omkring 3 000 unga och cirka 650 vuxna.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten