Hoppa till huvudinnehåll

Finska barn får högst månadspeng i Norden - finländska föräldrar betonar vikten av arbete

barnhänder staplar mynt
Finska barn får högst veckopeng. barnhänder staplar mynt pengar,mynt,barn (åldersgrupper),ekonomi

Finska barn har högst månadspeng i Norden. I genomsnitt får finska barn i åldern 8-14 en veckopeng på 6,35 euro - alltså ungefär 27,60 euro i månaden. Veckopengen är lägst i Sverige.

Norska barn får omkring tre euro mindre i månaden än finska. I Sverige, där veckopengen är lägst, får barn omkring 22 euro i månaden.

Skillnader i månadspengen länder emellan beror för Finlands del inte på skillnader i köpkraften. Också efter köpkraftsjusteringen har finska barn mest pengar att röra sig med per månad. Efter köpkraftsjusteringen tar Danmark däremot Sveriges sistaplats.

– I Finland är inkomstnivån i genomsnitt lägre än i övriga Norden. Därför är det förvånande att Finland toppar statistiken. En delorsak är att finländska barn genomsnittligen får månadspeng först i tioårsåldern, medan de andra nordiska barnen får fickpengar betydligt tidigare. I samtliga länder får barn mer pengar ju äldre de blir, säger Danske Banks nationalekonom Jukka Appelqvist.

Kontanter konkretiserar pengar

Finländare är gammalmodiga när det kommer till hur vecko- och månadspengen utbetalas, här betalar föräldrar oftast i kontanter. I övriga Norden är olika digitala betalningslösningar vanligast, förklarar Appelqvist.

– Kontanter konkretiserar pengar för barn, men å andra sidan förbereder det inte barnet för användningen av digitala medel - vilket garanterat är den vanligaste formen av pengar i framtiden.

Finländare betonar arbete medan svenskar talar för sparande

Föräldrars orsaker till att betala vecko- eller månadspeng ser olika ut i de nordiska länderna. I Finland betonar föräldrar värdet av arbete och i Sverige lär man gärna barnen att spara och investera. 58 procent av de finländska föräldrarna vill lära barn att arbeta för att tjäna pengar, medan endast var fjärde svensk förälder tänker i samma banor.

– De stora skillnaderna mellan Finland och Sverige visar på en kulturskillnad. Det är bra att lära barn om betydelsen av att arbeta, men det skulle vara önskvärt att också öva på att spara och investera pengar, säger Appelqvist.

Huruvida barnet själv måste göra något för vecko- eller månadspengen varierar i Norden. Även här är Finland och Sverige väldigt olika. En femtedel av de svenska föräldrarna kräver ingen motprestation för pengarna.

I Finland är det sju procent som anser att barnet inte behöver arbeta för pengarna. I Sverige är den vanligaste motprestationen läxläsning medan finska föräldrar oftare kräver hushållsarbete.

Allt som allt deltog 3 500 nordiska föräldrar till barn i åldern 8-14 i Danske Banks enkätundersökning.

Källa: STT