Hoppa till huvudinnehåll

Hur mäter man matprodukters koldioxidavtryck? - "Man kan inte jämföra koldioxidavtryck mellan nötkött och en citrusfrukt"

En bild på fem olika citrusfrukter skurna i halvor med insidan uppåt.
Frukter och grönsaker har ofta ett lägre koldioxidavtryck än kött. En bild på fem olika citrusfrukter skurna i halvor med insidan uppåt. Bild: Mostphotos / Christer Wångenberg citrusfrukter,frukter,citron,lime

Det kan vara svårt för konsumenterna att veta vad koldioxidavtrycket egentligen betyder. Speciellt med tanke på att det inte finns någon officiell, obligatorisk klimatmärkning. Det finns däremot olika sätt att mäta koldioxidavtrycket.

Juha-Matti Katajajuuri specialforskare vid Naturresursinstitutet, berättar att flera företag började mäta koldioxidavtrycket för sina produkter för tio år sedan. Det hela avstannade lite med tiden men nu och börjar de intresser sig igen för produkternas miljöpåverkan.

- Företagen är inte bara intresserade av det avtryck som deras egna fabriker och den egna produktionen skapar utan också allt annat som bidrar till koldioxidutsläppen vid tillverkningen.

Vad är koldioxidavtryck?

För att mäta koldioxidavtrycket mäter man alla delar av produktionskedjan. Den här informationen får man separat från till exempel förpackningstillverkningen och tilverkningen av den den egentliga produkten. Sedan beräknas det totala avtrycket.

- Hela verksamheten räknas ihop i koldioxidavtrycket. Allt som rör djuren, odlingen, tillverkningen av produkten, tillverkningen av förpackningarna och transporten - allt, säger Juha-Matti Katajajuuri.

Porträtt på Juha-Matti Katajajuuri i ett mötesrum.
Juha-Matti Katajajuuri är specialforskare på Naturresursinstitutet. Porträtt på Juha-Matti Katajajuuri i ett mötesrum. Bild: Yle / Tintin Råholm porträtt,juha-matti katajajuuri

Till och med hushållens och restaurangernas utsläpp i samband med produkten hör till dess avtryck.

Koldioxidavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter, så det är inte frågan om enbart koldioxidutsläpp.

Koldioxidekvivalenterna består av flera växthusgaser så som metan, koldioxid och kväveoxid.

- Man kan inte jämföra koldioxidavtrycket mellan till exempel nötkött och en citrusfrukt utan jämförelsen görs mellan liknande produkter, säger Katajajuuri.

Förutom att mäta koldioxidavtrycket per vikteneht (kilogram eller per 100 gram) kan man också räkna in näringen i produkterna. Därför kan man alltså inte jämföra helt olika produkter med varandra.

Betyder inte mycket för konsumenten om bara ett företag mäter avtrycket

Det finns fastslagna mått för att mäta koldioxidavtrycket från företag och produkter. PEF som står för primärenergifaktor mäter produkters klimatpåverkan och har utvecklats på EU:s initiativ.

- Det finns regler för hur man räknar och mäter till exempel avtrycket hos mjölkprodukter.

En liten jordglob och ett stort fotspår i sand bredvid. Symboliserar det ekologiska fotspåret på jorden.
Koldioxidavtrycket kan mätas, men det finns ingen officiellt sätt att ange det på de olika produkterna. En liten jordglob och ett stort fotspår i sand bredvid. Symboliserar det ekologiska fotspåret på jorden. Bild: Mostphotos / Andriy Solovyov jordglob,ekologiskt fotspår,koldioxidavtryck,klimatpåverkan

Juha-Matti Katajajuuri berättar att koldioxidavtrycket väl beskriver hur mycket växthusgaser som släpps ut under produktens tillverkningsprocess.

- Man måste ha flera produkter för att kunna jämföra avtrycken. Då blir det konkret och man kan välja mellan produkterna.

Fastän företag redan började mäta och räkna sitt avtryck för tio år sedan har situationen förändrats de senaste två åren. Det här bland annat på grund av klimatpanelen IPCC:s rapporter. Nu är också konsumenten med i bilden.

- Flera beräkningar och mätningar har gjorts på inhemska företag. Ett företag räknar ut det avtryck de egna mölkprodukterna skapar och man har planer på att börja sälja koldioxidneutral mjölk.

Viktigt att veta vad märkningen står för

Satu Majuri, expert på Konkurrens- och konsumentverket, säger att det är viktigt att konsumenten får reda på på vilket sätt produkten är bättre för miljön ifall att den har någon sådan typ av märkning.

- Företagen är skyldiga att berätta tydligt, transparent och sanningsenligt vad märket baserar sig på eftersom konsumenten omöjligt kan veta det, säger Majuri.

Konkurrens- och konsumentverket säger att det finns vissa klimatmärken som är officiella. Men att företag också hittar på egna märken, till exempel för koldioxidavtrycket eftersom ett officiellt märke saknas.

Vi har heller ingen myndighet som övervakar eller ger lov att använda ett märke för koldioxidavtryck, säger Juha-Matti Katajajuuri.

- Det är inte obligatoriskt för matprodukter att ha ett märke. Vissa företag mäter sitt koldioxidavtryck, men anger inte det på sina produkter, berättar Juha-Matti Katajajuuri.

En ko på bete vid kolkraftverket i Berheim, Tyskland. Kolkraftverken hör till de största klimatbovarna i EU med stora utsläpp av koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen.
Det finns inga specifika regler kring märkningen för koldioxidavtryck. En ko på bete vid kolkraftverket i Berheim, Tyskland. Kolkraftverken hör till de största klimatbovarna i EU med stora utsläpp av koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen. Bild: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH kolkraftverk,Utsläpp,växthusgaser,klimatförändring,klimatpolitik,global uppvärmning,koldioxid,Bergheim

Naturresursinstitutet har tillsammans med andra instanser såsom Livsmedelsverket och företag slagit fast att koldioxidmärkningen inte behöver vara obligatorisk.

- Det finns inte regler gällande märket, förutom när det kommer till bilar och deras utsläpp, säger Satu Majuri.

Företagen måste ge rätt information till konsumenterna och förklara varför just deras produkt är bättre för miljön än andra liknande produkter.

- Om produkten är försedd med ett märke som inte är officiellt och därmed inte granskas av någon myndighet har konsumenten all orsak att vara kritisk, säger Satu Majuri.