Hoppa till huvudinnehåll

Heikki Hiilamo: En senare skolstart för pojkar kan öka nativiteten i Finland – men han får mothugg av andra sakkunniga

Pojke läser bok.
Borde pojkar börja skolan senare än flickor? Pojke läser bok. Bild: Mostphotos bokhyllor,pojkar,läsning

En senare skolstart för pojkar skulle kunna råda bot på den låga nativitetsnivån i Finland, tycker Heikki Hiilamo som är professor i socialpolitik.

Heikki Hiilamo är en aktiv samhällsdebattör.

I en intervju med utbildnings- och kulturministeriet säger han att det finns en korrelation mellan en mans inkomst och antalet barn mannen får.

Ifall pojkar får en högre utbildning kanske de också får mera barn och ökar nativiteten i Finland, tycker Hiilamo.

Han anser att pojkar systematiskt underpresterar jämfört med flickor och funderar om puberteten kan vara en orsak. Enligt honom borde pojkar börja i skolan senare eftersom flickor mognar tidigare.

Det här skulle ge bättre förutsättningar för pojkar att prestera bättre.

– Det borde inte vara en sådan systematisk skillnad.

Det blir också en obalans enligt Hiilamo då fler pojkar stannar i sina hemkommuner när de inte kommer in på högre utbildningar. Det här kan också påverka hur de hittar en partner och hur många barn de får.

henkilökuvassa Heikki Hiilamo
Heikki Hiilamo vill att människor i Finland får mera barn. henkilökuvassa Heikki Hiilamo Bild: Ville Tapio Heikki Hiilamo

Antalet barn som börjar skolan senare har minskat i många år. Enligt Hiilamo borde idén om en senare skolstart forskas och diskuteras vidare.

– Jag skulle vilja ha mera flexibilitet. Föräldrar kunde tänka på vad som är bäst för deras barn.

Flexibiliteten viktig

Jan-Erik Mansikka är lektor i småbarnspedagogik och tror inte att Hiilamos förslag kan råda bot på nativitets problemet i Finland.

– Jag tror lösningen finns möjligtvis någon annanstans.

Han säger att det är viktigt att diskutera pojkar och deras skolgång.

– Vi har i många år brottats med problemet om varför pojkar underpresterar i skolan.

Han tycker också att den flexibla skolstarten är viktig och en styrka i den finska skolan. Men anser att den redan är tillräckligt bra.

– En flexibel skolstart ger möjlighet att välja när barnet ska börja skolan.

Universitetslektor Jan-Erik Mansikka poserar framför flaggor på Yles parkeringsplats.
Jan-Erik Mansikka tycker det är viktigt att tala om pojkars framgång i skolan. Universitetslektor Jan-Erik Mansikka poserar framför flaggor på Yles parkeringsplats. Bild: Yle / Ted Urho Helsingfors universitet,småbarnspedagogik

Mansikka tycker det är viktigt att varje barn, oberoende av kön, ska kunna använda den flexibla möjligheten. De individuella skillnaderna känns också viktigare än kön, tycker Mansikka.

Individer, inte kategorier

Gunilla Holm som är professor i pedagogik tycker inte heller om att frågan fokuserar på pojkar.

– Kön är bara en dimension.

Hon tycker det är onödigt att dela upp barn i två kategorier. Istället vill hon att alla ska se på barn som endast barn och inga andra kategorier.

– Jag ser dem som individer.

Att pojkar och flickor skulle vara väldigt olika tror hon inte på.

– Oftast är det så att skillnaderna inom grupperna är större än mellan grupperna.

Grundskolan - en plats för alla

Hon tror inte att Hiilamos förslag är en bra idé.

– Det skulle bli en kaotisk situation. Jag ser inte behovet.

Holm ser också en risk med det kan bli stigmatiserande att en stor grupp pojkar skulle börja ett år senare.

– Det kan bidra till mera marginalisering och mindre motivation i skolan.

Gunilla Holm, professor vid Beteendevetenskapliga fakulteten vid HU
Gunilla Holm tycker att barn ska vara individer. Gunilla Holm, professor vid Beteendevetenskapliga fakulteten vid HU Bild: Karin Filén beteendevetenskapliga fakulteten,professorer,Helsingfors universitet

Enligt Holm kan det sjunkande antalet av elever som inleder sin skolgång senare bero på att skolan och lärarna har blivit bättre på att bemöta alla slags barn. Enligt henne borde det vara skolan som anpassar sig enligt barnets behov.

– Det fina med grundskolan är att den är en skola för alla.

Skolan ska ta emot alla barn oberoende av bakgrund, förmågor och kunskaper.

Holm nämner stöd som erbjuds i skolan som ett exempel på hur skolor i Finland stöder elever.

Nyligen publicerat - Vetenskap